CPV kód

33600000-6

Farmaceutické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 2 723 303 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 39 200 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 3 573 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 88 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 74 330 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 2 161 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 164 600 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 162 5 303 925 EUR
Psychiatrická nemocnica 6 433 350 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 401 777 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 30 8 107 510 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 64 390 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1006 52 298 239 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 4 018 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 780 702 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 311 055 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 3 560 944 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 145 937 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 39 740 758 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 21 269 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 24 591 437 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 271 3 393 388 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 167 217 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 95 000 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 3 853 889 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 36 948 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 1 036 025 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 23 2 009 257 EUR
Záchranná služba 8 446 535 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 46 1 663 286 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 590 791 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 687 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 54 10 795 400 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 6 29 203 EUR
Národný onkologický ústav 35 15 512 323 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 182 551 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 475 991 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 65 713 127 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 104 718 004 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 10 1 588 710 EUR
VITALITA n.o. 1 205 000 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 152 352 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 139 418 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 588 31 585 627 EUR
INTRAVENA s.r.o. 138 2 904 586 EUR
TIMED, s.r.o. 3 83 719 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 80 4 444 478 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 115 1 700 230 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 78 2 150 849 EUR
TT Pharma, s.r.o. 1 139 691 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 123 7 541 154 EUR
MGP, spol. s r.o. 15 264 415 EUR
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. 2 167 217 EUR
MiliPharm s.r.o. 1 95 000 EUR
BIOTECH s.r.o. 3 910 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 711 47 739 236 EUR
DCX spol. s r. o. 27 314 038 EUR
MFC, s.r.o. 2 1 695 EUR
QCS Pharma, s.r.o. 4 253 624 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 21 6 815 876 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 2 488 EUR
Lambda Life a.s. 3 841 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 7 466 947 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 2 950 EUR
Arspharm, s.r.o. 4 307 538 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 4 26 138 EUR
Cymedica SK, spol. s r.o. 1 687 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 2 2 518 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 25 1 728 510 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 2 640 140 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 2 723 303 EUR
Transmedic s.r.o. 2 911 441 EUR
Medispine SK s.r.o. 1 309 140 EUR
INTRAVENA s. r. o. 2 37 583 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 5 1 400 EUR
LK1 s.r.o. 4 1 036 025 EUR
VERUM, spol. s r.o. Košice 1 30 080 EUR
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 3 67 200 EUR
MEDIC INTERNATIONAL s. r. o. 11 122 513 EUR
PHARMOS, a.s. 8 571 225 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 3 1 269 712 EUR
Senium Medica s. r. o. 4 174 906 EUR
Zdenpharm, s.r.o. 1 90 735 EUR
A - MEDICAL s.r.o. 1 182 551 EUR
PhMr. Viliam Tóth - Lekáreň - HUMANITAS 1 205 000 EUR
LACOMED SK spol. s r.o. 1 30 000 EUR
Ecoli s.r.o. 1 108 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 200 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 6 19 203 EUR
InterMedical Plus, a.s. 12 104 137 EUR
Lekáreň Viola s.r.o. 3 475 991 EUR
TOPVETBB, s.r.o. 1 939 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 654 EUR
NOVIO, s.r.o. 1 1 243 EUR
UVEA MEDIKLINIK, s. r. o. 4 130 181 EUR
PURUS, spol. s r.o. 4 369 745 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 1 88 EUR
EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. 1 934 996 EUR
InterMedical Group, s.r.o. 1 233 665 EUR
ProFound Bratislava s.r.o. 1 164 600 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky Psychiatrická nemocnica Hronovce 113 031 113031.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv a poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 95 000 95000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 98 137 98137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 101 000 101000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 111 199 111199.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup liekov pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 52 108 52108.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky – erytropoetíny a antihistaminiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 311 056 311056.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 681 545 681545.0 EUR 2016 Tovary Nie 54
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561 466 561466.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 59
Lieky a zdravotnícke pomôcky 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 301 694 1301694.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870 189870.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 7
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870 189870.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÝCIU; č. 3. OFTALMOLOGIKÁ; č. 4. VAZODILATANCIA; č. 5. HYPOTENZÍVA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 226 934 226934.0 EUR 2014 Tovary Nie 74
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 32 528 32528.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Lieky a zdravotné pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 54 853 54853.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781 2983781.0 EUR 2014 Tovary Nie 60
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 30 730 30730.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Lieky 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 754 429 1754429.0 EUR 2014 Tovary Nie 14
Liek s účinnou látkou Indursulfáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 223 480223.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 286 161 286161.0 EUR 2015 Tovary Nie 14
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 444 298444.0 EUR 2015 Tovary Nie 50
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 409 9409.0 EUR 2015 Tovary Nie 10
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. SAPASMOLYTIKÁ, č. 2. ANTIDOTUM, č. 3. SYMPATOMIMETIKÁ, č. 4. VITAMÍNY, č. 5. VARIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 978 209 978209.0 EUR 2015 Tovary Nie 33
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 908 846 908846.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 37
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 468 158 468158.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605 1965605.0 EUR 2015 Tovary Nie 7
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605 1965605.0 EUR 2016 Tovary Nie 5
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 334 284 334284.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 47 382 47382.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 700 461 1700461.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 48
Kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 642 082 5642082.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 40
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3 424 355 3424355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 129 10129.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 886 8886.0 EUR 2015 Tovary Nie 9
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45 134 45134.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 268 220 268220.0 EUR 2017 Tovary Nie 18
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 541 116 541116.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka farmaceutických výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 90 735 90735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 182 551 182551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 120 555 1120555.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Infúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 759 11759.0 EUR 2015 Tovary Nie 10
Liečivá pre pacientov VITALITA n.o. 205 000 205000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3 424 355 3424355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 42 013 42013.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 183 470 183470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 3 424 355 3424355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693 825 693825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693 825 693825.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45 940 45940.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 672 510 4672510.0 EUR 2018 Tovary Nie 70
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 948 13948.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 545 545 545545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 22 964 22964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 134 733 134733.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892 3853892.0 EUR 2018 Tovary Nie 8
