Osoba

Birgit Brantner


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Birgit Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
47 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
13
Aktívne na UVOstat.sk:
8
Obstarávaní:
144
Zmlúv:
167
V celkovej hodnote:
84,220,156 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Brantner Lučenec s.r.o. 31595766 Áno
BRANTNER Slovakia s.r.o. 31698336 Áno
Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Áno
Brantner Tornaľa s. r. o. 48211010 Nie
Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 Áno
Brantner Nové Zámky s.r.o. 31440291 Áno
Brantner Gemer s.r.o. 36021211 Áno
Brantner Altgas s. r. o. 36334081 Nie
Brantner Kolta s.r.o. 31422624 Nie
VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 Áno
Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Áno
Brantner Eko s.r.o. 51240998 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Brantner Lučenec s.r.o. 31595766 Áno
BRANTNER Slovakia s.r.o. 31698336 Áno
Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Áno
Brantner Tornaľa s. r. o. 48211010 Nie
Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 Áno
Brantner Nové Zámky s.r.o. 31440291 Áno
Brantner Gemer s.r.o. 36021211 Áno
Brantner Altgas s. r. o. 36334081 Nie
Brantner Kolta s.r.o. 31422624 Nie
VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 Áno
Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Áno
Drevo-Rec Recycling s. r. o. 46386602 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 344,022 EUR 23. Júl 2015
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 119,880 EUR 27. Júl 2015
OBP, spol. s r.o. Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou 325,162 EUR 23. August 2017
Obec Turčianske Kľačany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 83,652 EUR 31. December 2018
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 877,804 EUR 25. Marec 2020
Obec Turčianske Jaseno Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 12,500 EUR 12. Január 2017
Mesto Turany Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 4,675 EUR 10. Máj 2021
Obec Sučany Riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany. 181,500 EUR 30. Máj 2016
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 94,350 EUR 16. Júl 2015
Obec Šarkan Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z obce 16,243 EUR 28. Október 2020
Obec Štôla Zber, odvoz a likvidácia odpadu 60,209 EUR 20. Október 2017
Obec Domaňovce služobný automobil 8,833 EUR 23. Február 2016
Mesto Myjava Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu 1,898,750 EUR 25. Máj 2021
Mesto Komárno Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 747,608 EUR 3. September 2021
Mesto Poprad ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD 38,495 EUR 7. Jún 2021
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 7,200 EUR 23. Január 2015
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 78,302 EUR 29. Január 2015
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 81,041 EUR 26. November 2014
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 39,296 EUR 5. December 2014
Obec Krpeľany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 11,218 EUR 29. Apríl 2020
Obec Spišský Štiavnik Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišský Štiavnik 164,989 EUR 25. November 2020
Obec Bystrička Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 96,529 EUR 20. September 2017
Obec Gerlachov Odvoz a likvidácia odpadu 80,644 EUR 25. Október 2017
Obec Blatnica Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 57,163 EUR 20. December 2017
Obec Batizovce Odvoz a likvidácia odpadu 158,309 EUR 1. Február 2018
Obec Liptovská Porúbka Zber a likvidácia odpadov na obdobie 3 rokov 115,417 EUR 23. Jún 2021
OBP, spol. s r.o. Nakladenie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou 508,117 EUR 10. November 2021
Obec Sučany Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany pre obdobie rokov 2018-2022. 437,250 EUR 30. Máj 2018
Obec Ratkovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 8,414 EUR 13. Marec 2019
Obec Batizovce Odvoz a likvidácia odpadu 213,750 EUR 1. Február 2021
Obec Bešeňov Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 46,796 EUR 7. Január 2021
Mesto Myjava Komunálne služby v meste Myjava 9,698,450 EUR 30. December 2020
Mesto Myjava Komunálne služby v meste Myjava 3,620,584 EUR 30. December 2020
Mesto Myjava Komunálne služby v meste Myjava 3,358,350 EUR 30. December 2020
Obec Turčiansky Ďur Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 10,639 EUR 18. December 2017
Obec Blatnica Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 12,960 EUR 5. December 2016
Obec Turčiansky Ďur Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 2,193 EUR 7. December 2016
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 206,640 EUR 6. November 2015
Obec Torysa Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 1,008,720 EUR 21. Marec 2016
Obec Nolčovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 12,588 EUR 28. September 2018
Obec Veľká Lomnica Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Lomnica 209,535 EUR 18. December 2019
Obec Valča Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 117,343 EUR 24. Júl 2019
Obec Trnovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 8,800 EUR 25. Október 2019
Obec Bešeňov Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 42,865 EUR 12. December 2019
Mesto Nové Zámky Sanácia čiernej skládky 58,000 EUR 23. August 2016
Obec Laskár Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 3,250 EUR 5. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd 258,664 EUR 10. November 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd 280,784 EUR 10. November 2021
