Vyhlásené obstarávanie

Simulačné centrum na podporu výskumu v oblastiach RIS3


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 987 480,50
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
17. Jún 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
14. Júl 2015
Dátum otvárania ponúk:
14. Júl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovarov - potrebného technologického vybavenia pre účely modernizácie, obnovy a konsolidácie výskumno-vývojovej infraštruktúry na Univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici, a to prostredníctvom Simulačného centra na podporu výskumu v oblastiach RIS3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×