Obstarávanie

Zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 15.-16. septembra 2016 v okrese Bratislava I


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
104 850,69
Konečná suma(Bez DPH):
50 000,00
Zaplatené:
47.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55120000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok, poskytnutie všetkých požadovaných služieb
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Organizačno-technické zabezpečenie alebo poskytnutie služieb a všetkých služieb súvisiacich so zabezpečením konferencie, ktorá sa uskutoční 15.-16. septembra 2016 v okrese Bratislava 1; Samotná konferencia sa uskutoční dňa 15. a 16. septembra 2016 celý deň; Konferencie sa zúčastní celkovo 250 účastníkov.; Ubytovacie zariadenie/hotel v min. **** kategórii (ďalej len "hotel") s konferenčnou sálou s kapacitou min. 250 účastníkov; Ubytovanie pre 30 účastníkov konferencie na 2 noci, t.j. v dňoch 14.09.2016 a 15.09.2016; Zabezpečenie stravovania, ubytovania a uskutočnenie konferencie v 1 hoteli; Reštauračné alebo ekvivalentné reprezentatívne priestory slúžiace na poskytovanie večere, obedu, coffee break; 1.Ubytovanie s miestnym poplatkom a s raňajkami pre 30 osôb na 2 noci, t.j. 14.09.2016 a 15.09.2016; 2.Prenájom priestorov dňa 15.09.2016; 2.1 Konferenčná sála A; 2.2 Salónik; 2.3 Miestnosť pre novinárov; 2.4 Reštauračné priestory; 2.5 Technická miestnosť; 2.6 Šatne; 3. Prenájom priestorov dňa 16.09.2016; 3.1 Konferenčná sála A; 3.2 Konferenčné sály B; 3.3 Salónik; 3.4 Reštauračné priestory; 3.5 Technická miestnosť; 3.6 Šatne; 4. Technické vybavenie konferenčných miestností v dňoch 15.-16.09.2016; 4.1 Projekčné plátno; 4.2 Dataprojektor; 4.3 Diaľkový ovládač na dataprojektor; 4.4 LCD obrazovka ; 4.5 Stolový mikrofón ; 4.6 Prenosný mikrofón; 4.7 Ozvučenie a technická obsluha miestností; 4.8 Technické zabezpečenie na prenos videohovoru; 4.9 Pripojenie na WIFI Free; 4.10 Notebook; 4.11 Multifunkčné zariadenie; 4.12 Menovky na stôl; 4.13 Informačné stojany; 4.14 Flipchartová tabuľa; 4.15 Livestream; 5. Welcome coffee pre 250 osôb dňa 15.09.2016; 5.1 Teplé nápoje; 5.2 Studené nápoje; 5.3 Jedlo; 6. Coffee Break pre 250 osôb dňa 15.09.2016; 6.1 Teplé nápoje; 6.2 Studené nápoje; 6.3 Jedlo; 7. Obed pre 250 osôb dňa 15.09.2016; 7.1 Predjedlo; 7.2 Polievka; 7.3 Hlavné jedlo s prílohou + šaláty; 7.4 Dezert a ovocné misy; 7.5 Teplé nápoje; 7.6 Studené nápoje; 8. Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku v dňoch 15.-16.09.2016; 8.1 Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku dňa 15.09.2016; 8.2 Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku dňa 16.09.2016; 9. Občerstvenie v miestnosti pre 20 novinárov dňa 15.09.2016; 10. Recepcia pre 250 osôb dňa 15.09.2016; 10.1 Kulinárske špeciality a miešané nápoje; 10.2 Dezerty a ovocné misy; 10.3 Teplé nápoje; 10.4 Studené nápoje; 11. Welcome coffee pre 250 osôb dňa 16.09.2016; 11.1 Teplé nápoje; 11.2 Studené nápoje; 11.3 Jedlo; 12. Coffee Break pre 250 osôb dňa 16.09.2016; 12.1 Teplé nápoje; 12.2 Studené nápoje; 12.3 Jedlo; 13. Obed pre 250 osôb dňa 16.09.2016; 13.1 Predjedlo ; 13.2 Polievka ; 13.3 Hlavné jedlo s prílohou + šaláty; 13.4 Dezert a ovocné misy; 13.5 Teplé nápoje; 13.6 Studené nápoje; 14. Tlmočenie z/do slovenského/anglického jazyka dňa 15.09.2016; 15. Prenájom tlmočníckej techniky dňa 15.09.2016; 15.1 Tlmočnícka kabína; 15.2 Prijímacie staničky; 16. Kvetinová výzdoba a výzdoba konferenčných priestorov; 17. Prenájom vlajok a zástav; 18. Hudobné teleso; 19. Organizačné zabezpečenie ; 20. Hostesky; 21. Šatniarky; 22. Fotograf; 23. Bezpečnostná služba, bezpečnostný rám; 24. Zdravotná služba