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 988 592 1988592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 640 384 640384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20 827 20827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 41 396 41396.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 522 7522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 320 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 74 897 74897.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá - anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 906 16906.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 550 5550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 945 1945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 705 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 368 368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 865 865.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 504 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 270 12270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 175 4175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 547 547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 473 473.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 665 665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 770 1770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 273 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 336 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 452 452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 403 403.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský ochranný krém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 308 12308.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 304 2304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 228 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 305 1305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 837 837.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 017 2017.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 105 820 105820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 124 2124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 237 237.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 538 538.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 785 1785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 345 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 440 2440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 239 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 584 584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 611 2611.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 206 206.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 305 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 898 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 423 423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 244 244.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 368 368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 545 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 883 883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 192 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 077 2077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 405 7405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 325 2325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farmaceutické výrobky a roztoky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 634 4634.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 575 17575.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Médium Colilert-18 Výskumný ústav vodného hospodárstva 693 693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 646 17646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 202 1202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 229 1229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 093 1093.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 880 1879.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 835 5834.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 252 1252.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky nejódované - síran bárnatý so suspendujúcou látkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 207.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 493 1492.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 565 4564.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - ketoprofén 100mg inj. roztok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 978 1977.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 125ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 090 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 748 2748.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 200ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 560 9560.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 717 716.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390 390.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 390 2390.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 527 6526.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 901 3901.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 266 1265.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky pre centrálnu nervovú sústavu - peptidový preparát z bravčového mozgu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 188 8187.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 84 473 84472.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 715 9714.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 089 6088.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 677 3677.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bortezomib 3,5mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 759 6759.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 920 10920.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 50mg/0,5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 555 10554.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analgetiká-metamizol 1000 mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 095 8095.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -aflibercept 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 088 2088.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -aflibercept 200mg/8ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 165 4165.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - azacitidín 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 530 10529.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oftalmologiká - ranibizumab 1,65 mg/0,165ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 917 10916.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - romiplostim 500µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 433 10432.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - romiplostim 250µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 902 10902.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunosupresíva- natalizumab 300mg/15ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 847 9847.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - loratadín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 596 596.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - tigecyklín 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 556 4556.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefotaxím 2g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 581 7581.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - klindamycín 600mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 862 4862.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - linezolid 600mg/300ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 100 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 183 2183.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 142 1142.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 400mg/16ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 237 4236.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - eribulín 0,88/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 369 5368.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -trastuzumab 150mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 744 3743.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -trastuzumab 600mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 564 9564.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - panitumumab 400mg/20ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 365 6364.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - panitumumab 100mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 315 4314.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunomodulátory - peginterferón beta 1-a, 125µg/0,5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 173 2172.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - rituximab 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 328 10328.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 984 1984.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 196 7196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - obinutuzumab 1000mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 265 7265.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - Heparín 50K/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 085 8084.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 794 3794.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - guajfenezín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 367 2366.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - kodeín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 626 1626.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - dimetidén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 047 1046.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - cetrizín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 090 1089.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - bisulepín 2mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 543 2542.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - cyproheptadín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 572 572.