Priame rokovacie konanie

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Vyhlásené:
24. November 2016
Vestník:
229/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
69 350,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
CORA GEO, s. r. o.
IČO:
31612989

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia

Vysvetlenie:

v postupe podľa § 113 a § 114 nebola predložená ani jedna ponuka

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×