Vyhlásené obstarávanie

Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šaľa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
960 710,40
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
9. November 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21. December 2015
Dátum otvárania ponúk:
21. December 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zasadačka
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Celková nákladová cena za predmet zákazky spolu (EUR)
  • 20 % Úroveň technického vybavenia

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prevádzkovanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Šaľa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×