Vyhlásené obstarávanie

Údržba ostatnej zelene v OZ č.6 - Kopánka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 132,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77300000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
25. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Apríl 2021
Dátum otvárania ponúk:
7. Apríl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom údržby plôch a prvkov zelene v Obvode zelene č.6 Kopánka je komplexná starostlivosť o stromy, kríky, ruže a kvety, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Starostlivosť o solitérne stromy do 3 rokov po výsadbe, živé ploty, kry, kvety a ruže spočíva najmä v odburinení, reze, hnojení, zavlažovaní a udržiavaní čistoty plôch zelene, ktorá je súčasťou prevažne vnútroblokových, sídliskových plôch zelene, predzáhradok bytových domov (sídlisko ČSM), zelene individuálnej bytovej výstavby (IBV Pekné pole, Kopánka), zelene malých parkových úprav (Morová Kaplnka). Okrem údržby zelene je predmetom zákazky aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, krov, ruží, kvetov a taktiež rez a výrub drevín ako aj ostatné práce súvisiace so starostlivosťou o zeleň. S výsadbou je spojená aj dodávka materiálu (potrebného na realizáciu jednotlivých pracovných operácií), vrátane rastlinného (na drobné dosadby a výsadby malého rozsahu). S tým súvisí aj potreba krátkodobého uskladnenia materiálu a zabezpečenie potrebnej starostlivosti hlavne o nakúpené alebo prevzaté rastliny.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×