CPV kód

79800000-2

Tlačiarenské a príbuzné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1 444 010 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 12 1 047 515 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 391 062 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 1 278 417 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 5 000 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 28 946 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 384 270 EUR
Mesto Trnava 3 2 723 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 1 835 833 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 95 614 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 978 433 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 210 185 EUR
Mesto Nitra 2 39 900 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 6 96 027 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 39 305 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 284 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 5 708 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 813 500 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 5 5 481 109 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 20 352 EUR
Literárne informačné centrum 16 82 983 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 172 805 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 173 389 EUR
Slovenská národná knižnica 3 24 168 EUR
Mesto Brezno 3 42 582 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 14 785 211 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 268 047 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 853 500 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 33 4 578 552 EUR
Slovenské národné múzeum 27 239 423 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 8 637 269 EUR
Divadelný ústav 5 241 584 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 16 31 491 022 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 9 7 598 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 5 691 259 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 15 636 EUR
Mesto Michalovce 1 28 360 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 15 8 111 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 366 600 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 30 474 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 471 715 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 68 500 EUR
Mesto Trenčín 12 17 991 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 149 983 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 13 731 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 30 176 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 208 000 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 225 000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 6 725 630 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4 38 934 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 28 856 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12 10 920 EUR
Malá Fatra 11 26 182 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 3 4 389 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 566 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 3 730 918 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 282 935 EUR
Vojenský historický ústav 15 15 313 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 40 090 EUR
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 1 127 126 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 3 828 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 8 8 639 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 11 800 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 3 850 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 4 6 026 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 3 580 EUR
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 1 7 790 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 3 230 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 694 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 5 2 042 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
kave s.r.o. 1 38 230 EUR
AutoCont SK a.s. 2 2 096 435 EUR
Ultra Print, s.r.o. 54 280 009 EUR
M KREO, s.r.o. 1 38 980 EUR
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 1 64 400 EUR
TBB, a. s. 1 20 075 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 2 44 938 EUR
KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 140 975 EUR
Avid, spol. s.r.o. 1 25 040 EUR
DOLIS s.r.o. 34 15 907 291 EUR
Patria I., spol. s r.o. 2 56 506 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 5 103 597 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 176 559 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 28 946 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 3 6 920 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 6 24 385 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 1 045 573 EUR
NOVART, s.r.o. 2 113 019 EUR
DMC, s.r.o. 32 110 859 EUR
printio, s.r.o. 4 138 547 EUR
Ing. Ľudovít Foldy, PHOTOVISION 1 28 360 EUR
PRO, s.r.o. 1 7 335 EUR
Alfa print, s.r.o. 1 1 092 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 89 EUR
PRO, s.r.o. 3 46 724 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 11 981 832 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 730 918 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 174 748 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 77 2 053 424 EUR
K A S I C O, a. s. 2 2 565 EUR
Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 39 258 EUR
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 1 11 460 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 2 104 486 EUR
NITECH, s.r.o. 2 19 170 EUR
HOREČNÝ JAROSLAV Ing.-VYTVARNÁ AGENTÚRA A1 1 28 856 EUR
VERSUS, a.s. 1 213 476 EUR
Petit Press, a.s. 3 52 567 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 16 000 EUR
ENTERPRISE, spol. s r.o. 1 39 305 EUR
Miloš Prekop- and 1 50 400 EUR
i + i print spol. s r.o. 1 127 126 EUR
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. 1 30 176 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 1 464 712 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 3 679 495 EUR
AITEC, s. r. o. 1 277 485 EUR
RNDR. Jela Šimeková - Proxima Press 2 66 408 EUR
Promp, s.r.o. 1 6 420 EUR
Slovenská pošta, a.s. 5 5 481 109 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 2 179 680 EUR
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 1 10 385 EUR
KO&KA spol s r.o. 14 785 211 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 3 210 474 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 284 000 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 3 540 177 EUR
Grafis Media, s.r.o. 1 225 000 EUR
Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 5 127 718 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 17 853 500 EUR
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. 3 1 114 784 EUR
BONUS REAL, s.r.o. 3 1 278 417 EUR
Róbert Jurových - NIKARA 1 53 424 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 1 12 296 EUR
Vydavateľstvo M.R.K. agency spol. s r.o. 1 366 600 EUR
Raprint, s.r.o. 1 52 669 EUR
X print, s.r.o. 1 58 378 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 2 257 664 EUR
AVID, s.r.o. 1 22 173 EUR
MAFRA, a.s. 2 177 586 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 1 184 EUR
Bittner print s.r.o. 19 880 103 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6 000 000 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 4 1 444 010 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 10 88 058 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 3 8 927 EUR
ONE s.r.o. 1 209 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 3 1 540 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1 520 EUR
PALATIN s.r.o. 1 2 660 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 6 50 279 EUR
skRASTer s.r.o. 4 6 375 EUR
Cofin, a.s. 3 2 996 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 12 999 EUR
KRAIN, s.r.o. 2 440 EUR
LITOGRAF s. r. o. 3 253 EUR
IMI TRADE s.r.o. 1 7 200 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 3 17 475 EUR
Mediallhouse s.r.o. 2 161 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 1 200 EUR
Rechtys spol. s r. o. 1 350 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 3 1 114 EUR
Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 1 660 EUR
GOEN, spol. s r.o. 2 6 250 000 EUR
regionPRESS, s.r.o. 1 87 208 EUR
Scientific Games International Limited 1 6 000 000 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6 000 000 EUR
Mill Valley s. r. o. 1 4 480 EUR
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. 1 597 912 EUR
