Vyhlásené obstarávanie

Tlačiarenské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
849 109,26
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79800000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
6. Máj 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Jún 2015
Dátum otvárania ponúk:
17. Jún 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk označenej ako "Kritéria" sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní na adrese PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sa neodosiela.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb vrátane grafických služieb, jazykových korektúr, distribúcie (balenia a dopravy) a iných súvisiacich dokončovacích služieb.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×