CPV kód

33100000-1

Zdravotnícke vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 66 351 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 49 023 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 182 937 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 483 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 12 250 613 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 36 600 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 2 086 835 EUR
Mesto Žilina 1 2 702 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 2 625 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 239 501 EUR
Obec Zemianska Olča 4 248 889 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 4 501 987 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 21 1 026 308 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 133 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 183 369 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 17 042 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 24 958 090 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 188 516 EUR
Národná transfúzna služba SR 15 6 142 873 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 34 2 414 165 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 192 866 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 8 24 310 303 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 1 718 300 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 6 533 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 110 416 EUR
Mesto Dobšiná 1 83 333 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 13 150 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 4 183 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 1 650 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 786 535 EUR
Mesto Lipany 1 73 000 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 7 262 033 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 30 1 827 988 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 20 139 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 49 920 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 120 018 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 30 13 503 852 EUR
Mesto Krompachy 1 172 030 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 329 002 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 9 129 340 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 678 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 18 255 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 166 250 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 20 1 040 901 EUR
Mesto Medzev 1 98 353 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 32 95 340 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 312 796 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 30 3 770 734 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 1 210 500 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 16 987 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 27 354 632 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 26 584 439 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 579 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 3 333 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37 918 687 EUR
Obec Čaňa 1 119 572 EUR
Záchranná služba 37 637 763 EUR
Obec Oravská Lesná 1 66 990 EUR
Obec Gabčíkovo 2 63 608 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 85 149 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 2 388 030 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 352 300 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 28 3 796 096 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 366 027 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 219 720 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 729 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 11 152 306 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 7 458 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 237 055 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 99 400 EUR
Obec Seňa 4 378 873 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 6 509 028 EUR
Horská záchranná služba 1 13 960 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 4 066 EUR
Národný onkologický ústav 19 585 198 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 021 EUR
Mesto Jelšava 1 122 210 EUR
Obec Smolenice 2 125 125 EUR
Obec Veľký Blh 1 177 800 EUR
Obec Lehnice 10 686 605 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 3 833 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 549 000 EUR
Obec Likavka 1 168 125 EUR
Obec Pruské 5 154 000 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 42 000 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 8 416 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 147 072 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 905 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 1 106 EUR
Športové gymnázium 1 6 220 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 400 824 EUR
PURUS, spol. s r.o. 3 639 745 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 286 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 3 885 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 131 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 824 910 EUR
PRO VITAE n.o. 1 647 599 EUR
Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 2 783 544 EUR
MANUS-MED, s.r.o. 1 598 583 EUR
MEDCENTRUM, s.r.o. 1 797 300 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 27 2 064 244 EUR
wesper, a.s. 1 349 000 EUR
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 1 677 000 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 7 132 066 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 11 1 809 894 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 16 750 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 0 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 880 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 042 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 10 4 708 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 1 680 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 1 500 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 17 995 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 13 477 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 2 3 122 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 375 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 500 EUR
Obec Plešivec 1 17 500 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 11 784 963 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 6 662 593 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 2 220 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 7 2 150 440 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 15 1 131 301 EUR
Martinské centrum imunológie, s.r.o. 1 111 333 EUR
Nemocnica Komárno s. r. o. 10 2 036 366 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 2 98 250 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 7 899 193 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 10 1 803 863 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 3 541 333 EUR
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 3 238 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 3 320 025 EUR
ULTRAMED s.r.o. 24 5 425 648 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 14 483 006 EUR
NIMAG, spol. s r.o. 7 133 098 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 6 1 302 736 EUR
INTRAVENA s.r.o. 1 959 EUR