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied 1 1 149 EUR
GUPRESS, s.r.o. 1 1 250 EUR
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 1 1 600 EUR
Nakladatelství Leges, s.r.o. 1 210 185 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Publicita projektu a tlačové služby pre projekt “Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky” Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 187 54187.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 23 000 23000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
RNDr. Jela Šimeková- PROXIMA PRESS- reedície učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 71 230 71230.0 EUR 2015 Služby Nie 1
TBB a.s.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 350 23350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Wolters Kluwer- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 970 14970.0 EUR 2015 Služby Nie 1
KONTAKT PLUS- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 17 875 17875.0 EUR 2015 Služby Nie 1
AVID, spol. s.r.o.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27 340 27340.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačové služby pre Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum 199 000 199000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Patria I.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 840 29840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. Divadelný ústav od 80 000 do 85 000 80000 EUR 2015 Služby Nie 3
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Liptovský Mikuláš 45 700 45700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
VIAZANIE PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 3 500 3500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
SPRACOVANIE A TLAČ PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 25 000 25000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700 197700.0 EUR 2016 Služby Nie 5
Obrazová knižná publikácia o dolnom Zemplíne a Zakarpatskej oblasti Mesto Michalovce 29 167 29167.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 80 670 80670.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Grafické spracovanie a tlač materiálov pre projekty. Slovenská agentúra životného prostredia 39 725 39725.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií Literárne informačné centrum 20 000 20000.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue pre roky 2016 a 2017 Literárne informačné centrum 19 000 19000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov Literárne informačné centrum 15 860 15860.0 EUR 2015 Služby Nie 7
Tlač interných učebných textov Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 29 150 29150.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 24 000 24000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie Mesto Považská Bystrica 180 000 180000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 35 000 35000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 27 764 27764.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Spracovanie a tlač publikácií Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 123 333 123333.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačoviny (EVO) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 80 000 80000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 878 3878.0 EUR 2013 Služby Nie 1
SPN-ML reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 366 599 1366599.0 EUR 2014 Služby Nie 1
ExpolPedagogika reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 586 679 586679.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Aitec, reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 277 485 277485.0 EUR 2014 Služby Nie 1
ProximaPress – reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 58 228 58228.0 EUR 2014 Služby Nie 1
PROMP reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 420 6420.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TRANOSCIUS reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 68 805 68805.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 243 5243.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tvorba a vydanie publikácií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 384 57384.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III od Terra vydavateľstvo, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 173 470 173470.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III od SPN ML – Doplnené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 98 113 98113.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III – RNDr. Jela Šimeková – Proxima Press. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 180 8180.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 385 10385.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia III od Expol Pedagogika, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 66 254 66254.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 705 23705.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Kontakt plus reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 125 950 125950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 900 3900.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 35 845 35845.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 14 269 14269.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 958 24958.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 4 364 4364.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 85 299 85299.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 498 9498.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 21 621 21621.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 631 1631.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 910 9910.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 264 45264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 813 500 1813500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 67 156 67156.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 53 003 53003.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické spracovanie, preklad a tlač publikácií UNIVERZITA J. SELYEHO 498 418 498418.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Polygrafické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 350 000 350000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 854 15854.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 614 26614.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 114 383 114383.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 231 22231.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 8 241 8241.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 728 23728.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 872 12872.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 6.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 373 642 373642.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 29 149 29149.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 857 21857.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 805 9805.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 566 566.0 EUR 2011 Služby Áno 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 505 865 505865.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 35 106 35106.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 214 16214.0 EUR 2014 Služby Áno 1
NITECH reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 250 26250.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Wolters Kluwer reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 31 798 31798.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 824 691 7824691.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3 611 3611.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 9 371 9371.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 690 5690.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 104 23104.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 386 386.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 044 43044.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika Mestská časť Bratislava - Petržalka 366 600 366600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Orbis Pictus Istropolitana- reedície učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 883 183 883183.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 668 7668.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a príbuzné služby pre informovanie a publicitu Centrum vedecko-technických informácií SR 150 305 150305.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 845 31845.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby, výroba a potlač propagačných predmetov, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 352 000 352000.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 165 738 165738.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 360 000 360000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11 135 11135.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 58 065 58065.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) a jej regionálne pr Pôdohospodárska platobná agentúra 282 935 282935.0 EUR 2013 Služby Nie 1
