Obstarávanie

Komunikácie - údržba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šaľa
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
105 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
59 583,33
Zaplatené:
56.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233141-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Údržba a oprava ciest

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odstránenie krovín a stromov s koreňmi, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Odstránenie podkladov z kameniva drv. hr. do 20 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 135; Technické vlastnosti: Odstránenie podkladov z betónu prost. hr. do 15 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Odstránenie podkladov z betónu prost. hr. do 20 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96; Technické vlastnosti: Odstránenie krytov živičných hr. do 5 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 173; Technické vlastnosti: Odstránenie krytov živičných hr. do 10 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 131; Technické vlastnosti: Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 51; Technické vlastnosti: Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19; Technické vlastnosti: Vytrhanie obrubníkov záhonových, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29; Technické vlastnosti: Búranie betónu prostého, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31; Technické vlastnosti: Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Odkopávky a prekopávky nezapaž., Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 71; Technické vlastnosti: Hĺbenie rýh šírka nad 2m, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 520; Technické vlastnosti: Vodor. premiestnenie výkop., Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 71; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 520; Technické vlastnosti: Uloženie sypaniny na skládku, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 550; Technické vlastnosti: Zmes trávna parková okrasná, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 41; Technické vlastnosti: Zhot. podkladnej vrstvy z makadamu fr.4-8 ,hr. do 5 cm pod dlažbu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2052; Technické vlastnosti: Kamenivo drtené makadam hr.4-8, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 205,360; Technické vlastnosti: Kamenivo drtené makadam hr.16-32, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 615,540; Technické vlastnosti: Zhot. podkladnej vrstvy z makadamu fr.16-32 ,hr.15 pod dlažbu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2052; Technické vlastnosti: Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: Kryt betón. pre cest.komunikácie hr. 20 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 760; Technické vlastnosti: Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 912; Technické vlastnosti: Kladenie vegetačných dlaždíc pre chodcov hr. 8 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 68; Technické vlastnosti: Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého bez opory do lôžka z betónu, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54; Technické vlastnosti: Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez opory do lôžka z betónu, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 496; Technické vlastnosti: Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 87; Technické vlastnosti: Rezanie živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 109; Technické vlastnosti: Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 496; Technické vlastnosti: Obrubník chodníkový ABO 20-25 100x20x25, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 87; Technické vlastnosti: Obrubník chodníkový ABO 12-25 100x15x25, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54; Technické vlastnosti: Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x6prírodná, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 620; Technické vlastnosti: Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x6červená, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: Dlažba vegetačná 40x60x8, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: Dlažba zámková Ryolit 19,7x16,2x8 šedá, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 592; Technické vlastnosti: Dlažba zámková Ryolit 19,7x16,2x8 červená, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 320; Technické vlastnosti: Vodor. doprava sute po suchu do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 167,164; Technické vlastnosti: Nakladanie sute na dopravný prostriedok, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 167,164; Technické vlastnosti: Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt."Z"-zvláštny odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90,164; Technické vlastnosti: Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád. kamenivo "O"-ost.odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54,640; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1491,516

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 4 71 500,00 20% EUR 22. Marec 2016 104920

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×