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - ketotifén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 208.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy - Terlipresín 1mg + rozpúšťadlo 0,2mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 726 10725.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón 125µg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 520 520.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín 125 mg, predĺžené uvoľňovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184 183.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín 250mg, predĺžené uvoľňovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 71.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel (nanočastice viazané na albumín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 894 4893.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - propofol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 798 7798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - cetuximab 100mg/20ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 957 10956.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - Nadroparín 47,5KU/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 710 10710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - rituximab 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 834 1833.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - tietylperazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 243 243.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroxim 1,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 780 10779.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotiká - altepláza 20 mg +20ml solv. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 364 3363.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemoterapeutiká- metronidazol 500mg/100ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 438 2438.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 25 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834 833.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiaká - levosimendan 12,5 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 761 2760.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiaká - alprostadil 20µg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 904 10904.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - ľudský fibrinogén, ľudský trombín, 9,5cm x 4,8cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 719 2719.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - vinflunín 250 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 831 7831.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - acetylcysteín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 231 230.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antiparkinsoniká - apomorfín 50mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 869 3868.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -mitomycín 20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 559 3558.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - trastuzumab emtanzín 100 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 852 3851.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - kolistín 1MIU Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 116 4116.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - kladribín 10mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 632 631.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 213 2212.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 219 748 219747.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 916 2915.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antihormóny - fulvestrant 250mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 593 593.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - trimekaín, karbetopedecín 100mg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 602 8602.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - Sufentanil 50µg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 174 9174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortikosteroidy na systémové použitie - Hydrokortizón 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 098 10097.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 240 2239.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 206 410 206410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 860 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá- kyselina levofolínová 50mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 828 5827.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - fludarabín 50mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 524 3524.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - docetaxel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 738 1738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - gemcitabín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 684 1684.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - doxorubicín 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 011 1011.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bleomycín 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 096 1096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny - palivizumab 100mg /ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 920 10920.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 790 9789.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 693 2692.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 48 500 48500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - salbutamol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 183 182.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 794 3794.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 036 1035.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
sudocrem Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 080 4080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 668 11667.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14 577 14577.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 990 5990.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 866 866.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 592 1591.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 171 4171.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotiká na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 324 2324.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 749 9749.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 79 356 79355.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 141 1140.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiparazitiká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 087 1086.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nutričné prípravky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 553 7553.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhrady plazmy a perfúzne roztoky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 73 485 73485.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - itroprid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 866 1866.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ondansetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 805 2805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - palonosetrón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 836 2836.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - aktívne uhlie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834 833.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - metformín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680 680.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glukóza 1-fosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 359 1359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - síran horečnatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 518 15517.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 14 865 14865.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 710 12710.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky - Antitrombín III Fakultná nemocnica Nitra 4 830 4830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - kyselina amidotrizoová 76% (20ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 756 4756.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 106 26105.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 256 18255.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 448 8448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 100ml (350mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 464 13464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - joversol 125ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16 674 16674.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá - anestetiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre nervový systém Ľubovnianska nemocnica, n. o. 47 152 47151.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - ranitidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 168 11167.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - famotidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 697 4697.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - omeprazol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 842 3841.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pantoprazol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 150 60150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -drotaverín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 550 5549.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - simetikón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 083 6082.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -atropín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 823 823.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - butylskopolamín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 532 1531.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - metamizol, pitofenón, fenpiverín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 350 14349.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus -paracetamol 500mg, kodeín 19,2mg, pitofenón 10mg, fenipiverín 0,1g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 756 3755.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - mesalazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 349 1348.