EXPOL PEDAGOGIKA- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 562 26562.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Orbis Pictus Istropolitana- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 168 965 168965.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Terra vydavateľstvo-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 210 6210.0 EUR 2014 Služby Nie 1
VKÚ- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 296 12296.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vydavateľstvo Matice slovenskej- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 460 11460.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Patria I.-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 666 26666.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spolok svätého Vojtecha-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 119 473 119473.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tranoscius-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 35 681 35681.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nitech-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 020 10020.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 501 153501.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 086 50086.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 45 857 45857.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33 182 33182.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 606 814 606814.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spolok Sv.Vojtecha reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 191 138191.0 EUR 2014 Služby Nie 1
AVID reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22 173 22173.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Orbis Pictus reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 62 636 62636.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 203 297 4203297.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 256 589 1256589.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. Mesto Považská Bystrica 91 585 91585.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 204 197 204197.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 819 51819.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 94 365 94365.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 343 31343.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 83 271 83271.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 737 26737.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 369 594 369594.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 085 22085.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 208 000 208000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 34 739 34739.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 91 456 91456.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 79 622 79622.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24 444 24444.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 383 30383.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 122 683 122683.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 678 144 678144.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 193 982 193982.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 239 52239.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000 500000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 000 000 6000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 37 746 37746.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 149 17149.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 896 207 896207.0 EUR 2018 Služby Nie 1
TLAČOVÉ SLUŽBY PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV A MERKANTILU Slovenská národná knižnica 65 500 65500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 024 13024.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 940 32940.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 68 500 68500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 23 000 23000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 18 500 18500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač dvojmesačného periodika na rok 2016 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 4 100 4100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5 998 5997.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 448 5447.59 EUR 2016 Služby Áno 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 15 500 15500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 470 470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5 998 5997.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a dodávka vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 147 147.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20 400 20400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 540 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4 300 4300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov a osvedčení Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 915 1914.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280 280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačové služby - vyhotovenie propagačných materiálov a vizitiek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 248 400 248400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletinu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač programových letákov Mesto Trenčín 1 590 1589.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač plagátov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45 45.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu, výročnej správy a informačnej brožúry Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 200 3200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20 400 20400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu a historickej prílohy Mesto Trenčín 1 860 1860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu (Tmp) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 420 420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 290 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 517 517.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 700 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie, katalógu Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Knihárske spracovanie stolového kalendára Centrum polygrafických služieb 12 600 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačných a propagačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 7 896 7896.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 924 924.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač skladaného letáku Mesto Trenčín 198 198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 150 2150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 427 1427.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 040 2040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač - pexeso Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov na prihlášky, dokumenty Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 276 276.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 002 2002.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, propagačných materiálov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 430 430.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač stolového kalendára 2017 - Regionálneho združenia obcí STREDNÉ PONITRIE VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 9 000 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 736 6736.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 600 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 040 2040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zalomenie textu, obrázkov a tabuliek knihy Vojenský historický ústav 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 160 160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (katalóg Diplom 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 432 432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika Kysucké múzeum v Čadci 3 270 3270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr a trhacích máp Slovenská agentúra pre cestovný ruch 66 600 66600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 12 340 12340.