Osoba

Michal Strnad


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Michal Strnad
Adresa:
Tyršova 816 Slatiňany 53821
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
29 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
35
Aktívne na UVOstat.sk:
13
Obstarávaní:
2
Zmlúv:
2
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
69
Zmlúv:
72
V celkovej hodnote:
217,753,027 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 36302848 Áno
ZVS-Armory, s.r.o. 46100466 Nie
CZ - Slovensko, s. r. o. 46100466 Nie
EHC service, s.r.o. 36507245 Áno
MSM Martin, s.r.o. 36422991 Áno
VÝVOJ Martin, a.s. 36381829 Áno
Virte, a. s. 35917491 Nie
ZVS holding, a.s. 36305600 Áno
Montservis, s.r.o. 36396711 Áno
HELI COMPANY s.r.o. 36492124 Áno
TATRA TRUCKS a.s. 01482840 Áno
PPS VEHICLES, s.r.o. 36032646 Nie
DAKO-CZ, a.s. 46505091 Nie
EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o. 29131987 Nie
TRANSELCO CZ s.r.o. 25733117 Nie
RETIA, a.s. 25251929 Nie
Slovak Training Academy, s.r.o. 47055952 Nie
MSM Nováky, a.s. 35820322 Nie
ZVS industry, a.s. 35820322 Nie
ATLAN GROUP, spol. s r.o. 35754222 Nie
CZECHOSLOVAKIA TRADE a.s. 50018175 Nie
MSM holding, s.r.o. 48006122 Nie
TATRA DEFENCE SLOVAKIA s.r.o. 50755749 Nie
MSM TATRA Special Vehicles, s.r.o. 50755749 Nie
KARBOX s.r.o. 26002370 Áno
TATRA EXPORT s.r.o. 27388816 Nie
ELDIS Pardubice, s.r.o. 15050742 Áno
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 64573877 Nie
REAL TRADE PRAHA a.s. 25642740 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 36302848 Áno
ZVS-Armory, s.r.o. 46100466 Nie
CZ - Slovensko, s. r. o. 46100466 Nie
EHC service, s.r.o. 36507245 Áno
MSM Martin, s.r.o. 36422991 Áno
VÝVOJ Martin, a.s. 36381829 Áno
Virte, a. s. 35917491 Nie
KOVOSVIT MAS, a.s. 26047284 Áno
ZVS holding, a.s. 36305600 Áno
Montservis, s.r.o. 36396711 Áno
RETIA, a.s. 25251929 Nie
Slovak Training Academy, s.r.o. 47055952 Nie
MSM Nováky, a.s. 35820322 Nie
ZVS industry, a.s. 35820322 Nie
ATLAN GROUP, spol. s r.o. 35754222 Nie
CZECHOSLOVAKIA TRADE a.s. 50018175 Nie
MSM holding, s.r.o. 48006122 Nie
TATRA DEFENCE SLOVAKIA s.r.o. 50755749 Nie
MSM TATRA Special Vehicles, s.r.o. 50755749 Nie
MSM e-mobility division j. s. a. 51414945 Nie
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. 07333536 Áno
ELDIS Pardubice, s.r.o. 15050742 Áno
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 64573877 Nie
MSM Banská Bystrica, a. s. 44739630 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny výcvik pilotov vrtuľníkov 778,740 EUR 19. Máj 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 610,062 EUR 21. Marec 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 275,500 EUR 27. Apríl 2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 0 28. November 2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 310,000 EUR 20. Február 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 267,000 EUR 19. Jún 2018
TORNO, s.r.o. CNC vertikálne obrábacie centrum so 4. osou 173,220 EUR 10. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov VzS OS SR 62,522 EUR 30. Jún 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 0 24. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Cisternová automobilová striekačka 4x2 119,561,500 EUR 20. August 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov VzS OS SR 51,158 EUR 31. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov VzS OS SR 508,800 EUR 7. September 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vzorky výbušnín 33,333 EUR 24. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Rádiolokátor prehľadový letiskový 6,478,855 EUR 22. Apríl 2021
JAMP SVORADA s.r.o. Sústružnícke centrum a vertikálne obrábacie centrum 243,557 EUR 24. Jún 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 300,000 EUR 23. Marec 2015
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Uvoľňovací tank 2,550,000 EUR 30. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Generátor ozónu 2,658 EUR 24. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 63,555 EUR 12. Október 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov VzS OS SR 37,651 EUR 31. Marec 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy, údržba a periodické prehliadky cisternových vozidiel 19,127 EUR 30. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Rádiolokátor prehľadový letiskový 6,692,563 EUR 19. August 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) 160,000 EUR 29. December 2014
TANAX TRUCKS a. s. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých 73,190 EUR 25. Máj 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náboj 7,62 mm cvičný vz.43 a návrh kodifikačných údajov 95,000 EUR 4. November 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) 7,027 EUR 14. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) 10,683 EUR 2. September 2015
