Dodávateľ

CORA GEO, s. r. o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CORA GEO, s. r. o.

IČO: 31612989

Adresa: A.Kmeťa 5397/23, Martin

Registračné číslo: 2020/1-PO-C8504

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Január 2020

Záznam platný do: 15. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 199 990,00 EUR 7 7
2015 2 163 200,00 EUR 10 10
2016 1 190 892,00 EUR 9 9
2017 1 553 211,09 EUR 10 10
2018 1 410 794,17 EUR 11 11
2019 2 327 860,67 EUR 11 11
2020 3 407 005,00 EUR 9 9
2021 1 327 536,00 EUR 7 7
2022 759 308,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 315 380,00 EUR 4 4
2015 2 020 385,00 EUR 9 9
2016 2 148 963,00 EUR 12 12
2017 1 622 565,09 EUR 11 11
2018 1 410 794,17 EUR 11 11
2019 1 763 590,67 EUR 9 9
2020 3 971 275,00 EUR 11 11
2021 1 236 332,00 EUR 6 6
2022 850 512,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Revúca 1 98 006,00 98006.00 EUR
Mesto Malacky 2 299 525,00 299525.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 79 730,00 79730.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 628 350,00 628350.00 EUR
Mesto Prešov 2 661 558,00 661558.00 EUR
Mesto Poprad 9 656 312,84 656312.84 EUR
Mesto Žilina 2 1 193 247,00 1193247.00 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 57 587,00 57587.00 EUR
Mesto Skalica 1 150 277,00 150277.00 EUR
Mesto Rožňava 1 26 520,00 26520.00 EUR
Mesto Vráble 2 203 120,00 203120.00 EUR
Mesto Martin 5 1 071 972,00 1071972.00 EUR
Mesto Levice 2 682 878,00 682878.00 EUR
Mesto Nitra 4 920 357,09 920357.09 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 110 805,00 110805.00 EUR
Mesto Prievidza 1 331 428,00 331428.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 292 000,00 292000.00 EUR
Mesto Komárno 2 223 326,00 223326.00 EUR
Mesto Humenné 2 519 807,00 519807.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 43 500,00 43500.00 EUR
Mesto Brezno 2 360 226,00 360226.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 158 205,00 158205.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 188 710,00 188710.00 EUR
Mesto Modra 1 103 776,00 103776.00 EUR
Mesto Senica 2 391 705,00 391705.00 EUR
Mesto Holíč 2 150 033,00 150033.00 EUR
Mesto Trebišov 2 252 924,00 252924.00 EUR
Mesto Pezinok 1 131 655,00 131655.00 EUR
Mesto Tornaľa 1 59 090,00 59090.00 EUR
Mesto Kežmarok 2 303 442,00 303442.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 428 691,00 428691.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 276 874,00 276874.00 EUR
Mesto Trenčín 1 273 030,00 273030.00 EUR
Mesto Zvolen 2 624 682,00 624682.00 EUR
Mesto Hnúšťa 1 35 443,00 35443.00 EUR
Mesto Sereď 1 140 358,00 140358.00 EUR
Mesto Púchov 1 212 955,00 212955.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 1 625 586,00 1625586.00 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 98 769,00 98769.00 EUR
TT-IT, s.r.o. 2 938 734,00 938734.00 EUR
Mesto Rimavská Sobota 1 148 480,00 148480.00 EUR
Mesto Lučenec 1 181 353,00 181353.00 EUR
Správa majetku mesta 1 4 770,00 4770.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ISS - údržba a servis pre Mesto Pezinok Mesto Pezinok 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hnúšťa Mesto Hnúšťa 35 443,00 35443.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Malacky 148 000,00 148000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie informačných systémov Mestská časť Bratislava - Rača 9 000,00 9000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta. Mesto Kežmarok 116 928,00 116928.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a služieb spojených s údržbou informačného systému samosprávy mesta Levice Mesto Levice 197 000,00 197000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Integrácia IS MČ DNV na IIS BA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 37 065,00 37065.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov MsÚ v Nitre a organizácií riadených mestom Mesto Nitra 185 500,00 185500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Brezno Mesto Brezno 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 162 000,00 162000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému Mesta Trebišov Mesto Trebišov 128 000,00 128000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému mesta Senica Mesto Senica 202 740,00 202740.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie pravidelných aktualizácií, technickej a metodickej podpory informačného systému samosprávy Mesto Žiar nad Hronom 131 837,00 131837.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“ Mesto Revúca 95 872,00 95872.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa Mesto Tornaľa 59 090,00 59090.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad Mesto Poprad 193 903,00 193903.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií Mesto Trenčín 273 030,00 273030.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Prešov Mesto Prešov 536 560,00 536560.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servisná zmluva - Zmluva o podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy Mesto Banská Bystrica 367 747,00 367747.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 298 799,00 298799.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a služieb spojených s údržbou ISS pre r. 2016 - 2019 Mesto Zvolen 296 372,00 296372.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Humenné Mesto Humenné 263 583,00 263583.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa Správa ciest Košického samosprávneho kraja 292 000,00 292000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava - Rača 69 354,00 69354.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trnava v správe TT-IT,s.r.o. TT-IT, s.r.o. 322 500,00 322500.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Žilina Mesto Žilina 436 000,00 436000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice Mesto Levice 485 890,00 485890.