RADIX spol. s r.o. 28 3 664 102 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 82 917 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 4 757 643 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 1 48 200 EUR
TIMED, s.r.o. 18 1 705 286 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 19 640 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 10 438 541 EUR
WEGA - MS spol. s r.o. 9 848 008 EUR
EuDent, spol. s r.o. 2 99 268 EUR
BIOFLEX, s.r.o. 5 303 107 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 3 16 190 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 12 1 757 010 EUR
VITAMED.SK s. r. o. 4 632 402 EUR
MIGI, spol. s r.o. 2 64 921 EUR
CANBERRA - PACKARD, s.r.o. 2 178 832 EUR
TRIGON s.r.o. 1 14 998 EUR
Med Partners a. s. 8 461 038 EUR
BIOTECH s.r.o. 6 36 970 EUR
BMT, s.r.o. 8 14 135 298 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 8 373 689 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 85 100 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 24 2 029 189 EUR
DCX spol. s r. o. 1 67 089 EUR
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 4 496 323 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 33 000 EUR
JK-Trading s.r.o. 6 130 577 EUR
G Trade s.r.o. 2 7 446 EUR
Bio G s.r.o. 4 405 644 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 2 650 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 1 699 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 2 1 066 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 5 041 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 51 375 548 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 9 88 100 EUR
Meditech SK, s.r.o. 4 20 162 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 15 1 005 259 EUR
Lambda Life a.s. 1 1 993 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 1 11 167 EUR
VWR International GmbH 3 122 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 12 590 254 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 11 3 388 836 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 4 67 283 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 13 887 909 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 14 1 204 714 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 13 807 734 EUR
CMI spol. s r.o. 9 412 295 EUR
EGO Zlín, spol. s r.o. 1 13 960 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 19 2 861 693 EUR
PCS spol. s .r.o. 1 49 920 EUR
ADAMED, s.r.o. 2 54 587 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 7 175 999 EUR
LABO - SK, s. r. o. 5 136 250 EUR
Ing. Miloš Ladický ELMED 6 183 225 EUR
Unique Medical s. r. o. 56 11 106 637 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 94 900 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 20 580 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 50 3 490 417 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 18 2 148 763 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 652 EUR
BD BAMED s.r.o. 1 830 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 5 109 882 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 6 90 850 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 13 272 480 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 3 43 870 EUR
BTL SLOVAKIA s.r.o. 1 24 890 EUR
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. 1 6 220 EUR
CHIRANA Medical, a.s. 3 272 642 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 2 137 240 EUR
INAMED, s. r. o. 2 338 619 EUR
BATTEX Slovakia, s.r.o. 1 3 276 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 19 482 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 15 2 093 488 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 122 210 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 516 EUR
Pharmacare Slovakia, spol. s r.o. 1 375 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 5 16 038 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 2 40 000 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 4 118 969 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 0 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 8 47 753 EUR
DKT SYSTEM s.r.o. 1 84 475 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 4 38 750 EUR
E-BA tpz, spol. s r.o. 2 23 858 623 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 3 49 753 EUR
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 2 79 390 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 1 226 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 1 369 EUR
PHARMOS, a.s. 1 1 195 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 2 693 472 EUR
VITAMED, k.s. 1 147 190 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 1 25 000 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 2 3 936 EUR
MED LEADER s.r.o. 1 112 600 EUR
BEGA, s.r.o. 1 24 833 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 2 2 721 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 1 299 941 EUR
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 40 970 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 900 EUR
NRSYS s.r.o. 2 112 250 EUR
Media Comp. s.r.o. 9 2 133 284 EUR
Surgitech s. r. o. 21 6 015 187 EUR
PROPLUSCO Services spol. s r. o. 1 1 650 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 2 69 800 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 1 299 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 1 133 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 22 800 EUR
AUDY s.r.o. 6 54 376 EUR
BETRIX, s.r.o. 1 1 665 EUR
SURVEYE, s. r. o. 3 54 500 EUR
IMEDEX s.r.o. 2 81 000 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 3 8 565 EUR
AKD s.r.o. 1 300 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 2 465 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 1 2 325 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 3 7 722 EUR
EKONA COR s.r.o. 6 89 773 EUR
NEXA plus s.r.o. 2 2 129 EUR
Skantech, s.r.o. 1 30 800 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 17 995 EUR
Učebné pomôcky, s.r.o. 3 5 550 EUR
STERIPAK s.r.o. 1 3 333 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 4 233 166 EUR
MIVAX, s.r.o. 1 4 667 EUR
ZOLS s.r.o. 1 45 000 EUR
CHEIRÓN Cure s. r. o. 1 950 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 3 3 185 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 1 025 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 2 35 117 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 3 94 261 EUR
AMIREX, a.s. 2 27 800 EUR
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. 3 582 500 EUR
TRADENET s.r.o. 4 19 497 EUR
PROMOS s.r.o. 4 38 627 EUR
Medin Slovensko, s. r. o. 1 16 750 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 2 161 900 EUR
Zbazy, s.r.o. 2 2 708 EUR
HSC Medical, s.r.o. 2 22 493 EUR
EKOKROK s.r.o. 2 16 035 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 4 1 569 EUR
CHIRONAX s.r.o. 5 170 909 EUR
MediWell s.r.o. 1 9 658 EUR
Medpin s.r.o. 1 6 700 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 2 115 861 EUR
MeWAdia s.r.o. 2 9 961 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 2 4 323 EUR
HUMISS, spol. s r.o. 1 267 EUR
Gekkon s.r.o. 1 9 600 EUR
MV & S s.r.o. 1 358 EUR
Chirana Progress, s.r.o. 1 366 027 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 1 0 EUR
Salvena, s.r.o. 1 7 990 EUR
Medsol Slovakia s.r.o. 1 37 925 EUR
BEBA plus s.r.o. 2 7 132 EUR
PBT PRINT, s.r.o. 1 1 120 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 374 EUR
Martin Krajčovič - M & J Trade 1 1 522 EUR
InterMedical Plus, a.s. 2 243 733 EUR
Mária Chilová 1 1 429 EUR
Chiramex s.r.o. 1 7 905 EUR
BERINGER, s.r.o. 1 5 179 EUR
NEXTMED, s. r. o. 1 38 750 EUR
iTech medical s.r.o. 8 397 500 EUR