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - difenoxylát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 638 1638.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -nifuroxazid 200mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 078 5078.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - rifamixín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 511 1511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glycerol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 176 2176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - laktulóza (sir 50% ) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 922 2921.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - Sennové glykozidy - sennozid B Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 394 2393.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - silymarín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 475 7474.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina ursodeoxycholová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 912 1911.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -metoklopramid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 784 3783.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - Escherichia coli , Streptococcus faecalis , Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus helveticus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 644 4644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - inzulín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 069 6068.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina askorbová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 904 904.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pyridoxín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 130 2130.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gynekologiká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 549 10548.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - tokoferol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 581 580.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kalciumglukonát 1g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 088 1088.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - uhličitan vápenatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 725 724.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - chlorid vápenatý Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 959 1959.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - draslík, horčík Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 295 1295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OMALIZUMAB i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 109 182 109181.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFUROXIM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 14 632 14631.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
ATRAKURIUM inj. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 046 7046.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
IMUNOBLOBULÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 37 142 37141.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
AMINOFYLÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 169 5169.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOMPLEX ŽELEZO-SACHARÓZA Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 622 9621.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
PANTOPRAZOL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 841 20840.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
GENTAMICIN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 092 2092.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
SUFENTANIL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 677 7676.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
ACETYLCYSTEIN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 311 1311.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
PARACETAMOL 1g i.v. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 619 7618.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
METAMIZOL inj 1000 mg Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 681 7681.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
METAMIZOL inj 2500 mg Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 958 12958.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRIMEKAIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 39 744 39744.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
TIOPENTAL 1,0g inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 989 3989.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
TIOPENTAL 0,5g inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 326 1326.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
METRONIDAZOL 500mg inf Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 623 24623.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
VANKOMYCÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 579 5578.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOLISTIMETAT SODNÝ Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 398 6398.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOTAXÍM 2g Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 340 5339.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOTAXÍM 1g Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 30 159 30158.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFOPERAZÓN SULBAKTAN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 095 9094.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
TERLIPRESIN inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 902 29902.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
SUXAMETONIUM 100 inj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 073 6072.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - domperidón, dinátriumpikosulfát, dinátriumpikosulfát +oxid horečnatý+ kyselina citrónová, diosmektit, sulfasalazín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 793 2793.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - pankreatín s amylolytickou činnosťou, lipolytickou účinnosťou a proteolytickou účinnosťou, pankreatín (lipáza, amyláza, proteáza) , prášok z pankreasu ošípaných (lipáza, amyláza, proteáza) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 492 5491.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - glichidón, gliklazid, glimepirid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 967 967.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -ergocholekalciferol, cholekalciferol, tiamín, tiamíndichlorid, pyridoxínchlorid, kyanokobalamín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 346 1346.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - retinol (vitamín A), fytomenadión (vitamín D2), ergokalciferol (vitamín E), tokoferol (vitamín K1) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 255 255.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Altepláza Fakultná nemocnica Nitra 144 838 144838.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 785 785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -urapidil Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 220 13220.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -furosemid 2 ml/20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 935 3935.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -spironolaktón 25mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 764 1764.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - komplexy horčíka a hliníka a chlorid draselný cps Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160 1160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus - kyselina tioktová 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 487 1486.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - pentoxifylín 100mg (parent.) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 555 554.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - furosemid Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 351 6351.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - etofylín, teofylínu 160mg+40mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 109 5108.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - organo-heparinoidy 60mg/30g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 211 1210.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém- naftidrofuryl 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 268 2268.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - troxerutín 300mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 283 1283.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
ROMIPLOSTÍM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 81 323 81322.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14 202 14202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - digoxín, glyceroltrinitrát, izosorbidmononitrát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 553 552.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - propafenón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 344 1344.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - molsidomín, moxonidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 106 1106.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - amiodarón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 812 1812.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - norepinefrín (noradrenalín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 238 10238.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - dopamín 200mg/5ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 736 3736.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -epinefrín (adrenalín) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 244 3243.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - levosimendan 12,5mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 405 18405.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - izosorbiddinitrát 10mg/10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 846 6846.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - Kyselina (RS)-3-metyl-2-oxovalérová vápenatá soľ, Kyselina 4-metyl-2-oxovalérová, vápenatá soľ, Kyselina 2-oxo-3-fenylpropiónová, vápenatá soľ, Kyselina 3-metyl-2-oxomaslová, vápenatá soľ, Kyselina DL-2-hydroxy-4-metylsulfanylmaslová vápenatá soľ, atď. