Obstarávanie

Obnova povrchu komunikácie č. 6


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
dielo
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Povrchová oprava miestnej komunikácie (pokládka nového asfaltového krytu) a chodníka, vrátane dobudovania chodníka.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Vyrovnenie povrchu - Povrchová oprava miestnej komunikácie a chodníka -pokládka nového asfaltového krytu., Hodnota / charakteristika: Uchádzač je povinný použiť finišer na pokládkuživičných (asfaltových), betonových a inýchzpevnených plôch.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Lokálne odfrézovanie do požadovanej nivelety - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 850; Technické vlastnosti: Zarezanie komunikácie pri napájaní jestvujúcich susedných komunikácii - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Vyrovnanie nerovností - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 850; Technické vlastnosti: Výšková úprava kanalizačných poklopov - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Výšková úprava uličných vpustí - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Výšková úprava poklopov vodovodného uzáveru - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: Spojovací postrek 05kg/m2 - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1700; Technické vlastnosti: Pokládka ACO 11- 60mm na šírku komunikácie - obnova povrchu komunikácií, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1700; Technické vlastnosti: Odstránenie poškodeného liateho asfaltu z chodníkov - obnova povrchu chodníkov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 737; Technické vlastnosti: Vyrovnanie nerovností - obnova povrchu chodníkov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 221; Technické vlastnosti: Penetračný náter 0,5kg/m2 - obnova povrchu chodníkov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 737; Technické vlastnosti: Pokládka ACO 8 -30mm - obnova povrchu chodníkov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 737; Technické vlastnosti: Výmena poškodených obrubníkov - obnova povrchu chodníkov, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Úprava zemnej pláne pod novým chodníkom dl.22,5 m, š 2 m - dobudovanie chodníka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: Dohutnenie podkladu - dobudovanie chodníka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: Zásyp štrkodrvou frakcie 32/36 200mm - dobudovanie chodníka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: Pokládla ACL 16 hr.60mm - dobudovanie chodníka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: Spojovací postrek 05kg/m2 - dobudovanie chodníka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: Pokládla ACO 8 hr.30mm - dobudovanie chodníka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: Osadenie cestných obrubníkov - dobudovanie chodníka, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 10 0,00 0% EUR 2. Jún 2016 110708

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×