Stargen EU s.r.o. 3 289 989 EUR
WoodX, s.r.o. 1 5 000 EUR
ELMED, s.r.o. 2 344 016 EUR
MED - solutions s. r. o. 1 7 346 EUR
GENERO GROUP, s. r. o. 1 5 399 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 22 184 778 EUR
Diagnostické monitorovacie systémy - DMS spol. s r.o. 1 4 495 EUR
INDUBIA s.r.o. 8 286 490 EUR
MedSynthesis s.r.o. 5 226 889 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 534 EUR
Nexa, s.r.o. 1 62 650 EUR
FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o. 1 48 900 EUR
PharmaComp s.r.o. 1 19 909 EUR
Jarident, s.r.o. 1 24 780 EUR
Medplus, s.r.o. 1 429 EUR
Elekta Services s.r.o., organizačná zložka 1 219 700 EUR
MEDISAL, s.r.o. 1 19 600 EUR
Saegeling Medizintechnik, s. r. o. 3 68 883 EUR
EPIdos s. r. o. 2 287 945 EUR
R & T ČR, s.r.o. 1 2 220 EUR
European Medical Distribution s. r. o. 2 78 300 EUR
Vital Medical s. r. o. 4 3 558 833 EUR
ORAVA retail 1, a.s. 1 2 370 EUR
Breco s. r. o. 1 1 358 EUR
STATUS S, s.r.o. 3 33 970 EUR
Green Technologies Slovakia s. r. o. 2 51 440 EUR
I-CoRe s.r.o. 1 6 583 EUR
CHEIRÓN a.s. 1 99 400 EUR
ELRON s.r.o. 1 7 790 EUR
JAMEL FASHION s.r.o. 1 6 250 EUR
Medic Partners s. r. o. 1 913 EUR
TajaMed s.r.o. 1 2 292 EUR
MP spol. s r.o. 1 17 833 EUR
MONDIAG s.r.o. 1 24 500 EUR
MPV Group, s.r.o. 4 62 816 EUR
MEDIHUM, s.r.o. 1 49 583 EUR
Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES 2 4 199 EUR
LED-SOLAR, s.r.o. 1 83 333 EUR
HLS Body s. r. o. 2 458 255 EUR
NEURIS, s.r.o. 1 26 900 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP - Tovar Mesto Krompachy 146 120 146120.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
prístrojové a materiálno-technické vybavenie neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 120 000 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Röntgenové zariadenie na kontrolu batožiny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 43 450 43450.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Automatický lis pre spracovanie krvi Mesto Považská Bystrica 30 500 30500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zdravotného strediska v Obci Veľký Blh - nákup prístrojového vybavenia Obec Veľký Blh 179 762 179762.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícka technika Zdravotného strediska Likavka Obec Likavka 170 380 170380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup prístrojového vybavenia pre ambulancie zdravotného strediska Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 120 832 120832.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Mesto Kysucké Nové Mesto 678 000 678000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639 745 639745.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zdravotnícka technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 450 22450.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 17
Modernizácie (upgrade) zariadenia počítačového tomografu (CT) - rekonštrukcia zariadenia TOSHIBA Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 549 000 549000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rozvoj rýchlej zdravotníckej starostlivosti a s tým súvisiacich diagnostických prístrojov. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 210 500 210500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 824 910 824910.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckej techniky PRO VITAE n.o. 647 599 647599.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Infúzne a transfúzne súpravy Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 250 17250.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Digitálny RTG komplet vrátane príslušenstva Nemocnice s poliklinikami n.o. 158 310 158310.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika zdravotníckeho zariadenia MANUS–MED, s.r.o. MANUS-MED, s.r.o. 598 583 598583.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií pacientov OAIM Nemocnice s poliklinikami n.o. 24 900 24900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia MEDCENTRUM, s.r.o. 797 300 797300.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke prístroje 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 564 610 564610.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Dodávka komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Cintorínskej ulici v Bratislave Nemocnica svätého Michala, a. s. 22 867 437 22867437.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Poliklinika Sekčov wesper, a.s. 349 000 349000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Medicínske centrum Nitra Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 677 000 677000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Operačný stôl s ortopedicko-traumatologickým príslušenstvom Nemocnice s poliklinikami n.o. 64 623 64623.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Flexibilný videobronchoskop Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 750 17750.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Doplnenie komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Satinského ulici a presťahovaných ambulancií na Cintorínskej ulici 3/B v Bratislave Nemocnica svätého Michala, a. s. 991 186 991186.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotná technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 481 253 481253.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
CT Somatom Definition - výmena lampy STRATON MX 46 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 218 143218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra – zdravotnícke vybavenie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 221 513 12221513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre MR - cievka neuro-vasculárna a torso XL cievka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 88 154 88154.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501 239501.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 400 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autodoplnky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko špecializovaný monitorovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86 000 86000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky turniket Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 250 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 900 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakový bezválcový injektor pre aplikáciu kontrastnej látky pre CT vyšetrenie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací mobilný stolík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trubičky na odber vzoriek v pracovnom ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely - chirurgické násadce k vŕtačke INTRASURG 1000 Univerzitná nemocnica Martin 3 588 3588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Nemocnica Poprad a. s. 29 166 29166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresy gázové nesterilné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 22.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 906 906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok stomatologickej ambulancie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 850 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fonendoskopy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 28.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 130 4130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 800 24800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný prístroj na bezpečné uskladnenie kontaminovaného odpadu vrátane biologického odpadu pred následnou likvidáciou Fakultná nemocnica Trnava 9 660 9660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálny absorbér oxidu uhličitého Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oscilačná píla, modulárny motor a príslušenstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 077 14076.