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 782 5782.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 993 2993.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tráviaci trakt a metabolizmus -chlorid draselný con inf Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 813 4812.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kreatinolfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 553 552.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - indapamid, doxazosín, hydrochlórtiazid, pentoxifylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 678 678.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - metyldopa, L, etofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 929 929.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - amlodipín, bisoprolol, hydrochlórotiazid, betaxolol, kalciumdobesilát, polidokanol, polykrezulén,cinchokaín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 940 939.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -metoprolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 448 1447.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - bisoprolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 070 2069.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - karvedilol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 975 975.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kyselina askorbová,rutozid 100mg+20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 094 2094.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - diosmín, hesperidín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 392 1391.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -metoprolol 50mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 604 603.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém -nitrendipín 20mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 112 4112.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - nimodipín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 006 4005.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - atorvastatín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 280 1280.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - lamipril, diltiazem, losartan Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 664.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - perindopril Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 813 1813.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - kaptopril Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 563 563.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - irbesartan , simvastatín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 651 651.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - lacidipín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 562 562.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - prednizón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 993 3993.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - metylprednizolón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 420 6419.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - dexametazón 8mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 449 7448.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - nebivolol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 564 1564.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 105 930 105930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 399 5399.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - jódovaný povidón sap der Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 948 1947.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - neomycín, bacitracín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 382 2382.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - neomycín, bacitracín 10g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 886 1885.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dermatologiká - kyselina fusidová 2%/15 g; hydrokortizón, kys.fusidová; betametazón, kys.fusidová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 280 2280.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária)- phagi particulae contra staphyllococcus polyvalens 10ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 602 601.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - polystyrénsulfonát 300g a šalviová tinktúra 50ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 617 617.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - mesna 400mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 265 3265.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - ceruleum protectum V 50mg/2ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 998 5997.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne (vária) - voda na injekciu 500ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 542 5542.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - terlipresín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37 471 37470.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - oxytocín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 483 10483.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - karbetocín 100 µg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 563 1563.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - oktreotid 0,1mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 597 597.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - betametazón 2mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 318 1318.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - hydrokortizón 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 715 22714.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hormonálna sústava - levotyroxín, sodná soľ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 685 684.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výživa pre doplnkovú bezproteinovú výživu dojčiat a deti do 3 rokov veku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 579 578.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nutričné prípravky II. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 040 20040.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 67 561 67561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90 229 90228.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá - antibiotiká Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B01AD02 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 53 019 53019.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 999 19999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. S01LA05 - Aflibercept Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 28 737 28736.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A12CE02 - Seleničitan sodný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 860 30859.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 282 6282.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A07AA12 - Fidaxomicín Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 720 16720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910 910.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. S01LA04 - Ranibizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 158 791 158791.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 24 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - piroxikam, meloxikam, escín, rokuróniumbromid, baklofén , tolperizón, kolchicín, kyselina zoledrónová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 908 2908.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 193 2192.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - alopurinol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 324 1323.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - kyselina pamidrónová Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 605 4604.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jodixanol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 014 1014.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - denosumab Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 414 55413.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - botulotoxín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 305 33304.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - atrakurium Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 824 15824.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletálny systém - suxametónium Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 049 12048.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 346 2345.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 527 15527.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 297 15297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farmaceutické výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 74 500 74500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 75 992 75991.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 406 2406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 062 7062.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
