Dodávateľ

PRAGOLAB s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRAGOLAB s.r.o.

IČO: 31352839

Adresa: Drieňova 34, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-D2949

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Marec 2020

Záznam platný do: 17. Marec 2023

Posledná zmena: 28. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 254 591,00 EUR 4 6
2015 10 100 098,00 EUR 3 3
2016 27 217,50 EUR 12 12
2017 256 850,83 EUR 11 11
2018 73 477,00 EUR 5 5
2019 23 025 377,83 EUR 9 10
2020 36 796,28 EUR 2 2
2021 12 739 362,00 EUR 7 11
2022 4 041 320,00 EUR 6 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 254 591,00 EUR 4 6
2015 10 100 098,00 EUR 3 3
2016 27 217,50 EUR 12 12
2017 256 850,83 EUR 11 11
2018 73 477,00 EUR 5 5
2019 23 025 334,83 EUR 8 9
2020 36 839,28 EUR 3 3
2021 12 739 362,00 EUR 7 11
2022 4 041 320,00 EUR 6 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 84 742,28 84742.28 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 45 500,00 45500.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 692 795,00 692795.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 3 422 955,66 3422955.66 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 900,00 8900.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 351 500,00 351500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 2 090,00 2090.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 123 780,00 123780.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 19 529,00 19529.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 15 677 357,00 15677357.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 9 110 766,00 9110766.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 7 110 280,00 7110280.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 123 400,00 123400.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 3 11 270 512,00 11270512.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 1 761 525,00 1761525.00 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 5 337 391,00 337391.00 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 39 498,00 39498.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 1 175,00 1175.00 EUR
Ústav zoológie SAV 2 842,00 842.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 72 619,17 72619.17 EUR
DB Biotech, a.s. 1 180 400,00 180400.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 46 958,33 46958.33 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 6 133,00 6133.00 EUR
FECUPRAL, spol. s r.o. 1 64 442,00 64442.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup náhradných dielov ThermoFicher Teom. Slovenský hydrometeorologický ústav 111 499,00 111499.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Údržba a servis vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 50 000,00 50000.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Infračervená cela (IČ cela) Ústav anorganickej chémie SAV 33 557,00 33557.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Školenia pre potreby projektu ITMS 26110230087 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 077,00 25077.0 EUR 2015 Služby Áno 1
ZARIADENIA NA ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 217 340,00 217340.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre analýzy vody (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 760 408,00 1760408.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologické zariadenia pre Univerzitný vedecký park UK - Prístroje Univerzita Komenského v Bratislave 8 337 600,00 8337600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vedecký mikroskop s kamerou a ovládacím softvérom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 910,00 5910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a nastavenie laboratórneho prístroja - plynového chromatografu s detektormi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 890,00 3890.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kolóna Ústav zoológie SAV 562,00 562.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie - ONLINE INTERNAL STANDARD KIT ICAP Q Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 340,40 1340.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny invertovaný mikroskop DMi 1 + MC120HD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 675,00 4675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom fluorescenčnej jednotky vrátane fluorescenčnej kamery a špeciálnej optiky k mikroskopu Leica DM2500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom fluorescenčnej jednotky vrátane fluorescenčnej kamery a špeciálnej optiky k mikroskopu Leica DM2500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profylaktika a nastavenie plynového chromatografu s hmotnostným detektorom GC/MS Polaris Q Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 266,00 1266.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Profylaktika a nastavenie plynového chromatografu s Fourierovou transformáciou GC/FTIR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Profylaktika a nastavenie laboratórneho prístroja - plynového chromatografu s detektormi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 610,00 1610.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kolóna Ústav zoológie SAV 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Membrany pre laserovu mikrodisekciu Neurobiologický ústav SAV 705,00 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Héliový pyknometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24 994,80 24994.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokotlakový reaktor so zmiešavaním Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Binokulárny študentský vzpriamený mikroskop s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 360,00 7360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 125 966,00 125966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf s kvartérnou analytickou pumpou a s DAD detektorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 250,00 26250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorizovaný mikroskop s U-optickou trasou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 731,00 21731.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom fluorescenčného zdroja a špeciálnej optiky pre mikroskop Leica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 167,00 9167.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príslušenstvo k mikroskopom Leica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre mikroskopovanie živých buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 430,00 5430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membrany pre laserovu mikrodisekciu Neurobiologický ústav SAV 705,00 705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereomikroskop s fúznou optikou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 992,00 2992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop s kresliacim ramenom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 423,00 7423.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom fluorescenčného zdroja a špeciálnej optiky pre mikroskop Leica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 917,00 7917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Software pre orientáciu v mikroskopovanej vzorke Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 245,00 2245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje DB Biotech, a.s. 186 563,00 186563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia Slovenský hydrometeorologický ústav 15 567 416,00 15567416.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 277 712,00 277712.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VYBAVENIE LABORATÓRIÍ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 400 000,00 7400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Binokulárny študentský vzpriamený mikroskop s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 170,00 16170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s príslušenstvom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 87 600,00 87600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
FTIR spektrometr s ATR nástavcom s diamantovým kryštálom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 57 376,00 57376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV/VIS SPEKTROFOTOMETER Univerzitná nemocnica Bratislava 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
oprava a údržba presných zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 896,28 27896.28 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 311 155,00 311155.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 273,00 43273.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 983,00 23983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 369 043,00 2369043.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 299,00 37299.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy a údržba presných zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 600,00 18600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hmotnostný spektrometer pracujúci na princípe trojitého kvadrupólu s kvapalinovým chromatografom pre analýzu liečiv - 1 ks Fakultná nemocnica Trnava 351 500,00 351500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Slovenská akadémia vied (SAV) 13 398 062,00 13398062.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 050,00 82050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 684 820,00 684820.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a laboratórny spotrebný materiál Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 285 570,00 285570.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Podpora spolupráce FECUPRAL, spol. s r.o. a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie FECUPRAL, spol. s r.o. 235 327,00 235327.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 684 820,00 684820.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 135 094,00 135094.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 519 331,00 3519331.0 EUR 2022 Tovary Áno 2





bratislva@prgolab.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 189 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Náměstek
Adresa:
Na louce 569/20 Praha 10 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Náměstek
Adresa:
Na louce 569/20 Praha 10 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
2. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Náměstek
Adresa:
Na louce 569/20 Praha 10 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s.
Adresa:
Zelinárska 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.12.2021 do:

Stiahni



Záznam platný od: 20.07.2017 do: 2.12.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Náhradné diely pre systém NMSKO 95 353,00 EUR Tovary 27. Február 2017 Slovenský hydrometeorologický ústav PRAGOLAB s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×