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.Ubytovanie s miestnym poplatkom a s raňajkami pre 30 osôb na 2 noci, Hodnota / charakteristika: ubytovanie v 1-2 lôžkových izbách, t.j. 30 izieb pre 30 osôb. Raňajky formou švédskych stolov ; Technické vlastnosti: 2.1 Konferenčná sála A, Hodnota / charakteristika: samostatná konferenčná sála v čase 08:30-17:30 hod., kinosedenie pre 250 osôb a sedenie za predsedníckym stolom 5 osôb. Rečnícky pult 1 kus. ; Technické vlastnosti: 2.2 Salónik, Hodnota / charakteristika: samostatná miestnosť v čase 09:00-17:30 hod. pre min.10 VIP hostí vybavená min. 1 príručným stolíkom a 10 kreslami; Technické vlastnosti: 2.3 Miestnosť pre novinárov, Hodnota / charakteristika: samostatná miestnosť pre min. 20 novinárov vybavená min. 1 príručným stolíkom a 20 stoličkami v čase 09:00-17:30 hod.; Technické vlastnosti: 2.4 Reštauračné priestory, Hodnota / charakteristika: samostatné priestory, bez prístupu verejnosti s kapacitou 250 osôb vyhradené pre poskytovanie občerstvenia počas obedu, večere a coffee break; Technické vlastnosti: 2.5 Technická miestnosť, Hodnota / charakteristika: uzamykateľná samostatná miestnosť pre organizátorov pre uskladnenie materiálu a iného vybavenia s plochou min. 20 m2 počas celej akcie; Technické vlastnosti: 2.6 Šatne, Hodnota / charakteristika: šatne s dozorom počas celej akcie, pre kabáty 250 osôb, vybavené označením vešiakov- lístky alebo kovové žetóny sa odovzdajú účastníkom ; Technické vlastnosti: 3.1 Konferenčná sála A, Hodnota / charakteristika: samostatná konferenčná sála v čase 12:30-14:00 hod., kinosedenie pre 250 osôb a sedenie za predsedníckym stolom 5 osôb. Rečnícky pult 1 kus. ; Technické vlastnosti: 3.2 Konferenčné sály B, Hodnota / charakteristika: samostatná miestnosť, sedenie okolo stolov pre 80 osôb v čase 09:00-13:00 hod.; Technické vlastnosti: 3.2 Konferenčné sály B, Hodnota / charakteristika: možnosť rozdelenia sály A na 3 konferenčné sály B.V prípade rozdelenia nutné zabezpečiť samostatnosť konferenčných sál B tak, ; Technické vlastnosti: 3.2 Konferenčné sály B, Hodnota / charakteristika: aby sa konferencie navzájom nijakým spôsobom nerušili ; Technické vlastnosti: 3.2 Konferenčné sály B, Hodnota / charakteristika: sedenie v každej sále okolo 4 stolov; Technické vlastnosti: 3.3 Salónik, Hodnota / charakteristika: samostatná miestnosť pre min. 10 VIP hostí vybavená min. 1 príručným stolíkom a 10 kreslami v čase 09:00-13:00 hod.; Technické vlastnosti: 3.4 Reštauračné priestory, Hodnota / charakteristika: priestor s kapacitou 250 osôb vyhradený pre poskytovanie občerstvenia počas obedu a coffee break ; Technické vlastnosti: 3.5 Technická miestnosť, Hodnota / charakteristika: uzamykateľná samostatná miestnosť pre organizátorov pre uskladnenie materiálu a iného vybavenia s plochou min. 20 m2 počas celej akcie; Technické vlastnosti: 3.6 Šatne, Hodnota / charakteristika: šatne s dozorom počas celej akcie , pre kabáty 250 osôb, vybavené označením vešiakov- lístky alebo kovové žetóny sa odovzdajú účastníkom ; Technické vlastnosti: 4.1 Projekčné plátno, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v konferenčných sálach A a B s min. rozmermi 200x150 cm; Technické vlastnosti: 4.2 Dataprojektor, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v konferenčných sálach A a B; Technické vlastnosti: 4.3 Diaľkový ovládač na dataprojektor, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v konferenčných sálach A a B; Technické vlastnosti: 4.4 LCD obrazovka , Hodnota / charakteristika: počas celého trvania akcie, konferenčná sála A- s uhlopriečkou 24"; Technické vlastnosti: 4.5 Stolový mikrofón , Hodnota / charakteristika: počas celého trvania akcie, konferenčná sála A, B za predsedníckym stolom; Technické vlastnosti: 4.6 Prenosný mikrofón, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v konferenčných sálach A a B; Technické vlastnosti: 4.7 Ozvučenie a technická obsluha miestností, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v konferenčných sálach A a B; Technické vlastnosti: 4.8 Technické zabezpečenie na prenos videohovoru, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie ; Technické vlastnosti: 4.9 Pripojenie na WIFI Free, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v celom komplexe. Rozhranie WIFI je digitálne dátové rozhranie účastníkov do bezdrôtovej LAN siete. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.11b/g/a.; Technické vlastnosti: 4.9 Pripojenie na WIFI Free, Hodnota / charakteristika: koncový bod siete sa pomocou rádiového rozhrania pripája na prístupový bod pracujúci vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz a 5 GHz; Technické vlastnosti: 4.10 Notebook, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie, notebook musí byť vybavený Microsoft Office a musí byť kompatibilný s ostatnými zariadeniami, ktoré požaduje objednávateľ; Technické vlastnosti: 4.11 Multifunkčné zariadenie, Hodnota / charakteristika: s možnosťou farebnej tlače, počas trvania akcie; Technické vlastnosti: 4.12 Menovky na stôl, Hodnota / charakteristika: označenie speakrov za predsedníckym stolom. Grafický návrh dodá objednávateľ. Menovky obojstranne tlačené, papier 120 g/m2; Technické vlastnosti: 4.13 Informačné stojany, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie. Min. výška 1 stojana 80 cm. Stojan na papier s veľkosťou A4; Technické vlastnosti: 4.14 Flipchartová tabuľa, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie v konferenčnej sále B.Spolu s flipchartovým papierom,písacími potrebami a magnetickým popísateľným povrchom. Ľahká, prenosná, kovové nohy. Min. rozmery 70x100 cm; Technické vlastnosti: 4.15 Livestream, Hodnota / charakteristika: živé vysielanie na web stránku dňa 15.09.2016 v čase 09:00-17:30 hod.; Technické vlastnosti: 5. Welcome coffee pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: uzavretá spoločnosť v čase 08:30-09:00 hod.; Technické vlastnosti: 5.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: čaj: ovocný, bylinkový, zelený, čierny, citrón, cukor-biely/hnedý, med. Horúca voda podávaná v ohrievači na teplé nápoje; Technické vlastnosti: 5.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso, smotana, cukor biely/hnedý. Podávaná v ohrievači na teplé nápoje. 2 automaty na kávu s rôznymi druhmi kávy a čokoládou; Technické vlastnosti: 5.2 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/os.; Technické vlastnosti: 5.3 Jedlo, Hodnota / charakteristika: Sladké pečivo-60 g/os., slané pečivo-60 g/os.; Technické vlastnosti: 6. Coffee Break pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: uzavretá spoločnosť v čase 11:30-12:00 hod.; Technické vlastnosti: 6.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: čaj: ovocný, bylinkový, zelený, čierny; citrón, cukor-biely/hnedý, med. Horúca voda podávaná v ohrievači na teplé nápoje; Technické vlastnosti: 6.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso, smotana, cukor biely/hnedý. Podávaná v ohrievači na teplé nápoje. 2 automaty na kávu s rôznymi druhmi kávy a čokoládou; Technické vlastnosti: 6.2 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/os.; Technické vlastnosti: 6.3 Jedlo, Hodnota / charakteristika: Sladké pečivo-60 g/os., slané pečivo-60 g/os.. Chlebíčky/jednohubky/kanapky/toasty v hmotnosti 120 g/1 os.. Ovocné misy- zmes ovocia v hmotnosti 20 kg/250 os.; Technické vlastnosti: 7. Obed pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: uzavretá spoločnosť v reštauračných priestoroch v čase 14:00-15:00 hod. Obed formou bufetových stolov.; Technické vlastnosti: 7.1 Predjedlo, Hodnota / charakteristika: studené misy- mäsité/bezmäsité v hmotnosti 100 g/1 os.; Technické vlastnosti: 7.2. Polievka, Hodnota / charakteristika: 3 druhy- 1 mäsitá+ 2 bezmäsité, v objeme 0,33 l/ 1 os.; Technické vlastnosti: 7.3 Hlavné jedlo s prílohou + šaláty, Hodnota / charakteristika: hlavné jedlo v hmotnosti 150 g/os., 5 druhov /2 bezmäsité, 3 mäsité. Príloha- 4 druhy, hmotnosť 150 g/1 os. Šaláty- 3 druhy, hmotnosť 150 g/1 os.; Technické vlastnosti: 7.4 Dezert a ovocné misy, Hodnota / charakteristika: Dezert/zákusky- v hmotnosti 90g/1 os., 10 druhov. Ovocné misy- zmes ovocia v hmotnosti 20 kg/250 os.; Technické vlastnosti: 7.5 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso so smotanou, cukrom-biely/hnedý. Čaj s citrónom, cukrom-biely/hnedý a medom.; Technické vlastnosti: 7.6 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/os.; Technické vlastnosti: 8.1 Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: Pagáčiky-sladké a slané, suché pečivo a sušienky v hmotnosti 150 g/os. Minerálky, káva, čaj, cukor. Občerstvenie v čase 09:00-17:30 hod. Servírovanie o 09:00 hod.; Technické vlastnosti: 8.2 Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku dňa 16.09.2016, Hodnota / charakteristika: Pagáčiky-sladké a slané, suché pečivo a sušienky v hmotnosti 150 g/os. Minerálky, káva, čaj, cukor. Občerstvenie v čase 09:00-13:00 hod. Servírovanie o 09:00 hod.; Technické vlastnosti: 9. Občerstvenie v miestnosti pre 20 novinárov dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: Pagáčiky-sladké a slané, suché pečivo a sušienky v hmotnosti 150 g/os. Minerálky, káva, čaj, cukor. Občerstvenie v čase 09:00-17:30 hod.; Technické vlastnosti: 10. Recepcia pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: Recepcia na vysokej reprezentatívnej úrovni formou bufetových stolov v čase 19:30-22:00 hod.; Technické vlastnosti: 10.1 Kulinárske špeciality a miešané nápoje, Hodnota / charakteristika: široký výber z miešaných nápojov a kulinárskych špecialít- mäsité a bezmäsité v hmotnosti 150 g/1 os. ; Technické vlastnosti: 10.1 Kulinárske špeciality a miešané nápoje, Hodnota / charakteristika: Sladké a slané jednohubky/chuťovky/kanapky/toasty v hmotnosti 120 g/1 os.. Jedlá a nápoje na vysokej a reprezentatívnej úrovni; Technické vlastnosti: 10.2 Dezerty a ovocné misy, Hodnota / charakteristika: Dezerty/zákusky v hmotnosti 90g/1 os., 10 druhov. Ovocné misy- rôzne druhy ovocia v hmotnosti 15 kg/250 osôb; Technické vlastnosti: 10.3 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso so smotanou, cukrom-biely/hnedý. Čaj s citrónom, cukrom-biely/hnedý a medom.; Technické vlastnosti: 10.4 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/os.; Technické vlastnosti: 11. Welcome coffee pre 250 osôb dňa 16.09.2016, Hodnota / charakteristika: uzavretá spoločnosť v čase 09:00-09:30 hod.; Technické vlastnosti: 11.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: čaj: ovocný, bylinkový, zelený, čierny; citrón, cukor-biely/hnedý, med. Horúca voda podávaná v ohrievači na teplé nápoje; Technické vlastnosti: 11.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso, smotana, cukor biely/hnedý. Podávaná v ohrievači na teplé nápoje. 2 automaty na kávu s rôznymi druhmi kávy a čokoládou; Technické vlastnosti: 11.2 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/os.; Technické vlastnosti: 11.3 Jedlo, Hodnota / charakteristika: Sladké pečivo-60 g/os., slané pečivo-60 g/os.; Technické vlastnosti: 12. Coffee Break pre 250 osôb dňa 16.09.2016, Hodnota / charakteristika: uzavretá spoločnosť v čase 12:00-12:30 hod.; Technické vlastnosti: 12.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: čaj: ovocný, bylinkový, zelený, čierny; citrón, cukor-biely/hnedý, med. Horúca voda podávaná v ohrievači na teplé nápoje; Technické vlastnosti: 12.1 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso, smotana, cukor biely/hnedý. Podávaná v ohrievači na teplé nápoje. 