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 000 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k autoklávu PARR 4749 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 565 564.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 988 19988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové skúmavky a plastové špice s filtrom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 231 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980 24980.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980 24980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokolonoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 500 16499.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčná pumpa na podávanie liečiv Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie, injekčné brucho Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 824 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set 6 automatických pipiet s nastaviteľným objemom vrátane špičiek, školský robustný mikroskop Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 508 2508.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termolôžko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 988 19988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací mobilný stolík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 767 767.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návleky a rúška Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 305 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 240 4240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 072 32072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskopická kamera, artroskopická optika, optický kábel Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 903 8902.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 970 40970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TECHNICKÉ ZARIADENIE NA CHLADENIE PACIENTOV HLAVNE PRE APLIKÁCIU V PORESUSCITAČNÝCH STAVOCH Fakultná nemocnica Trnava 34 992 34992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG SE-1200 Express Fakultná nemocnica Trnava 6 216 6216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne nádoby na uchovávanie kvapalín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 095 1095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny Box Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 662 4662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 522 522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 446.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky ortodontický spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 58 046 58046.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 417 35417.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 970 40970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 308 4308.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 225.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinický fonendoskop a výučbový fonendoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 265 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný terapeutický laser Nemocnica Poprad a. s. 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 5 550 5550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
videocystoskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špecializovaný monitorovací systém Fakultná nemocnica Trnava 9 276 9276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 61 078 61078.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenná rampa Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačné ležadlo ML2 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodná postel Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky nábytok kovový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 381 381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie pre jednotku intenzívnej starostlivosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120 946 120945.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárny jednotlačítkový motor, nástavce a príslušenstvo alebo ekvivalent Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 10 100 10100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vákuový matrac, vákuová dlaha, Horská záchranná služba 19 120 19120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 576 1576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipetové špičky, vata buničitá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný stolový analyzátor Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 879 4878.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia čelová LED lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 833 1833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbava NHPO pre zdravotnícke zásahy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 017 2016.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada automatických mikropipiet a chladiaci stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 619.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj pre kontinuálne eliminačné metódy Národný onkologický ústav 22 312 22312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videonystagmograf Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 654 29654.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava IS 103 Fakultná nemocnica Trenčín 31 680 31680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačná skúmavka a špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiokreslo polohovacie GAVOTA DI 2P s jedálenskou doskou alebo ekvivalent Mesto Žilina 3 340 3340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SpO2 univerzálny senzor jednorazový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 531 7531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava artroskopického reťazca alebo ekvivalent Nemocnica Poprad a. s. 29 910 29910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručná štrbinová lampa Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 647 9647.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na urológiu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 649 2649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novorodenecký NIV ventilátor vyššej triedy Fakultná nemocnica Trenčín 23 308 23307.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amalgamátor a amalgámové náplne. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický defibrilátor AED Plus + dospelé elktródy CPR -D Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 120 4120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 500 102500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Defibrilátor + neinvazívna externá kardiostimulácia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 910 6910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 33 185 33185.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Terapeutický prístroj na liečbu ultrazvukom Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 225.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor pre rádiofrekvenčnú indukovanú termoterapiu určenú pre výkony v oblasti ORL Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 424 10423.