voda pre molekulárnu biológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. H01BA04 - Terlipresín Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 502 19501.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. C01EB05 - Kreatinfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 958 33957.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. R03DX05 - Omalizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 90 477 90477.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 38 104 38104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 611 31611.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 153 660 153659.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 51 395 51394.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá pre muskuloskeletárny systém - indometacín, diklofenak Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 193 2192.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrady minerálnych prvkov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 323 11322.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 169 169.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické rádiofarmakum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 410 82410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 999 14999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 - Palivizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 160 115 160115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 410 82410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - prometazín, tietylperazín, cetrizín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 714 1714.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - ipratrópiumbromid 4000 µg/ 10ml/ 200 dávok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 013 1013.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - efedrín 50mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 021 1020.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - omalizumab 150mg/ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 900 14899.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - kodeín 30mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 297 1296.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - oxymetazolín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 663.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - flutikazón Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 726 725.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - teofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 207 1207.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - butamirát a guajfenezín; dimetindén Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 596 1596.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky bez obsahu omamných a psychotropných látok a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 222 089 222089.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky s obsahom omamných a psychotropných látok Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 617 3617.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 606 31606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laxanciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 316 2316.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 333 5332.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vitamíny Ľubovnianska nemocnica, n. o. 863 863.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antidiabetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 804 803.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spazmolytiká, anticholinergiká, propulzíva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 839 2839.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a Atiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 451 2450.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 445 10445.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 31 982 31981.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 919 4919.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 356 20355.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 033 1032.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 5 203 5202.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC H01-Hormóny hypofýzy a hypotalamu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 887 12887.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Arachidonic Acid, ADP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 1 Národný ústav reumatických chorôb 4 764 4763.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 2 Národný ústav reumatických chorôb 1 844 1843.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 3 Národný ústav reumatických chorôb 7 682 7681.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 6 Národný ústav reumatických chorôb 2 933 2933.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 7 Národný ústav reumatických chorôb 1 333 1333.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 5 Národný ústav reumatických chorôb 23 262 23262.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC H02-Kortikosteroidy na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 576 5575.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 86 700 86700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC C01 - Kardiaká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 296 9296.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N01-Anestetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 25 623 25623.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N02-Analgetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 841 16840.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 5 971 5970.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC M05-Lieky proti ochoreniam kostí Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21 405 21405.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 474 4474.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 139 201 139201.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antireumatiká a Antiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 825 4824.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá – anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antacída, antiulceróza a antiflatulenciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 250 9249.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 72 046 72046.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 3 879 3878.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny D06 - Antibiotiká a Chemoterapeutiká, dermatologiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 998 1998.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny D08 - Antiseptiká a Dezinficienciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 952 2951.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 425 055 425055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 607 31607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 589 31589.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - paklitaxel, antiemetika - granisetron Národný onkologický ústav 14 523 14523.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytostatiká - oxaliplatina , antiemetika - ondansetron Národný onkologický ústav 8 186 8186.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 74 442 74441.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky 4-1 Národný ústav reumatických chorôb 1 600 1600.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 16 615 16615.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre pacientov Národný ústav reumatických chorôb 1 093 1092.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 22 390 22390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 211 430211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 959 34959.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 67 816 67816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skyrín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679 679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre pacientov Národný ústav reumatických chorôb 7 489 7488.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 67 170 67169.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky rozpustné vo vode Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 269 21268.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
5-Bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 141 141.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olanzapín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 304 304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
(+)-MK-801 hydrogen maleát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 556 058 556058.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 19 209 19209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 452 846 452846.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 834 834.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 75 275 75274.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 062 7061.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhrady minerálnych prvkov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 236 11235.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 25 117 25117.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 508 430 508430.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY II. pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 617 328 3617328.0 EUR 2019 Tovary Nie 67
Lieky pre biologickú liečbu Národný ústav reumatických chorôb 599 587 599587.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 67 764 67764.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 14 977 14977.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - V03AB35 - sugamadex Národný onkologický ústav 7 200 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
protamín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 300 14300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 443 1443.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 19 972 19972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Voľnopredajné lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 243 1242.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 77 997 77997.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 224 63224.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 290 77290.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lieky a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 161 723 161723.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perorálne formy Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 071 7071.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nízkomolekulové heparíny Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 43 770 43770.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
A06 - Laxanciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 773 2772.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
A03 - Spazmolytiká, anticholinergiká, propulzíva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 685 3684.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
