CPV kód

77300000-3

Záhradnícke služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Revúca 2 217 343 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 37 419 EUR
Mesto Prešov 7 4 971 369 EUR
Mesto Žilina 2 67 007 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 14 650 EUR
Mesto Trnava 4 129 076 EUR
Mesto Levice 1 2 786 028 EUR
Mesto Nitra 15 3 161 048 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 23 039 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 41 000 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 111 799 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 49 609 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 35 431 EUR
Mesto Holíč 1 159 017 EUR
Mesto Šaľa 5 192 220 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 407 053 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 24 26 821 534 EUR
Mestské služby Nitra 11 1 760 261 EUR
Mesto Trenčín 8 1 368 849 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 6 468 694 EUR
Mesto Zvolen 1 619 017 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 138 972 EUR
Obec Tomášikovo 1 90 750 EUR
Verejné prístavy, a. s. 3 14 885 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 30 698 989 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 49 083 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 14 2 376 399 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 2 77 431 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 1 2 786 028 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 10 833 EUR
RAKI s. r. o. 1 23 039 EUR
Zoltán Bukovský 1 136 060 EUR
AB Facility s. r. o. 4 806 250 EUR
ZÁHRADA REAL, s.r.o. 4 1 431 265 EUR
Pekná záhrada, spol. s r.o. 1 129 813 EUR
FLORSAD spol. s r.o. 1 49 609 EUR
RUDBECKIA, s.r.o. 2 658 357 EUR
A-Z Záhrady.sk s.r.o. 1 159 017 EUR
BEGBIE, s.r.o. 1 619 017 EUR
landart, s.r.o. 7 1 149 476 EUR
MIDDLEMAN s. r. o. 1 21 142 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 2 217 343 EUR
Milan Gaňa Cleanex 1 25 007 EUR
VOMA - SK, spol. s r.o. 2 21 327 EUR
Záhradníctvo Sadex, s.r.o. 3 3 540 104 EUR
Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o. 4 409 318 EUR
HALMEX - MG s.r.o. 1 408 332 EUR
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 19 26 625 908 EUR
Ján Hriczišon 9 238 379 EUR
HRAKOS, s.r.o. 7 113 960 EUR
Peter Bocko - KOHRA 3 28 055 EUR
Otakar Šabík 4 590 814 EUR
GandC s.r.o. 1 185 265 EUR
Zelené mesto s.r.o. 3 265 409 EUR
Ľuboš Cibula 2 188 048 EUR
Ing. Zenob Zeumer BONEZ 2 515 543 EUR
ZASAP 1 200 532 EUR
STAVSAD, s.r.o 3 831 359 EUR
Seman – Ing. František Seman, s.r.o. 3 799 412 EUR
Ing. Peter Šuchter 2 296 012 EUR
PETMART, s. r. o. 3 491 503 EUR
GREENCITY s. r. o. 1 63 760 EUR
PETMART plus s.r.o. 3 457 118 EUR
INEX - Hausgarden s. r. o. 2 198 834 EUR
GREENERY s.r.o. 2 215 724 EUR
UNICARBACK, s.r.o. 2 58 140 EUR
Marian Demko 1 16 277 EUR
Vojtech Oláh - STAV - KOV 7 164 755 EUR
BALMIX s.r.o. 1 90 750 EUR
PROarbor s. r. o. 2 208 436 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 4 137 707 EUR
ARBORION s.r.o. 2 75 056 EUR
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 1 41 000 EUR
Neito, s. r. o. 5 22 749 EUR
KULLA SK, s.r.o. 3 85 945 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 0 EUR
Neito Prešov s.r.o. 31 381 263 EUR
EKOFIT s. r. o. 1 46 000 EUR
LEVIANA, spol. s r.o. 1 36 667 EUR
CURA URGENTIS o.z. 2 46 650 EUR
GARDENSPARK s. r. o. 1 9 900 EUR
Mgr. Jozef Nehaj - Ateliér S.A.K.T. 1 6 250 EUR
PAMARCH, s.r.o. 1 49 083 EUR
EG Trade s. r. o. 1 83 872 EUR
ProGarden s.r.o. 4 153 840 EUR
green project, s.r.o. 1 111 799 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline - Dažďová záhrada Mesto Žilina 39 841 39841.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane passportu drevín Mesto Šaľa 136 060 136060.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Presov -vysadba verejnej zelene 2014 -revitalizacia a obnova -I. etapa Mesto Prešov 90 000 90000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vysadenie náhradnej výsadby drevín v Parku Andreja Hlinku a obnova trávnika v okolí chodníkov v parku Mestská časť Bratislava - Ružinov 65 000 65000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Bylinková záhrada v areáli zámku Holíč. Mesto Holíč 133 417 133417.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Údržba zelene školských areálov Mestská časť Bratislava - Rača 34 000 34000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí Mesto Žilina 27 980 27980.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene Mesto Prešov 2 919 540 2919540.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Kosenie verejnej zelene Mesto Trenčín 831 248 831248.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 519 764 1519764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene v meste Nitra. Mestské služby Nitra 2 012 273 2012273.0 EUR 2016 Služby Nie 11
Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom, lokality 1,2,4,5,6 Mesto Dubnica nad Váhom 338 883 338883.0 EUR 2016 Služby Nie 5
Údržba verejnej zelene v meste Nitra - Klokočina, Diely, Čermáň Mesto Nitra 335 517 335517.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova zelene Námestia slobody Hlavné mesto SR Bratislava 124 583 124583.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene školských areálov Mestská časť Bratislava - Rača 16 277 16277.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kosenie v meste Košice Správa mestskej zelene v Košiciach 985 181 985181.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 15
STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ V BRATISLAVE Hlavné mesto SR Bratislava 1 444 518 1444518.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo Obec Tomášikovo 90 750 90750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 8 729 316 8729316.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Arboristické orezy vo verejnej zeleni Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 248 621 248621.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín Mesto Trenčín 308 891 308891.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 690 3690.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 800 6800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kvetinová výzdoba verejného obstarávateľa a starostlivosť o ňu. Hlavné mesto SR Bratislava 39 312 39312.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výsadba 14 ks stromov Tilia cordata “Erecta” a ich údržba a starostlivosť Verejné prístavy, a. s. 6 000 6000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 507 3506.64 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 28 800 28800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 450 4450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 131 8131.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Kosenie a odstraňovanie náletových drevín Verejné prístavy, a. s. 38 000 38000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 330 13330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 972 4972.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 972 4972.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 046 7045.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 330 13330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 340 7339.92 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 853 8853.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vybavenie átria zeleňou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 55 529 55528.96 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 045 8045.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 808 7807.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 824 6823.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 950 7950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
(4) Údržba zelene a komunikácii na parcelách zapísaných na LV objednávateľa 2017-2018 Rozhlas a televízia Slovenska 25 600 25600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 317 6316.92 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia Hlavné mesto SR Bratislava 58 091 58090.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 050 7050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia Hlavné mesto SR Bratislava 58 091 58090.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Zálievka a hnojenie plôch zelene počas obdobia máj – október 2017 Hlavné mesto SR Bratislava 132 360 132360.27 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 105 8105.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Starostlivosť o zeleň Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 600 21600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odburinenie a ostrihanie odkvitnutých kvetov a suchých častí rastlín v trvalkových a kríkových záhonoch a doplnenie mulču do záhonov počas obdobia jún – október 2017 Hlavné mesto SR Bratislava 61 048 61048.22 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 145 8145.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 7300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 120 7120.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 901 6901.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 855 8855.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 930 7930.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 215 8215.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 982 6982.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 950 7950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 020 7020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 033 7033.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kosenie a odstraňovanie náletových drevín Verejné prístavy, a. s. 20 000 20000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 175 8175.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 466 8466.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 7300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 675 7675.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a pyramíd, starostlivosť o kvetinovú výzdobu Hlavné mesto SR Bratislava 106 000 106000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 901 6901.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 291 193 1291193.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rez živých plotov a rez, nakopcovanie a odburinenie ruží Mesto Trnava 13 200 13200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 621 9621.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 430 8430.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Celoročná údržba zelene a komunikácií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 86 738 86738.15 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov rep Mesto Prešov 337 975 337975.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 990 928 990928.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Záhradnícke práce v rámci jarnej a jesennej náhradnej výsadby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 35 202 35201.81 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 163 915 163915.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy Mesto Žiar nad Hronom 35 431 35431.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov Mesto Prešov 420 583 420583.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kosenie verejnej zelene Mesto Revúca 111 382 111382.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 778 435 778435.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba plôch verejnej zelene Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 83 872 83872.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov Mesto Prešov 199 981 199981.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 578 506 1578506.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Celoročná údržba zelene a komunikácií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 86 738 86738.15 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene v meste Nitra Mesto Nitra 3 348 595 3348595.0 EUR 2020 Služby Nie 12