OBP, spol. s r.o. Zneškodňovanie komunálnych odpadov z obce Dvory nad Žitavou skládkovaním 82,683 EUR 27. Jún 2016
Obec Veľká Lomnica Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, Veľká Lomnica. 99,801 EUR 16. November 2015
Obec Turčianske Jaseno Zber, preprav a zneškodnenie odpadov 27,891 EUR 26. Apríl 2019
Obec Hruštín Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 101,585 EUR 25. Október 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 16,640 EUR 22. September 2020
Obec Mengusovce Odvoz a likvidácia odpadu 67,940 EUR 20. Október 2017
Obec Nolčovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 5,651 EUR 28. November 2016
Slovenské národné múzeum Osobný automobil CITROEN Jumper Combi 9 miest na sedenie ( 8 + 1 ) 22,294 EUR 30. November 2016
Obec Oravská Jasenica Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 105,169 EUR 13. Apríl 2018
Žilinský samosprávny kraj Likvidácia a odvoz ostrého a nebezpečného odpadu z MOM a VOC 53,667 EUR 19. Apríl 2021
Mesto Turany Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného a nebezpečného odpadu 173,500 EUR 7. Jún 2021
Mesto Nové Zámky Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a elektronická evidencia pri rodinných domoch v meste Nové Zámky 554,927 EUR 25. August 2021
Nemocnica Poprad a. s. Odber, preprava, resp. zneškodňovanie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad pre potreby Nemocnice Poprad, a.s. 102,352 EUR 3. November 2021
Mestská časť Bratislava - Lamač Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi. 77,499 EUR 2. August 2016
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 34,004 EUR 29. September 2015
Mesto Poprad Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad 15,375,541 EUR 25. Júl 2017
Mesto Poprad Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad 7,904,415 EUR 25. Júl 2017
Obec Laskár zber, preprava a zneškodnenie odpadov 7,741 EUR 9. Október 2018
Mesto Lučenec Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov 1,182,324 EUR 10. Jún 2020
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Zber, odvoz a likvidácia stavebného a objemného odpadu 998 EUR 14. November 2017
Obec Dražkovce Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 55,705 EUR 27. December 2017
Obec Turčianske Kľačany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 34,091 EUR 23. November 2016
Obec Dražkovce Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 12,826 EUR 23. November 2016
Mesto Poprad ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD 548,500 EUR 7. Jún 2021
Mesto Poprad ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD 36,853 EUR 7. Jún 2021
Obec Bajč Sanácia miest s nezákonne uskladneným odpadom 92,111 EUR 3. November 2015
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 52,153 EUR 29. Február 2016
Obec Torysa Zber, preprava a zneškodňovanie/ zhodnocovanie komunálneho odpadu v rámci Združenia obcí pre separovaný zber Torysa 593,806 EUR 27. Október 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 59,574 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 70,370 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 32,270 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 39,181 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 70,953 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 44,509 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 66,681 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 53,522 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 25,629 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 73,476 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 106,499 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 61,717 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 64,157 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 41,538 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 17,958 EUR 26. Marec 2020
Obec Dolný Ohaj Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 38,109 EUR 26. Marec 2020
Obec Veľká Lomnica Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v Obci Veľká Lomnica 712,485 EUR 15. Január 2021
Mesto Turany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 155,250 EUR 23. December 2016
Obec Krpeľany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 44,751 EUR 23. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov 1,850 EUR 9. Marec 2018
Obec Liptovská Teplička Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu 174,518 EUR 27. August 2014
Obec Slavošovce Výkon zberu, prepravy, znehodnocovania, a zneškodňovania komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a bioodpadu 141,000 EUR 9. Marec 2015
Obec Šútovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 4,139 EUR 5. Máj 2020
Obec Lokca Zber , preprava a zneškodnenie odpadov 139,661 EUR 17. Apríl 2018
Obec Liptovská Teplička Odvoz a likvidácia odpadu 121,695 EUR 31. August 2018
Mesto Martin Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery 125,000 EUR 14. Júl 2021
Obec Vrícko Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 27,588 EUR 28. December 2018
Mesto Revúca Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021 289,716 EUR 4. November 2019
Obec Belá-Dulice Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 56,031 EUR 22. Október 2019
Obec Podhradie Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 22,000 EUR 9. December 2019
Mesto Skalica Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica 1,129,405 EUR 24. Jún 2020
Obec Šútovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 15,057 EUR 30. Marec 2017
Mesto Martin Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin 213,873 EUR 30. Marec 2021
Obec Lučivná Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná 43,936 EUR 7. Apríl 2021
