Obstarávanie

Organizácia výskumných stáží


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
62 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
37 637,50
Zaplatené:
60.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
63000000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Organizácia tridsiatich (30) výskumných a vzdelávacích pobytov v dĺžke dvoch týždňov (14 dní) pre vybraných nórskych (NO), slovenských (SK), ukrajinských (UA) expertov, študentov, pohraničníkov a colníkov.; Jeden pobyt = jeden účastník stáže. Jednotlivé pobyty zahŕňajú ubytovanie, diéty, dopravné náklady po celom území Slovenska, Nórska a Ukrajiny (vlak, autobus, MHD) - každá cesta bude špecificky nastavená podľa výskumnej úlohy účastníka stáže.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Ubytovanie, Hodnota / charakteristika: minimálne penzión 2**; Technické vlastnosti: 1.1 Maximálny limit na osobu/noc, Hodnota / charakteristika: podľa stanovených limitov ÚV SR - uvedené v bode 7 a 8; Technické vlastnosti: 2. Diéty, Hodnota / charakteristika: podľa usmernenia a limitov ÚV SR - uvedené v bode 7 a 8; Technické vlastnosti: 3. Doprava, Hodnota / charakteristika: výlučne vlak/autobus, MHD - podľa usmernenia a limitov ÚV SR; Technické vlastnosti: 4. Primárne destinácie sú:, Hodnota / charakteristika: Bratislava, Kyjev, Kirkenes; Technické vlastnosti: 5. Sekundárne destinácie sú:, Hodnota / charakteristika: Prešov, Košice, Ľvov, Užhorod, Oslo, Tromsoe, prípadne aj iné mestá podľa výskumnej úlohy účastníka stáže; Technické vlastnosti: 7. Cestovné náhrady pre slovenských expertov, Hodnota / charakteristika: Všeobecné limity; Technické vlastnosti: 7.1 Stravné, Hodnota / charakteristika: Oprávnená celková suma v zmysle platnej legislatívy; Technické vlastnosti: 7.2 Ubytovanie v SR, Hodnota / charakteristika: Max. 100 Eur; Technické vlastnosti: 7.3 Ubytovanie v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajsku, Hodnota / charakteristika: Max. 200 Eur; Technické vlastnosti: 7.4 Ubytovanie v iných krajinách, Hodnota / charakteristika: Max. 150 Eur; Technické vlastnosti: 8. Cestovné náhrady pre zahraničných expertov, Hodnota / charakteristika: Limity pre expertov; Technické vlastnosti: 8.1 Ubytovanie v SR v krajských mestách, Hodnota / charakteristika: 120 Eur na osobu a deň; Technické vlastnosti: 8.2 Ubytovanie v SR okrem krajských miest, Hodnota / charakteristika: 85 Eur na osobu a deň; Technické vlastnosti: 8.3 Príspevok na individuálne stravovanie, Hodnota / charakteristika: Max. 39 Eur na osobu a deň len na území SR; v prípade neúplného dňa pobytu v SR sa použije krátenie rovnakým spôsobom, ako to stanovuje § 16 ods. 4 zákona o cestovných náhradách

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Štrnásťdňové výskumné stáže a výmena expertov, študentov, pohraničníkov a colníkov celkom , Jednotka: pobytov, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Z toho: Štrnásťdňová výskumná stáž v Nórsku , Jednotka: pobyt, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Z toho: Štrnásťdňová výskumná stáž na Ukrajine, Jednotka: pobyt, Minimum: , Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Z toho: Štrnásťdňová výskumná stáž na Slovensku, Jednotka: pobyt, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGA Education, s. r. o. 4 45 165,00 20% EUR 19. December 2016 127168

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×