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odmerný valec, teplomer Základná škola Májové námestie 1, Prešov 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manometrický (hodinkový) tlakomer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 500 102500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tréningové zdravotnícke pomôcky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 549 14548.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnosticko - chirurgický mikroskop vrátane endoskopu a príslušenstva Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 10 600 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváračka sterilizačných obalov Fakultná nemocnica Trnava 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre zariadenie Somatom Sensation 64 Cardiac Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 156 863 156863.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 806.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 557 556.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k navigačnému systému pre neurochirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 320 11320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uro-diagnostická endoskopická zostava alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 427 24427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda a novorodenecká, detská, pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 243 2243.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 505 504.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 356 356.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienická zdvíhacia stolička s hydraulickým zdvihom - vozík pre invalidov - CALYPSO alebo ekvivalent, Sprchové lehátko/vozík pre imobilných s hydraulickým zdvihom Concerto alebo ekvivalent so zvýšenými postrannicami, Pásový schodolez SA-3 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 19 803 19803.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pôrodný simulátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 888 9888.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na diagnostiku vestibulo okulárneho reflexu v reakcii na pohyb hlavy Fakultná nemocnica Trenčín 11 083 11083.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 806.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačé kontajnery pre operačné sály Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25 632 25632.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič so spínacími hodinami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 100 1099.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 454 25454.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť-2 ks, Vyšetrovacie lôžko a Zdravotnícky nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 16 280 16280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806 806.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenná rampa Národný onkologický ústav 14 996 14996.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 225.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technický upgrade zdravotníckeho prístroja Národná transfúzna služba SR 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie - horná končatina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 022 5022.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskop s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Full HD artroskopická zostava s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 559 102559.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 492 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký ventilátor vyššej triedy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 195 868 195868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 814 1814.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Angiografický vstrekovací systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Video bronchoskop s monitorom a video jednotkou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 600 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopická ORL veža Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 52 500 52500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 454 25454.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33 188 33188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 300 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka pod matrac Meditech Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulačný defibrilátor Stredná zdravotnícka škola 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
optiky a optické káble Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 711 32711.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf - OCT s nemydriatickou kamerou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 58 853 58853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací stôl a schodíky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo na prevoz pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 638 638.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 51 925 51925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 288 29288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 132 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 310 1310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna váha pre obéznych Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
28 kanálový neurofyziologický systém EEG, EP Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 920 13920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG holter zostava Medilog AR 12 plus a software Darwin 2 Enterprise alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480 6480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neuroendoskopická veža s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 105 000 105000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 728 1728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 5 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 460 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
digitálna lupa, špachtle a nálepky na označenie mikroskúmaviek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 805 805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 675 1675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástena látková - paraván Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zás Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 306 5306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Separátor krvných zložiek Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 59 000 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set pre izoláciu DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 802 802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 4 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 636 636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Fakultná nemocnica Trnava 16 346 16346.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, pre novorodencov, ventilácia dospelého pacienta, anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 525 1525.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výbava tašky pre nehodu s hromadným postihnutím osôb (NHPO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417 417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie - rôzne Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 995 17994.