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 199 585,00 199585.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Vráble“ Mesto Vráble 97 224,00 97224.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 196 000,00 196000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč Mesto Holíč 58 829,00 58829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodanie modulov informačného systému na spracovanie agendy ekonomiky a agendy registratúry rozpočtových organizácií mesta Mesto Poprad 46 830,00 46830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov samosprávy CG (CORAgeo). Mesto Martin 110 000,00 110000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov samosprávy Mesto Nitra 126 260,00 126260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie modulu informačného systému na komplexné spracovanie agendy poskytovania dotácií Mesto Poprad 8 544,00 8544.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie modulov informačného systému na spracovanie agendy ekonomiky a agendy registratúry rozpočtových organizácií mesta Mesto Komárno 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie modulov informačného systému na spracovanie agendy ekonomiky rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Mesto Rožňava 34 300,00 34300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov samosprávy Mesto Nitra 151 111,00 151111.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Navýšenie počtu licencií - modul Mestská polícia Mesto Poprad 9 852,00 9852.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie modulu informačného systému na komplexné spracovanie agendy predaja na trhových miestach Mesto Poprad 9 486,00 9486.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie modulov informačného systému na spracovanie agendy ekonomiky príspevkových organizácií mesta vrátane update do 31.12.2021 Správa majetku mesta 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodanie modulov informačného systému na komplexné spracovanie agendy inventarizácie a údržby zelene Mesto Poprad 16 135,32 16135.32 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodanie modulov informačného systému na komplexné spracovanie agendy správnych poplatkov a poplatkov za úkony Mesto Poprad 14 990,40 14990.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Nitra 503 705,00 503705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov Mesto Prešov 124 998,00 124998.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica 67 000,00 67000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky“ Mesto Malacky 161 619,00 161619.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno“ Mesto Komárno 196 000,00 196000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nová Dubnica Mesto Nová Dubnica 98 769,00 98769.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hlohovec Mesto Hlohovec 276 874,00 276874.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Mesto Kežmarok 165 495,00 165495.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačných systémov Mesto Brezno 174 000,00 174000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec Mesto Lučenec 183 000,00 183000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu existujúcich informačných systémov Mesta Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica 286 667,00 286667.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre mesto Prievidza Mesto Prievidza 303 581,00 303581.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Senica Mesto Senica 186 604,00 186604.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Poprad 377 666,00 377666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Zvolen 328 310,00 328310.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin 120 064,00 120064.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému samosprávy Mesto Stará Ľubovňa 110 805,00 110805.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Ružomberok 357 334,00 357334.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie na integráciu elektronickej schránky na systém správy registratúry Mesto Poprad 18 618,00 18618.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Humenné 256 224,00 256224.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesto Sereď 140 358,00 140358.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trnava TT-IT, s.r.o. 616 234,00 616234.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trebišov Mesto Trebišov 163 828,00 163828.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Modra Mesto Modra 103 776,00 103776.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin 499 600,00 499600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA Mesto Banská Bystrica 1 263 517,00 1263517.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Skalica Mesto Skalica 150 277,00 150277.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Vráble Mesto Vráble 105 896,00 105896.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Púchov. Mesto Púchov 212 955,00 212955.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč Mesto Holíč 91 204,00 91204.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. - informačného systému samosprávy. Mesto Žilina 760 128,00 760128.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 225 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Habiňák
Adresa:
Medza 10 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Habiňák
Adresa:
Pod záhradami 64 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Habiňák
Adresa:
Pod záhradami 64 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Habiňák
Adresa:
Medza 10 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Podtatranská advokátska kancelária, s.r.o
Adresa:
Štôla 05937

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×