Priame rokovacie konanie

Náhradné diely pre systém NMSKO


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
7. Február 2017
Vestník:
27/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
27. Február 2017
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
95 353,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
PRAGOLAB s.r.o.
IČO:
31352839

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. d) požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj

Vysvetlenie:

Vybraný dodávateľ je výhradný zástupca výrobcu Thermo Scientific, Holandsko na území SR. Náhradné diely sú nakalkulované na aktuálnu potrebu pre zabezpečenie ich funkčnosti a reprezentatívneho merania pre 49 ks prachomerov Teom 1405F a 10 ks Teom 1400AB. Prachometre sú v prevádzke 24 hodín, úloho týchto zariadení je monitorovania kvality ovzdušia vo všetkých regiónoch Slovenska

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×