Obstarávanie

Výmena vonkajšej krytiny polguľovej kupoly


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská ústredná hvezdáreň
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 249,16
Zaplatené:
68.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45260000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Demontáž a montáž povrchovej krytiny polguľovej kupoly vrátane výmeny tepelnej izolácie, dreveného obloženia, inštalácie odkvapu a dodanie všetkého príslušného materiálu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Spojovací materiál, Hodnota / charakteristika: dodanie všetkého druhu v množstve potrebnom pre realizáciu zákazky; Technické vlastnosti: Lešenie, Hodnota / charakteristika: dodanie, stavba, demontáž; Technické vlastnosti: Výška umiestnenia základne kupoly, Hodnota / charakteristika: 5 m

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Demontáž pôvodnej krytiny, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Montáž tepelnej izolácie hrúbky 150 mm - minerálna vlna, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Minerálna vlna hrúbky 150 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Parozábrana s montážou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 126; Technické vlastnosti: Drevený materiál, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,2; Technické vlastnosti: Montáž dosiek, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Montáž falcovanej krytiny , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Falcovaná krytina - výroba s materiálom - farebný plech, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114; Technické vlastnosti: Oplechovanie odkvapu s materiálom, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
H-COLOR, spol.s.r.o. 2 9 899,00 20% EUR 8. September 2016 117330

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×