2 automaty na kávu s rôznymi druhmi kávy a čokoládou; Technické vlastnosti: 12.2 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/os.; Technické vlastnosti: 12.3 Jedlo, Hodnota / charakteristika: Sladké pečivo-60 g/os., slané pečivo-60 g/os. Chlebíčky/jednohubky/kanapky/toasty. Ovocné misy- zmes ovocia v hmotnosti 20 kg/250 os.; Technické vlastnosti: 13. Obed pre 250 osôb dňa 16.09.2016, Hodnota / charakteristika: uzavretá spoločnosť v reštauračných priestoroch. Obed formou bufetových stolov v čase 13:00-14:00 hod.; Technické vlastnosti: 13.1 Predjedlo , Hodnota / charakteristika: studené misy- mäsité/bezmäsité v hmotnosti 100 g/1 os.; Technické vlastnosti: 13.2 Polievka , Hodnota / charakteristika: 3 druhy- 1 mäsitá+ 2 bezmäsité, v objeme 0,33 l/ 1 os.; Technické vlastnosti: 13.3 Hlavné jedlo s prílohou + šaláty, Hodnota / charakteristika: hlavné jedlo v hmotnosti 150 g/os., 5 druhov /2 bezmäsité, 3 mäsité. Príloha- 4 druhy, hmotnosť 150 g/1 os. Šaláty- 3 druhy, hmotnosť 150 g/1 os.; Technické vlastnosti: 13.4 Dezerty a ovocné misy, Hodnota / charakteristika: Dezert=zákusky- v hmotnosti 90g/1 os., 10 druhov. Ovocné misy- zmes ovocia v hmotnosti 20 kg/250 os.; Technické vlastnosti: 13.5 Teplé nápoje, Hodnota / charakteristika: káva: espresso so smotanou, cukrom-biely/hnedý. Čaj s citrónom, cukrom-biely/hnedý a medom.; Technické vlastnosti: 13.6 Studené nápoje, Hodnota / charakteristika: minerálna voda-sýtená/jemne sýtená/nesýtená v balení po 0,33 l/1 os. Ochutená sladená voda v balení po 0,2 l/1 os. Ovocný džús v balení po 0,2 l/1 os.; Technické vlastnosti: 14. Tlmočenie z/do slovenského/anglického jazyka dňa 15.09.2016, Hodnota / charakteristika: profesionálni 4 tlmočníci s min. 2 ročnou praxou v odbore, simultánne tlmočenie v 2 jazykoch-slovenský a anglický jazyk v čase 09:00-17:30 hod.; Technické vlastnosti: 15.1 Tlmočnícka kabína, Hodnota / charakteristika: 1 kus pre 2 tlmočníkov dňa 15.09.2016 v čase 09:00-17:30 hod.; Technické vlastnosti: 15.2 Prijímacie staničky, Hodnota / charakteristika: dňa 15.09.2016 v čase 09:00-17:30 hod.; Technické vlastnosti: 16. Kvetinová výzdoba a výzdoba konferenčných priestorov, Hodnota / charakteristika: 1 ikebana zo živých kvetov s max. rozmerom 60 cm na predsednícky stôl v konferenčnej sále A. Kvety v ikebane s menej výraznou vôňou. Výzdoba priestorov-živé kvety; Technické vlastnosti: 17. Prenájom vlajok a zástav, Hodnota / charakteristika: vlajkosláva malá na stôl: 4 kusy EÚ a 4 kusy SR. Vlajkosláva vysoká na zem: 4 kusy EÚ a 4 kusy SR. Počas trvania akcie.; Technické vlastnosti: 18. Hudobné teleso, Hodnota / charakteristika: Spoločenský program na recepcii 19:30-22:00 hod.- hudobné teleso- ľudová cimbalová hudba: cimbal, kontrabas, viola, spev s možnosťou exhibície iných nástrojov ľudovej tvorby; Technické vlastnosti: 19. Organizačné zabezpečenie , Hodnota / charakteristika: Doprava/dovoz materiálov do zariadení v rámci Bratislavského kraja max.25 km. Balíčkovanie prezentácií- bloky, perá, iné dokumenty a materiály; Technické vlastnosti: 19. Organizačné zabezpečenie , Hodnota / charakteristika: Prezentačné materiály, ktoré dodávateľ bude balíčkovať dodá objednávateľ; Technické vlastnosti: 20. Hostesky, Hodnota / charakteristika: hostesky v rovnošatách ovládajúce komunikatívne anglický jazyk. Počas trvania akcie; Technické vlastnosti: 21. Šatniarky, Hodnota / charakteristika: ovládajúce minimálne základy anglického jazyka. Počas trvania akcie; Technické vlastnosti: 22. Fotograf, Hodnota / charakteristika: počas trvania akcie. Vytriedené finálne zábery na 1 CD/DVD nosiči. Max. 100 kvalitných fotografií za obidva dni. ; Technické vlastnosti: 23. Bezpečnostná služba/dozor, bezpečnostný rám, Hodnota / charakteristika: Min. 2 osoby zabezpečujúce nepretržitý dozor pri 1 bezpečnostnom ráme počas celej akcie; Technické vlastnosti: 24. Zdravotná služba, Hodnota / charakteristika: profesionálni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v oblasti záchrannej zdravotnej služby počas celej akcie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.Ubytovanie s miestnym poplatkom a s raňajkami pre 30 osôb na 2 noci, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.1 Konferenčná sála A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.2 Salónik, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.3 Miestnosť pre