Obstarávanie

Oprava križovatky na ceste III/2415 (06624)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 673,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 619,16
Zaplatené:
71.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Stavebné práce, stavebné úpravy na ceste III/2415 (06624), oprava križovatky cesty III.triedy (Sládkovičova ulica) s MK Poľná ul.; Staničenie v km 7,575-7,680, dĺžka úseku 105 m, šírka vozovky 18 m, plocha úseku 1 397 m2, korekcia vozovky vjazdy, autobusové zastávky.; Pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou.; Do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.) ; Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí potrebné povolenia v zmysle platnej legislatívy ( uzávierka, zvláštne užívanie, určenie dopravného značenia). ; Vzdialenosť obaľovacej súpravy od predmetu zmluvy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp.pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. ; Obaľovacia súprava musí byť vlastná alebo zmluvne zabezpečená. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ na odovzdaní staveniska. ; Zhotoviteľ musí preukázať dostatočné vybavenie strojného a technického charakteru, aspoň 1 kompletnú zostavu - finišer, cestný valec, nákladný automobil na prepravu asfaltových zmesí, hutniace zariadenie, búracie kladivo, zametacie vozidlo, distribútor asfaltovej zmesi, cisterna na vodu. ; Zhotoviteľ preukáže vlastníctvo k strojovému a technickému vybaveniu. V prípade použitia cudzích kapacít strojného vybavenia poskytne na odovzdaní staveniska zmluvu alebo písomný prísľub od poskytovateľa strojného vybavenia.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zapílenie začiatkov a koncov s frézovaním v dĺžke 2 m, špecifikácia 50 mm/2m , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,00; Technické vlastnosti: Postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1397,00; Technické vlastnosti: Frézovanie s naložením na doprav.prostriedok, špecifikácia 40-50 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1397,00; Technické vlastnosti: Aco11-II (ABS II) s dovozom, rozprestrením, zhutnením, špecifikácia 50 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1397,00; Technické vlastnosti: Acl 16 hr.5cm s dovozom, rozprestrením, zhutnením, špecifikácia 50 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1397,00; Technické vlastnosti: Vodorovná doprava sute s vyložením, do 5km do B.Bystrice - Majera , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1006,00; Technické vlastnosti: Čistenie vozovky-zametanie , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1397,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 4 27 143,00 20% EUR 29. Júl 2016 114819

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×