Vyhlásené obstarávanie

Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č. 1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
42 848,54
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
3. December 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
13. December 2019
Dátum otvárania ponúk:
13. December 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č.1, spracovanej Ing. Tomášom Vlčekom v 07/2019. Projektová dokumentácia rieši osadenie akumulačnej nádrže a rozšírenie jestvujúcej čerpacej technológie závlah futbalových ihrísk v športovom areáli Slávia. Akumulačná nádrž bude slúžiť na chladenie futbalového ihriska s umelou trávou. Cieľom je zaistenie zdroja vody pre chladenie novo budovanej hracej plochy s umelou trávou. Stavebné objekty: SO.01 Podzemná akumulačná železobetónová nádrž TO.01 Technológia čerpania vody do závlahového systému umiestnená v nadzemnom prístrešku TO.02 Hlavné prívodné potrubie k ihrisku

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×