novinárov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.4 Reštauračné priestory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.5 Technická miestnosť, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.6 Šatne, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.1 Konferenčná sála A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.2 Konferenčné sály B, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 3.3 Salónik, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.4 Reštauračné priestory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.5 Technická miestnosť, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.6 Šatne, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.1 Projekčné plátno, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4.2 Dataprojektor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4.3 Diaľkový ovládač na dataprojektor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4.4 LCD obrazovka , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 4.5 Stolový mikrofón , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4.6 Prenosný mikrofón, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 4.7 Ozvučenie a technická obsluha miestností, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.8 Technické zabezpečenie na prenos videohovoru, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.9 Pripojenie na WIFI Free, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.10 Notebook, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 4.11 Multifunkčné zariadenie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.12 Menovky na stôl, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: 4.13 Informačné stojany, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4.14 Flipchartová tabuľa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 4.15 Livestream, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Welcome coffee pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Coffee Break pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Obed pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8.1 Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku dňa 15.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8.2 Občerstvenie pre 10 VIP osôb v salóniku dňa 16.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Občerstvenie v miestnosti pre 20 novinárov dňa 15.09.2016 , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Recepcia pre 250 osôb dňa 15.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Welcome coffee pre 250 osôb dňa 16.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Coffee Break pre 250 osôb dňa 16.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Obed pre 250 osôb dňa 16.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Tlmočenie z/do slovenského/anglického jazyka dňa 15.09.2016, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15.1 Tlmočnícka kabína, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15.2 Prijímacie staničky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: 16. Kvetinová výzdoba a výzdoba konferenčných priestorov, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Prenájom vlajok a zástav, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Hudobné teleso, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Organizačné zabezpečenie , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Hostesky, Jednotka: osoba, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21. Šatniarky, Jednotka: osoba, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22. Fotograf, Jednotka: osoba, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23. Bezpečnostná služba/dozor, bezpečnostný rám, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Zdravotná služba, Jednotka: osoba, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mertel RG Slovenská Republika 5 60 000,00 20% EUR 19. Máj 2016 109417

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×