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 404 792 404792.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 276 379 2276379.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene - JUH + ruderál Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 102 700 1102700.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023 Mesto Zvolen 619 017 619017.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kosenie verejnej zelene v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2020- 2021 Mesto Revúca 105 961 105961.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene - SPODNÝ JUH Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 504 048 504048.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 927 535 927535.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Záhradnícke práce v rámci náhradnej výsadby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 37 638 37637.52 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 107 319 1107319.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejnej zelene Mesto Levice 2 787 302 2787302.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021 Mesto Prešov 197 975 197975.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 03 – Realizácia vegetačných úprav Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 134 002 134002.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 2 124 452 2124452.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Celoročná údržba zelene a komunikácií v areáli FNsP J. A. Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 90 178 90178.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 163 910 1163910.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 79 931 79931.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom za obdobie 2021-2022 Mesto Dubnica nad Váhom 129 813 129813.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Záhradnícke práce v rámci náhradnej výsadby a protihluková stena Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26 370 26370.48 EUR 2021 Služby Nie 1
Arboristické orezy vo verejnej zeleni Mesto Trenčín 344 317 344317.0 EUR 2021 Služby Áno 3
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 096 192 1096192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba plôch verejnej zelene Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 55 100 55100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kosenie v meste Košice -§ 66 Správa mestskej zelene v Košiciach 623 780 623780.0 EUR 2021 Služby Nie 15
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 962 847 962847.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021-2023 Mesto Prešov 789 740 789740.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výsadba drevín 2021 Mesto Trnava 138 509 138509.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 2 152 594 2152594.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Sadové úpravy areálu KINO PANOREX Mesto Nová Dubnica 49 083 49083.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Výrub drevín v havarijnom stave Mesto Trnava 31 700 31700.0 EUR 16. Marec 2021 25. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-16 00:00:00 UTC 2021-03-25 09:00:00 UTC
Údržba ostatnej zelene v OZ č.4 - Prednádražie Mesto Trnava 32 540 32540.0 EUR 25. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-25 00:00:00 UTC 2021-04-07 10:00:00 UTC
Údržba ostatnej zelene v OZ č.6 - Kopánka Mesto Trnava 11 132 11132.0 EUR 25. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-25 00:00:00 UTC 2021-04-07 10:00:00 UTC
Revitalizácia územia parku v centre obce Rumince Obec Rumince 327 933 327933.02 EUR 29. Apríl 2021 31. Máj 2021 Nie 2021-04-29 00:00:00 UTC 2021-05-31 10:00:00 UTC
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia Hlavné mesto SR Bratislava 53 378 53378.0 EUR 4. Máj 2021 7. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-04 00:00:00 UTC 2021-05-07 10:00:00 UTC
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov 2021 Mesto Prešov 40 948 40947.73 EUR 26. Máj 2021 2. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-26 00:00:00 UTC 2021-06-02 09:00:00 UTC
Zavlažovacie a záhradkárske práce spojené s výsadbou areálu UZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 15 000 15000.0 EUR 17. Október 2014 22. Október 2014 Nie 2014-10-17 00:00:00 UTC 2014-10-22 11:00:00 UTC
SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 214 496 214495.67 EUR 26. August 2021 21. September 2021 Áno 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-21 13:00:00 UTC
Vybudovanie klimatickej záhrady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb RS Stredná odborná škola obchodu a služieb 30 720 30720.0 EUR 3. September 2021 13. September 2021 Neuvedené 2021-09-03 00:00:00 UTC 2021-09-13 09:00:00 UTC
Vybudovanie klimatickej záhrady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb RS Stredná odborná škola obchodu a služieb 30 720 30720.0 EUR 28. September 2021 18. Október 2021 Neuvedené 2021-09-28 00:00:00 UTC 2021-10-18 09:00:00 UTC
Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 29 613 801 29613800.56 EUR 21. Október 2021 25. November 2021 Nie 2021-10-21 00:00:00 UTC 2021-11-25 09:00:00 UTC
Údržba plôch verejnej zelene Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 115 500 115500.0 EUR 5. Január 2022 19. Január 2022 Neuvedené 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-01-19 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia parku pri kaštieli v obci Lehnice VITALITA n.o. 64 300 64300.0 EUR 25. Marec 2015 16. Apríl 2015 Áno 2015-03-25 00:00:00 UTC 2015-04-16 15:00:00 UTC
Údržba zelene a komunikácií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 185 695 185694.8 EUR 14. Január 2015 12. Február 2015 Nie 2015-01-14 00:00:00 UTC 2015-02-12 14:30:00 UTC
Rekonštrukcia parku pri kaštieli v obci Lehnice VITALITA n.o. 62 500 62500.0 EUR 4. Máj 2015 18. Máj 2015 Áno 2015-05-04 00:00:00 UTC 2015-05-18 15:00:00 UTC
Revitalizácia predzáhradiek, výsadba drevín v mestskej časti Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 150 000 150000.0 EUR 21. Máj 2015 12. Jún 2015 Nie 2015-05-21 00:00:00 UTC 2015-06-12 12:00:00 UTC
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova Námestia slobody Hlavné mesto SR Bratislava 124 683 124683.4 EUR 9. December 2016 23. December 2016 Nie 2016-12-09 00:00:00 UTC 2016-12-23 09:30:00 UTC
Zhotovenie dažďovej záhrady a retenčného jazera Mesto Žilina 27 739 27739.0 EUR 11. Február 2015 5. Marec 2015 Nie 2015-02-11 00:00:00 UTC 2015-03-05 09:00:00 UTC
Zakladanie a udržba kvetinových záhonov Mestské služby Nitra 125 000 125000.0 EUR 27. November 2014 18. December 2014 Nie 2014-11-27 00:00:00 UTC 2014-12-18 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×