Dodávateľ

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MicroStep-MIS, spol. s r.o.

IČO: 35791489

Adresa: Čavojského 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/7-PO-F873

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Júl 2019

Záznam platný do: 25. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 315 060,00 EUR 4 4
2015 227 031,00 EUR 4 4
2016 257 663,67 EUR 4 4
2017 4 165,83 EUR 1 1
2019 1 442 370,00 EUR 2 3
2020 403 417,00 EUR 3 4
2021 796 987,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 209 073,00 EUR 2 2
2015 333 018,00 EUR 6 6
2016 257 663,67 EUR 4 4
2017 4 165,83 EUR 1 1
2019 1 442 370,00 EUR 2 3
2020 403 417,00 EUR 3 4
2021 796 987,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 236 936,00 236936.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 18 916,00 18916.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 251 227,00 251227.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 290 375,00 290375.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 4 343 175,00 343175.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 5 799,00 5799.00 EUR
Horská záchranná služba 10 2 300 266,50 2300266.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie systému IMS4 - AWD (Aviation weather display) na stanovištia Letovej prevádzkovej služby SR a Leteckej meteorologicke Slovenský hydrometeorologický ústav 41 478,00 41478.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a inštalácia ukazovateľov smeru a rýchlosti vetra pre pracoviská Leteckej meteorologickej služby Slovenský hydrometeorologický ústav 84 000,00 84000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru Integrovaného meteorologického systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 833,00 35833.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup a inštalácia softvérovej licencie IMS4 - AWD. Slovenský hydrometeorologický ústav 48 000,00 48000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servis a opravy zariadení systému VARVYR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru Integrovaného meteorologického systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 833,00 25833.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a systémová podpora letiskových meteorologických systémov IMS4. Slovenský hydrometeorologický ústav 206 220,00 206220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Automatické meteorologické stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 073,00 171073.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ultrazvukový snímač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 22 700,00 22700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Automatické meteorologické stanice pre HZS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 073,00 171073.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servis automatických meteorologických staníc Horská záchranná služba 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analógovo-digitálny prevodník pre záznam seizmického pohybu pôdy, 2 kusy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 800,00 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis automatických meteorologických staníc Horská záchranná služba 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis a opravy zariadení systému VARVYR pre JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 172 737,00 172737.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 1 918 659,00 1918659.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do "Integrovaného meteorologického systému" Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128 472,00 128472.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 1 918 659,00 1918659.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 135 703,00 135703.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 526 678,00 526678.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 220 678,00 220678.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do "Integrovaného meteorologického systému" Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 631,00 49631.0 EUR 2021 Služby Nie 1

branislav.jaros@microstep-mis.com
uvo@microstep-mis.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Omelka
Adresa:
Ďurgalova 4 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Omelka
Adresa:
Ďurgalova 4 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Martin Gažák
Adresa:
Viničná 2216/11 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Robert Štefanec
Adresa:
Liesková 5882/2 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Mazurek
Adresa:
Novomeského 23 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Kamil Poturnaj
Adresa:
Ožvoldíkova 8 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr., PhD. Juraj Bartok
Adresa:
Bárdošova 12 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Hrmo
Adresa:
Jégeho 5 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr., PhD. Andrej Lúčny
Adresa:
Hudobná 6 Banka 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.
Adresa:
Panenská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Servis a systémová podpora letiskových meteorologických systémov IMS4. 206 220,00 EUR Služby 31. Máj 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav MicroStep-MIS, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×