Obstarávanie

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 088,00
Konečná suma(Bez DPH):
900,00
Zaplatené:
82.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71632000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
počet položiek
Množstvo:
9.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Vonkajšia odborná prehliadka TNS, Hodnota / charakteristika: - v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z a STN 690012; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka tlakových expanzných nádob, Hodnota / charakteristika: - odborná prehliadka TNS, v súlade s §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. čl. 26, 90 STN 690012: 1986 a čl. 8,9,10 STN EN 764-7 (690004): 2004 ; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka vyhradeného technického zariadenia, plynový kuchynský spotrebič, Hodnota / charakteristika: - odborná technická prehliadka vyhradeného technického zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., plynový kuchynský spotrebič nad 5 kW; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka NTL kotolne na plynné palivo , Hodnota / charakteristika: - v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky SÚBP č. 25/84 Zb. ; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka a odborná skúška, vyhradeného technického zariadenia, teplovodné kotolne, Hodnota / charakteristika: - odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - teplovodné kotle; Technické vlastnosti: Kontrola vnútroareálového NTL plynového rozvodu, Hodnota / charakteristika: - pre plynové spotrebiče v kotolniach v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.; Technické vlastnosti: Kontorola NTL plynového rozvodu pre spotrebiče, Hodnota / charakteristika: - pre spotrebiče v kuchyni a AB v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z.; Technické vlastnosti: Kontrola tesnosti vnútroareálového NTL rozvodu, Hodnota / charakteristika: - kontrola vnútroareálového NTL plynového rozvodu, pre spotrebiče v kuchyni a AB v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z.; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka a skúška zariadenia na znižovanie tlaku plynu, Hodnota / charakteristika: - odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Vonkajšia odborná prehliadka TNS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka tlakových expanzných nádob, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka vyhradeného technického zariadenia, plynový kuchynský spotrebič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka NTL kotolne na plynné palivo, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka a odborná skúška, vyhradeného technického zariadenia, teplovodné kotolne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Kontrola vnútroareálového NTL plynového rozvodu, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kontorola NTL plynového rozvodu pre spotrebiče, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kontrola tesnosti vnútroareálového NTL rozvodu, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka a skúška zariadenia na znižovanie tlaku plynu, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 900,00 0% EUR 9. September 2016 117587

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×