Vyhlásené obstarávanie

Humenné - stavebné úpravy objektu GALÉRIA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Humenné
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
196 648,29
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
11. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
11. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte GALÉRIA v Humennom v členení: SO01- Hlavný objekt, ELI, zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, SO02-Vonkajšia rampa

Doplňujúce informácie

Splnenie podmienok účasti je možné v súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady v posledné dni, nebudú môcť uplatniť inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po lehote na predkladanie ponúk. Úradné hodiny na doručovanie je v pracovných dňoch od 08,00 - 12,00 hod.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×