Vyhlásené obstarávanie

Lieky pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
487 834,25
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33600000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
2. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
30. September 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú ,,Lieky pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o." v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na časti - jednotlivé druhy ATC skupín. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky na všetkých 37 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky. Výsledkom bude uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie tovaru na obdobie 12 mesiacov. Miesto dodania tovaru t.j. miesto dodania predmetu zákazky je: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa - NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×