Priame rokovacie konanie

Nákup osobného motorového vozidla so servisom


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vyhlásené:
4. Jún 2020
Vestník:
119/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
50 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
AC Bratislava, spol. s r.o.
IČO:
45630917
Názov:
A R A V E R a. s.
IČO:
00679291
Názov:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
IČO:
31319459
Názov:
DS - CAR, s.r.o.
IČO:
36233510

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 ods. 1 písm. b) v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie časti č. 2 zákazky (20705 - IPT) v súlade s § 57 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že nedostal na časť č. 2 zákazky ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a to z dôvodu, že v postupe podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní nebola predložená ani jedna ponuka a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×