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač správy Štátna školská inšpekcia 3 500 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 20 300 20300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 300 2300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Potlač s grafickým návrhom na ručný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač testov a dotazníkov Štátna školská inšpekcia 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 144 2144.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou poukazov s ochrannými prvkami. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 80 000 80000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníka: Klavírne diela slovenských skladateľov Akadémia umení v Banskej Bystrici 470 470.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu ART3 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 008 1008.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 6 000 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2017 Mesto Trenčín 2 786 2786.47 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 737 2737.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov, plagátov a PVC liateho bannera AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 800 800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Obálky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 1 044 1044.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 430 430.33 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - praktických odporúčaní Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 250 2250.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - podkladov k analýze výsledkov z riešenia projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 050 1050.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - analytického materiálu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 150 3150.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Dotlač propagačnej brožúrky k projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 428 427.8 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 538 538.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Akadémia umení v Banskej Bystrici 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 367 28366.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Roll-up bannery s potlačou, tlač dokumentov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 447 446.74 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 660 1660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programových letákov a máp Mesto Trenčín 1 693 1693.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 15 510 15510.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800 10800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač osvedčení , tlač obalov, prihlášok a časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 278 277.92 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry, plagátov a pexesa AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 600 1600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač propagačných predmetov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 093 2093.28 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800 10800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 3 103 3103.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Papierová taška TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
tlač skladačky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pracovných listov a letáku Galéria mesta Bratislavy 850 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programovníka 4 Galéria mesta Bratislavy 369 369.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 178 1177.9 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350 1350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 700 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" Kysucké múzeum v Čadci 3 164 3163.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 3 280 3280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2017 Kysucké múzeum v Čadci 2 424 2423.85 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 786 2786.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 825 825.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2018 Mesto Trenčín 3 778 3777.68 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 598 598.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie o Márii Terézii Slovenské národné múzeum 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 8 250 8250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2018 Kysucké múzeum v Čadci 558 558.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 1 019 1019.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 65 521 65521.34 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 809 809.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 942 942.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programových letákov a máp 2018 Mesto Trenčín 1 488 1488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné a propagačné brožúry Bratislavský samosprávny kraj 8 587 8587.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr, pohľadníc, foldrov a fotografií Ekonomická univerzita v Bratislave 1 648 1648.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 662 5662.4 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 659 659.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zalomenie textu, obrázkov a obálky časopisu Vojenský historický ústav 5 400 5400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 066 33066.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 363 21363.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač zborníka, programovej brožúry a palagátu bez zalomenia, grafických návrhov a korektúr Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 595 1595.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 155 4154.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 020 26020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka: Horizonty umenia 5/Horizonts of Art 5 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 340 1340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie o M. Benkovi a K. Plickovi Slovenské národné múzeum 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry v troch jazykových mutáciách Malá Fatra 22 080 22080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 199 400 1199400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 000 000 6000000.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlač katalógu z výstavy "Ľudový textil na Kysuciach" Kysucké múzeum v Čadci 1 127 1127.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie: Bože môj, čo sú to za ľudia Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie: Premietané obrazy Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač Katalóg ICW IV.2018 Akadémia umení v Banskej Bystrici 700 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby v súvislosti s tlačou časopisu Centrum vedecko-technických informácií SR 43 458 43457.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač skrípt Akadémia umení v Banskej Bystrici 520 520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Aku.pressúra Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 295 1295.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2018 Kysucké múzeum v Čadci 1 749 1749.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 88 498 88498.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 987 76987.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 850 849.87 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 546 545.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave Rusko a Habsburská monarchia Slovenské národné múzeum 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 9 700 9700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 3 000 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač omaľovánka Martin Benka Slovenské národné múzeum 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodanie vizitiek na obdobie 48 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 6 600 6600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 1 584 1584.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 1 300 1300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Maloformátová tlač I Mesto Trenčín 4 525 4525.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 1 300 1300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 4 000 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave Martin Benka Slovenské národné múzeum 7 000 7000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok, vizitiek Mesto Trnava 13 064 13063.