TEPRON spol. s r.o. Zvýšenie efektivity výrobného procesu – celok 1 169,179 EUR 22. Máj 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Rádiový maják NDB 404,172 EUR 25. September 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Náboje kal. 9 mm LUGER 30,000 EUR 15. Máj 2017
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou Nákladné vozidlo do škôl 110,000 EUR 1. Júl 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 80,000 EUR 23. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisné opravy a generálne opravy špeciálnej techniky leteckej prevádzkovej služby (LPS) – elektrické zariadenia 3,858,000 EUR 7. November 2014
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Zásah proti kalamitne premnoženému listožravému hmyzu 153,105 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Špeciálna hasičská a záchranárska technika I. 35,596,952 EUR 28. Júl 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 45,000 EUR 12. Október 2016
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Komponenty munície 1,010,838 EUR 10. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 2,119,000 EUR 27. November 2017
MK MIKOR s.r.o. Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o. 81,055 EUR 30. Júl 2019
MK MIKOR s.r.o. Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o. 119,254 EUR 30. Júl 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Špeciálna hasičská a záchranárska technika I. 1,596,400 EUR 21. August 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Špeciálna hasičská a záchranárska technika I. 996,800 EUR 21. August 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3,500,000 EUR 2. Február 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 14,200 EUR 16. August 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové opravy špeciálnych blokov PVO (S-300 PMU, 2K12 KUB, 9K38 IGLA) 440,000 EUR 2. November 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 246,500 EUR 12. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy, údržba a periodické prehliadky cisternových vozidiel 2,460,800 EUR 17. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 674,100 EUR 23. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 6,441,666 EUR 24. Júl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Podvozky na odvoz dreva 1,445,670 EUR 26. Október 2021
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Zásah proti kalamitne premnoženému listožravému hmyzu na LC Šranek 90,998 EUR 28. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny výcvik pilotov vrtuľníkov 599,460 EUR 3. Apríl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náboj 7,62 mm cvičný vz.43 a návrh kodifikačných údajov 715,468 EUR 7. Október 2014
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Muničné elementy 180,710 EUR 30. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 4,588,000 EUR 7. November 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny výcvik pilotov vrtuľníkov OS SR 583,200 EUR 17. Marec 2017
Delta-ML, s.r.o. Dodávka inovatívnych technológií 179,900 EUR 22. Február 2018
Delta-ML, s.r.o. Dodávka inovatívnych technológií 103,900 EUR 22. Február 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odev protichemický OPCH-02 411,778 EUR 7. December 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nákladný terénny automobil 2018-2 153,333 EUR 18. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prepravná plošina FLATRACK 102,980 EUR 19. Február 2019
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Uvoľňovací tank 3,400,000 EUR 16. December 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 530,000 EUR 18. Jún 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náboj 7,62 mm cvičný vz. 43 a návrh kodifikačných údajov 380,000 EUR 14. Apríl 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy, ošetrenie, revízie techniky. 2,000,000 EUR 28. August 2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 650,000 EUR 27. Marec 2017
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Muničné elementy 394,114 EUR 5. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 128,000 EUR 27. November 2017
ZTS Strojárne, s.r.o. Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka technológie 187,000 EUR 11. December 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Expanzné - akustické náboje kal. 7,62x39 mm cvičné 8,250 EUR 23. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra KONTAJNER ISO 1C 930,831 EUR 4. Marec 2020
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica Nákladné vozidlo do škôl 110,000 EUR 1. Júl 2021
METAL EDGE, s.r.o. Vertikálne 5-osé obrábacie centrum 213,674 EUR 23. Marec 2018
W - tech, s.r.o. VERTIKÁLNE CNC FRÉZOVACIE CENTRUM 153,038 EUR 2. Máj 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×