Obec Košťany nad Turcom Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného odpadu a kuchynského odpadu v obci na roky 2021 - 2024 156,144 EUR 1. Júl 2021
Mesto Tornaľa Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II. 373,553 EUR 28. September 2021
Mesto Vrútky Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. 964,644 EUR 31. Január 2019
Mesto Vrútky Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. 34,800 EUR 31. Január 2019
Obec Trebostovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 21,026 EUR 21. Október 2019
Obec Žabokreky Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 34,714 EUR 4. November 2019
Mesto Martin Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery 73,800 EUR 24. Jún 2020
Obecný podnik Važec ZBER, ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU V OBCI VAŽEC 194,701 EUR 3. August 2020
Mesto Skalica Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica 3,924,627 EUR 16. December 2021
Obec Tvrdošovce „Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“ 61,305 EUR 7. September 2015
Mesto Tornaľa ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA 73,088 EUR 30. August 2016
Mesto Skalica Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica 420,000 EUR 14. Marec 2016
Mesto Gelnica Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 911,570 EUR 28. December 2018
Obec Lipovec Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 73,670 EUR 8. Marec 2019
EKOVER spol. s r.o. Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 117,465 EUR 17. Máj 2019
Obec Príbovce Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 70,518 EUR 24. Júl 2019
Mesto Martin Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery 68,400 EUR 30. Október 2019
Mesto Revúca Kosenie verejnej zelene v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2020- 2021 105,961 EUR 15. Máj 2020
Obec Sklabiňa Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 47,728 EUR 20. December 2017
Mesto Vrútky Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky 312,879 EUR 29. Január 2015
Mesto Vrútky Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky. 366,712 EUR 15. Február 2016
Obec Nová Lesná Odvoz a likvidácia odpadu 117,995 EUR 7. November 2018
Obec Závadka nad Hronom Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom 200,000 EUR 4. September 2019
Obec Gánovce Odvoz a likvidácia odpadu 67,596 EUR 2. November 2020
Mesto Spišská Nová Ves Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves 4,262,818 EUR 24. August 2020
Obec Košťany nad Turcom Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 111,522 EUR 18. Apríl 2017
Obec Turčianska Štiavnička Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 50,350 EUR 29. Január 2018
Mesto Skalica Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica 498,000 EUR 22. Marec 2021
Obec Spišská Teplica Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 198,031 EUR 2. November 2015
Mesto Liptovský Mikuláš Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš 7,803,298 EUR 18. September 2015
Mesto Gbely Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely 118,533 EUR 6. November 2017
EKOVER spol. s r.o. Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 177,974 EUR 23. December 2019
EKOVER spol. s r.o. Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 191,682 EUR 20. November 2020
Obec Beňadovo Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 46,332 EUR 16. Apríl 2018
Mesto Vrútky Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. 558,939 EUR 30. Január 2017
Mesto Vrútky Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. 2,200 EUR 30. Január 2017
Mesto Revúca Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca 1,800,000 EUR 1. Marec 2019
Obec Žaškov Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 98,844 EUR 28. December 2018
Obec Ždiar Odvoz a likvidácia odpadu 73,799 EUR 8. Jún 2017
Obec Diaková Zber, preprava a zhodnotenie odpadov 7,336 EUR 7. Január 2016
Obec Sklabiňa Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 11,276 EUR 17. August 2016
Obec Vrícko Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 9,883 EUR 5. December 2016
Obec Slovany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 11,404 EUR 5. December 2016
Obec Sklabinský Podzámok Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 11,561 EUR 23. Marec 2017
Mesto Spišská Nová Ves Parkovisko na sídlisku Západ - Strojnícka ulica v SNV 74,043 EUR 9. September 2015
Obec Tvrdošovce „Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“ 153,263 EUR 4. August 2016
Mesto Vrútky Zimná údržba pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Vrútky 100,000 EUR 10. November 2014
EKOVER spol. s r.o. Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 695,550 EUR 20. Február 2015
Obec Lučivná Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná 117,705 EUR 17. Február 2017
Mesto Spišská Nová Ves Správa, budovanie a údržba verejnej zelene na sídliskách Mier, Západ a Tarča v meste Spišská Nová Ves na rok 2018 105,390 EUR 12. Marec 2018
Obec Slovany Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 28,642 EUR 28. December 2018
Mesto Revúca Kosenie verejnej zelene 111,382 EUR 20. Jún 2019
Obec Štrba Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 137,750 EUR 15. Júl 2019
Obec Turčiansky Peter Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 18,949 EUR 20. December 2019
Obec Necpaly Zber, preprava a zneškodnenie odpadov 14,750 EUR 26. Máj 2020
Obec Necpaly Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného odpadu a kuchynského odpadu v obci na roky 2021 - 2024 136,644 EUR 17. Marec 2021
Obec Ždiar Odvoz a likvidácia odpadu 154,167 EUR 28. Jún 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×