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 325 26325.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82 800 82800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení Bratislavský samosprávny kraj 230 318 230318.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 597 912 597912.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 729 44729.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač štandardných prvkov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 240 000 240000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač neštandardných prvkov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 250 000 250000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. Mesto Považská Bystrica 86 001 86001.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb Rozhlas a televízia Slovenska 314 000 314000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač numizmatický časopis 2018 Slovenské národné múzeum 3 000 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka 2017-2018 Slovenské národné múzeum 3 000 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2 400 2400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Locse Levoča Slovenské národné múzeum 6 157 6156.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 800 1800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 5 000 5000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pracovné listy - sprievodné podujatia Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie k výstave N89 Slovenské národné múzeum 1 700 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 14 520 14520.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 700 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 700 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2020 Kysucké múzeum v Čadci 484 484.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2019 Kysucké múzeum v Čadci 1 825 1824.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 108 1108.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 500 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 917 917.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave N89 Slovenské národné múzeum 5 000 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 547 547.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 343 30343.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 10 742 10742.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 300 1300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 269 13269.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 24 888 24888.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač numizmatický časopis 2020 Slovenské národné múzeum 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Moje starosvetské Papradno Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 4 450 4449.66 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 1 257 1256.85 EUR 2020 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 29 951 29951.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 978 433 978433.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 800 1800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 800 1800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 183 29183.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 900 1900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 250 72250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry - skladacej mapy Malá Fatra 3 500 3500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 21 500 21500.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 4 000 4000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 4 335 4335.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač katalógu k expozícii Milan Rastislav Štefánik Slovenské národné múzeum 8 500 8500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 000 2000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) Západoslovenská distribučná, a.s. 609 018 609018.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Bratislavský samosprávny kraj 136 701 136701.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami Hlavné mesto SR Bratislava 495 575 495575.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) Západoslovenská distribučná, a.s. 117 000 117000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 817 49817.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 9 200 9200.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 173 389 173389.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 342 1342.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 474 14474.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 38 080 38080.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 595 56595.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 874 39874.0 EUR 2019 Služby Nie 1
"Tlačiarenské a grafické služby pre UK" Univerzita Komenského v Bratislave 66 247 66247.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 998 11998.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) Západoslovenská distribučná, a.s. 4 900 4900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 459 459.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 940 20940.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 34 050 34050.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 31 133 31133.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami Hlavné mesto SR Bratislava 25 558 25558.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 214 27214.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 31 234 31234.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 89 560 89560.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 304 31304.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami Hlavné mesto SR Bratislava 19 044 19044.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 309 054 309054.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Nakladateľské služby (3) Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 195 798 195798.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Polygrafické služby 2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000 500000.0 EUR 7. December 2021 11. Január 2022 Nie 2021-12-07 00:00:00 UTC 2022-01-11 09:00:00 UTC
Prenájom zariadení na centrálnu tlač 2020-2023 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik od do 20. Január 2020 19. Február 2020 Nie 2020-01-20 00:00:00 UTC 2020-02-19 11:00:00 UTC
Tlačiarenské a grafické služby pre UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 000 200000.0 EUR 6. Jún 2014 27. Jún 2014 Áno 2014-06-06 00:00:00 UTC 2014-06-27 09:00:00 UTC
Tlač interných učebných textov Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 29 150 29150.0 EUR 13. Február 2015 4. Marec 2015 Áno 2015-02-13 00:00:00 UTC 2015-03-04 15:00:00 UTC
Tlačiarenské služby REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR 350 000 350000.0 EUR 9. September 2015 20. Október 2015 Nie 2015-09-09 00:00:00 UTC 2015-10-20 12:00:00 UTC
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 849 109 849109.26 EUR 6. Máj 2015 17. Jún 2015 Nie 2015-05-06 00:00:00 UTC 2015-06-17 12:00:00 UTC
Tlačiarenské a príbuzné služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 300 000 300000.0 EUR 7. Marec 2017 3. Apríl 2017 Áno 2017-03-07 00:00:00 UTC 2017-04-03 09:00:00 UTC
Tlačiarenské služby pre VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave 50 000 50000.0 EUR 17. December 2014 21. Január 2015 Nie 2014-12-17 00:00:00 UTC 2015-01-21 12:00:00 UTC
Tlačiarenské služby pre NOC Národné osvetové centrum 30 000 30000.0 EUR 31. December 2014 20. Január 2015 Áno 2014-12-31 00:00:00 UTC 2015-01-20 09:00:00 UTC
Dodávka digitálnych a ofsetových tlačiarenských služieb a na dodávku reklamných predmetov DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o. 38 321 38320.83 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 10:00:00 UTC
Tlač, grafická úprava a zalomenie mesačníka Štúrovo a okolie Naše noviny - Párkány és vidéke A mi lapunk Mestské kultúrne stredisko 41 760 41760.0 EUR 24. November 2014 12. December 2014 Nie 2014-11-24 00:00:00 UTC 2014-12-12 09:00:00 UTC
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave 50 000 50000.0 EUR 30. Marec 2015 21. Apríl 2015 Nie 2015-03-30 00:00:00 UTC 2015-04-21 12:00:00 UTC
Biskupické noviny Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 50 000 50000.0 EUR 24. Marec 2015 20. Apríl 2015 Nie 2015-03-24 00:00:00 UTC 2015-04-20 10:00:00 UTC
Tlač a distribúcia pravidelného periodika Učiteľské noviny (2014) Štátny inštitút odborného vzdelávania 78 683 78682.67 EUR 26. August 2014 16. September 2014 Áno 2014-08-26 00:00:00 UTC 2014-09-16 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×