Vyhlásené obstarávanie

Údržba ostatnej zelene v OZ č.4 - Prednádražie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 540,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77300000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
25. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Apríl 2021
Dátum otvárania ponúk:
7. Apríl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom údržby plôch a prvkov zelene v Obvode zelene č. 4 Prednádražie je komplexná starostlivosť o stromy, kríky, ruže a kvety, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Starostlivosť o stromy do 3 rokov po výsadbe, živé ploty, kry, kvety, ruže spočíva najmä v odburinení, reze, hnojení, zavlažovaní a udržiavaní čistoty plôch zelene, ktorá je súčasťou prevažne vnútroblokových, sídliskových plôch zelene, predzáhradok bytových domov a zelene malých parkových úprav. Okrem údržby zelene je predmetom zákazky aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, krov, ruží, kvetov a taktiež rez a výrub drevín ako aj ostatné práce súvisiace so starostlivosťou o zeleň. S výsadbou je spojená aj dodávka materiálu (potrebného na realizáciu jednotlivých pracovných operácií), vrátane rastlinného (na drobné dosadby a výsadby malého rozsahu). S tým súvisí aj potreba krátkodobého uskladnenia materiálu a zabezpečenie potrebnej starostlivosti hlavne o nakúpené alebo prevzaté.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×