Obstarávanie

profistat


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MC support s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
133 499,00
Zaplatené:
99.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Jedná sa o nákup softveru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUMP soft, a.s. 2 133 499,00 Neuvedené EUR 17. December 2018 239199

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020598/content/906213/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020606/content/906224/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 18. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/904097/download","filename":"Dodatok c.1 _ podpis_MC _JS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/904098/download","filename":"Plnomocensto Vladimir Dóša_anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/904099/download","filename":"Plnomocenstvo Vladimir Dosa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906139/download","filename":"Kúpna zmluva MC - JS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906140/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906141/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906142/download","filename":"Príloha č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954370/content/731748/download","filename":"Súťažné podklady MC support s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030719/content/835351/download","filename":"Informácia o výsledku - zverejnenie v profile.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020579/content/906194/download","filename":"9 a. Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020590/content/906205/download","filename":"jump soft.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020585/content/906201/download","filename":"11. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020593/content/906209/download","filename":"isdd plus s.r.o. .pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020587/content/906202/download","filename":"12. Zápisnica z uplneho vyhodnotenia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×