Obstarávanie

Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 554,00
Konečná suma(Bez DPH):
450,00
Zaplatené:
28.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška VTZ tlakových v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a odborná prehliadka kotolní v zmysle Vyhlášky č. 25/84 Zb. v znení Vyhl. č. 75/96 Z.z.; Vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ tlakových v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov ; Vyhotovenie zápisu z odbornej prehliadky kotolní v zmysle Vyhlášky č. 25/84 Zb. v znení Vyhl. č. 75/96 Z.z.; Diagnostika závad a predloženie cenovej ponuky za predpokladaný rozsah činností a náhradných dielov potrebných na odstránenie závady.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet miest plnenia na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky spolu, Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1. 1 NTL plynová kotolňa o inštalovanom výkone 625 kW, Jednotka: kotolňa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.2 NTL plynová kotolňa o inštalovanom výkone 500 kW, Jednotka: kotolňa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.3 Tlaková expanzná nádoba Reflex NG, objem 100 l, Jednotka: TEN, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.4 Tlaková expanzná nádoba, typ Reflex N6, objem 50 l, Jednotka: TEN, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.5 Dvojčlánkový výmenník - ohrievač vody ležatý, typ VV-1RH, objem 11/7 l, Jednotka: ohrievač, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.6 Ohrievač vody ležatý, typ VL, objem 400/2 l, Jednotka: ohrievač, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.7 Ohrievač vody stojatý, typ VS, objem 400 l, Jednotka: ohrievač, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 7 450,00 0% EUR 13. September 2016 117319

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×