Dodávateľ

H-COLOR, spol.s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: H - COLOR, spol. s r.o.

IČO: 36539457

Adresa: Novozámocká 36, Nitra

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4944

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2020

Záznam platný do: 15. Máj 2023

Posledná zmena: 16. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 304 879,07 EUR 26 26
2017 2 998,00 EUR 2 2
2018 29 489,94 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 304 879,07 EUR 26 26
2017 2 998,00 EUR 2 2
2018 29 489,94 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 13 248,33 13248.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 7 165,82 7165.82 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 813,00 813.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 3 2 517,99 2517.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 194,00 194.00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 196 947,99 196947.99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 11 421,99 11421.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 488,00 488.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 4 599,99 4599.99 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 18 163,85 18163.85 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 15 997,39 15997.39 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 7 440,56 7440.56 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 075,00 2075.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 9 977,50 9977.50 EUR
Zoologická záhrada 2 36 416,60 36416.60 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 9 899,00 9899.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup liehu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 973,60 11973.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železný tovar MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 7 810,00 7810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 885,00 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 062,00 1062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntetická farba, riedidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 894,00 3894.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bahenné koše do uličných vpustí Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bahenné koše do uličných vpustí Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 4 novovyrobených stanov s konštrukciou a celým príslušenstvom Úrad vlády Slovenskej republiky 19 196,87 19196.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozinkované stĺpiky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre maliarsku dielňu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 467,00 467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obytné kontajnery Zoologická záhrada 17 350,80 17350.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 454,00 24454.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba vrchná dvojzložková polyuretánová U2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028, tužidlo, riedidlo alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montážne vozíky s náradím TONA Expert alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antikorózna oceľ tyčového prierezu + plech Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 813,00 813.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matná náterová farba Slovenské národné divadlo 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 398,20 18398.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
farba polyuretánová dvojzložková RAL 2011 alebo ekvivalent, tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok U7081 alebo ekvivalent, riedidlo do polyuretánových náterových látok U6051 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena vonkajšej krytiny polguľovej kupoly Slovenská ústredná hvezdáreň 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Nákup farieb a olejov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 588,00 588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálna vrchná farba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 812,50 812.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kanálový balíkovací lis s dopravníkom Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 199 000,00 199000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba antikorózna základná syntetická extra na kov, farba vrchná syntetická extra na kov, syntetické riedidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 672,00 1672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Airless LP 500 F - Striekacia technika Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 887,00 8887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladové a karanténne priestory - obytný kontajner Zoologická záhrada 33 724,80 33724.8 EUR 2018 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 93 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Horváth
Adresa:
Novozámocká 36 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Horváth
Adresa:
Novozámocká 36 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.05.2017 do: 4.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×