Vyhlásené obstarávanie

Dodávka zdravotníckeho prístrojového vybavenia s príslušenstvom pre potreby oddelenia Centrálnych operačných sál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
22. August 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Október 2014
Dátum otvárania ponúk:
7. Október 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho pristrojového vybavenia s príslušenstvom pre potreby oddelenia Centrálnych operačných sál pozostavajúca z dodávky: HDTV artroskop - 1ks, artroskopická optika s káblom - 4ks, optická zostava FESS - 2ks, flexibiliný ureterorenoskop - 1ks,hysteroskop - 1ks HDTV laparoskop - 1ks, elektrochirurgický generátor - 1ks, kryokauter - 1ks, fakoemulzifikačný prístroj - 1ks, anesteziologický prístroj s monitorom VF - 2 ks. Súčasťou dodávky uvedeného prístrojového vybavenia je: Inštalácia Uvedenie do prevádzky Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti Odovzdanie dokumentácie Zaškolenie zdravotníckeho personálu užívateľa na obsluhu Záručný servis Súčasťou predmetu zákazky je záručný servis vybranýcht ovarov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch..

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×