A07 - Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a Atiflogistiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 710 4710.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky na mimoriadny dovoz Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 530 4529.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 310 3310.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 10 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 271 271.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 7 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 934 933.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 6 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 42 147 42147.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 121 1120.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 1 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 448 4448.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky na mimoriadny dovoz 2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 889 889.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 5 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 272 271.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 9 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 239 239.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 348 34348.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny A04 - Antiemetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 184 1184.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 8 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 915 4915.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné lieky 3 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 414 1414.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. R03DX05 - Omalizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 109 334 109334.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. A12CE02 - Seleničitan sodný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 40 102 40101.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antacída, antiulceróza a antiflatulenciá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 723 10722.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 934 675 1934675.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 489 440 489440.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 18 182 18182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 145 94145.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 829 13829.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 547 82547.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 978 1978.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 10 129 10129.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 281 206 281206.0 EUR 2019 Tovary Nie 12
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 183 6183.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 26 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 432 2432.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 402 028 402028.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 18 586 18586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 218 6218.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 478 72478.0 EUR 2018 Služby Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 225 414 1225414.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 194 791 194791.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 15 745 072 15745072.0 EUR 2019 Tovary Nie 28
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 183 318 4183318.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 66 999 66999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 649 041 5649041.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 538 905 1538905.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU - MABTHERA Národný ústav reumatických chorôb 354 023 354023.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 117 249 117249.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 76 267 76267.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080 337080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080 337080.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62 853 62853.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 99 277 99277.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 840 2840.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20 432 20432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B01AD02 - Altepláza Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 80 050 80050.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terlipresín Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 273 3272.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. C01EB05 - Kreatínfosfát Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 77 045 77044.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. L04AA33 - vedolizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 164 637 164637.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - R06AX - bisulepín Národný onkologický ústav 1 995 1995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - V03AB35 - sugamadex Národný onkologický ústav 7 309 7309.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydroxymethylfurfural-test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 97 97.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 115 309 115308.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a infúzne roztoky Záchranná služba 3 661 3660.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC B01 - Antitrombotiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 56 505 56505.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 348 34348.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perorálne lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 20 101 20100.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 66 279 66278.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá 2019-2020 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 117 570 117570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 6 063 6063.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 705 3705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 6 063 6063.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 110 951 110950.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 316 1316.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
protamín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 600 13600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 524 105524.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 74 925 74925.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 106 223 106223.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 343 872 343872.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 73 094 73094.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 193 970 193970.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 995 144 995144.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 22 650 22650.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 181 818 181818.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodanie lieku LOPINAVIR and RITONAVIR Accord za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom chorým na COVID-19 Univerzitná nemocnica Bratislava 164 600 164600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 222 674 222674.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
Infúzne roztoky Záchranná služba 75 821 75820.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Parenterálne humánne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 78 036 78035.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 452 46452.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 44 711 44711.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 116 830 116830.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 306 618 306618.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 865 962 865962.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 32 768 32768.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 109 143 109143.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 358 10358.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 846 13846.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 123 631 123631.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 362 362.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lieky a liečivá ATC skupiny L01XC03 Národný onkologický ústav 952 199 952199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 174 577 174577.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 769 164 769164.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 109 360 109359.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie Ľubovnianska nemocnica, n. o. 87 308 87307.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 121 330 121330.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 348 34348.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70 079 70079.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 168 605 168605.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 128 60128.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 128 60128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 163 125 163125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 28 380 28380.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 784 173784.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 060 18060.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 74 514 74514.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 056 713 1056713.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 261 969 261969.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 243 13243.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodávka farmaceutických výrobkov Psychiatrická nemocnica 120 526 120525.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 24 725 24725.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Lieky a liečivá 2020-2021 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 183 800 183800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny ATC N02-Analgetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 895 11894.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Perorálne lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 16 963 16962.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 411 326 411326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 407 7407.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020 Národný ústav reumatických chorôb 1 438 267 1438267.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020 Národný ústav reumatických chorôb 1 438 267 1438267.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 227 82227.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 144 150 144150.