Priame rokovacie konanie

Servis a systémová podpora letiskových meteorologických systémov IMS4.


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
20. Máj 2016
Vestník:
96/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
31. Máj 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
206 220,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
IČO:
35791489

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, na základe rozhodnutia MDVRR SR č. 0652/2013/C411-SCLVD/38880, zabezpečuje pre potreby riadenia letovej prevádzky distribúciu meteorologických informácií na jednotlivé stanovištia Letovej prevádzkovej služby SR. Predmetný softvér zabezpečuje zobrazenie jednotlivých meteorologických informácií (dát) na zobrazovacích jednotkách systému (AWOS) - IMS4 - AWD. Verejný obstarávateľ má vedomosť, že spoločnosť: MicroStep-MIS spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, je autorom aplikačného vybavenia IMS vrátane klientskeho softvérového vybavenia IMS AWD. Je jeho výhradným dodávateľom a na uvedené dielo má všetky autorské práva. O tejto skutočnosti bol dňa 21.12.2015 listom informovaný verejný obstarávateľ.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×