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 144 150 144150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 219 757 219757.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20 144 20144.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 162 1162.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 523 23523.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 078 248 1078248.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 986 69986.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 616 113616.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 91 072 91072.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 130 342 130342.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 719 60719.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 123 355 123355.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky skupiny ATC N01-Anestetiká Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 757 11756.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 038 60038.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 295 345 295345.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 768 9768.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 568 14568.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 71 453 71453.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 90 909 90909.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Lieky pre biologickú liečbu 2018 Národný ústav reumatických chorôb 1 711 422 1711422.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 321 545 321545.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Respiračný systém Nemocnica svätého Michala, a. s. 12 381 12380.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 6 092 6092.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 122 14122.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 238 34238.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 123 694 123694.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 108 787 108787.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 385 63385.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 135 822 135822.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 436 72436.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020 Národný ústav reumatických chorôb 237 667 237667.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 059 15059.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 010 515 1010515.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 65 569 65569.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
protamín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 115 14115.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 162 058 162058.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 658 910 1658910.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Lieky Národný ústav reumatických chorôb 257 256.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tráviací trakt a metabolizmus Nemocnica svätého Michala, a. s. 61 744 61744.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 599 476 1599476.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Lieky ATC skupiny L01XC07 Národný onkologický ústav 307 169 307169.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 854 627 8854627.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 873 63873.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 609 173609.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 816 24816.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 381 69381.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 230 670 230670.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 053 005 1053005.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 374 46374.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 17 346 17346.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 709 15709.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Humánne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 75 786 75785.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 5 152 5152.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 038 25038.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 176 910 176910.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 279 51279.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020 Národný ústav reumatických chorôb 234 092 234092.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 103 345 103345.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Lieky a liečivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 141 339 141339.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY ATC L04 - REMICADE, REMSIMA, INFLECTRA Národný ústav reumatických chorôb 26 489 26489.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 894 127 894127.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 31 678 31678.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 6 929 6929.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA, INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 140 21140.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 25 240 25240.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 896 105896.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 117 692 117692.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica č. 853/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 47 115 47115.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 956 470 956470.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020 Národný ústav reumatických chorôb 231 568 231568.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 179 063 179063.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 39 724 39724.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 141 375 141375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 101 570 101570.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 16 888 16888.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 182 199 182199.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 186 480 186480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 531 659 531659.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 312 234 1312234.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 969 441 969441.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
Lieky skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 385 71385.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 748 51748.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 233 307 233307.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 216 591 216591.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 31 185 31185.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 644 61644.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 166 628 166628.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020 Národný ústav reumatických chorôb 152 482 152482.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 317 6317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
LIEKY pre nemocničnú lekáreň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 23 441 478 23441478.0 EUR 5. November 2019 2. December 2019 Nie 2019-11-05 00:00:00 UTC 2019-12-02 10:00:00 UTC
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu Antianemiká, Soli a Iony, Vazodilatancia, Hypotenzíva Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 139 410 139409.5 EUR 6. Júl 2021 17. August 2021 Nie 2021-07-06 00:00:00 UTC 2021-08-17 09:00:00 UTC
Lieky pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 487 834 487834.25 EUR 2. September 2021 30. September 2021 Nie 2021-09-02 00:00:00 UTC 2021-09-30 10:00:00 UTC
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 553 218 1553218.27 EUR 6. September 2021 11. Október 2021 Nie 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-11 09:00:00 UTC
Proteiny a magnetické častice Glycanostics, s.r.o. 55 455 55455.0 EUR 21. September 2021 1. Október 2021 Neuvedené 2021-09-21 00:00:00 UTC 2021-10-01 09:00:00 UTC
Dodávka liekov a liečiv I. Národný onkologický ústav 9 034 451 9034451.33 EUR 2. November 2021 24. November 2021 Nie 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-11-24 10:00:00 UTC
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2021 Národný ústav reumatických chorôb 986 832 986832.03 EUR 9. November 2021 3. December 2021 Nie 2021-11-09 00:00:00 UTC 2021-12-03 10:00:00 UTC
Dodávka liekov a liečiv II. Národný onkologický ústav 5 581 730 5581729.72 EUR 11. November 2021 8. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-08 10:00:00 UTC
Dodávka liekov a liečiv III. Národný onkologický ústav 9 012 726 9012726.29 EUR 11. November 2021 8. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-08 10:00:00 UTC
Dodávka liekov a liečiv IV. Národný onkologický ústav 5 280 608 5280607.73 EUR 11. November 2021 15. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-15 10:00:00 UTC
Dodávka liekov a liečiv V. Národný onkologický ústav 1 310 868 1310867.66 EUR 11. November 2021 15. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-15 10:00:00 UTC
Dodávka liekov a liečiv VI. Národný onkologický ústav 2 524 656 2524656.41 EUR 11. November 2021 15. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-15 10:00:00 UTC
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 502 758 3502758.16 EUR 18. November 2021 14. December 2021 Nie 2021-11-18 00:00:00 UTC 2021-12-14 10:00:00 UTC
OFTALMOLOGIKÁ pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 404 031 1404030.88 EUR 13. December 2021 13. Január 2022 Nie 2021-12-13 00:00:00 UTC 2022-01-13 09:00:00 UTC
Lieky a liečivá 2021-191 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 456 496 456496.0 EUR 5. Január 2022 31. Január 2022 Nie 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-01-31 10:00:00 UTC
Lieky RVO/1835/2021 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ, ANTIHORMÓNA pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 602 269 10602269.22 EUR 18. Január 2022 21. Február 2022 Nie 2022-01-18 00:00:00 UTC 2022-02-21 09:00:00 UTC
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU - MABTHERA Národný ústav reumatických chorôb 396 838 396838.0 EUR 11. September 2019 8. Október 2019 Nie 2019-09-11 00:00:00 UTC 2019-10-08 10:00:00 UTC
Farmaceutické výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100 520 100520.0 EUR 4. December 2014 16. Január 2015 Nie 2014-12-04 00:00:00 UTC 2015-01-16 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×