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 925 925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 191 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúšobný rám + sada skúšobných skiel Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oftalmoskop Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 708 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disc Dispenzer, 90 mm, for 6 Catridges (dávkovač diskov (90 mm) pre 6 kaziet) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 910 2910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otvorené vyhrievané termolôžko Univerzitná nemocnica Bratislava 14 390 14390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica Trenčín 31 592 31592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Fakultná nemocnica Trnava 5 289 5289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 102 500 102500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 910 2910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická pre imunocytológiu Národný ústav reumatických chorôb 8 039 8039.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 6 403 6403.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematologické vyšetrenie Národný ústav reumatických chorôb 8 080 8080.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 915 2915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre acidobazickú reguláciu Národný ústav reumatických chorôb 2 706 2706.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Artroskopické kliešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manometrický tlakomer, elektronický tlakomer, glukomer na meranie glykémie z prsta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - pinzeta, sklapel, nožnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 140.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kaliper mechanický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: dýchací systém pre dospelých a pre deti, vzduchovody GUEDEL airway Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 661 660.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 612 611.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely k prístroju Finometer Pro Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 455 5455.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 101 900 101900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 279 278.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný dynamometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 522 522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - rukoväť skalpelu, čepeľ skalpelu, korkovrt Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 145.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 5 228 5228.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 4 350 4350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf Fakultná nemocnica Trnava 165 000 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom a SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 224 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 225.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportné kreslo-sedačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj s lineárnou sondou Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 049 127048.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na snímanie ICG signálov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autosampler s technikou Head Space Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 629 30628.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny dýchací prístroj Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 600 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa dvojtanierová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - pinzety s vysokou precíznosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 146.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny prístroj EEG a Digitálny prístroj pre vyšetrenie EP Nemocnica svätého Michala, a. s. 43 000 43000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacke kreslo, stolík k lôžku "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 5 650 5650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovací stolík Národný onkologický ústav 9 718 9718.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ambulancie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 190 3190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 35 291 35291.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, 3-zvodová súprava Multi-Link, klieštiky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 445 1445.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zástena trojdielna s plastovou výplňou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 310 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík a transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 62 400 62400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 5 228 5228.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 660 5660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 623 5623.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 857 4856.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR skúmavky, PCR stripy, kryoskúmavky, mikrotitračné platničky a kultivačné a transportné fľaše, fľaše na kultivačné médiá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 400 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 980 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminárny box Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 8 730 8730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolík inštrumentálny dovojpolicový , Skriňa na lieky SL 108 Bc bez koliesok "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny nábytok Národný onkologický ústav 4 690 4690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny nábytok do ambulancií Národný onkologický ústav 5 595 5595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny a zdravotnícky nábytok Národný onkologický ústav 6 980 6980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 600 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 741 741.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 194 194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícka nástenná rampa Národný onkologický ústav 31 506 31506.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplotné sondy, SpO2 prstový senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 542 1541.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORL prístrojová zostava na endoskopickú operatívu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 85 690 85690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bronchofibroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacké kreslo Národný onkologický ústav 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súbor prístrojov pre vestibulologické a audiologické pracovisko Univerzitná nemocnica Bratislava 186 960 186960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 100 080 100080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bronchoskop s monitorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 884 2883.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 235 1234.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny nábytok do ambulancií Národný onkologický ústav 6 195 6195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 100 080 100080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie pre liečbu urologickej litiázy Nemocnica svätého Michala, a. s. 97 100 97100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na monitorovanie priebehu mimotelového obehu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 100 29100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zástena trojdielna s plastovou výplňou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SpO2 prstový senzor TruSignal, snímač teploty pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 955 955.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plne hybridný tkanivový procesor Fakultná nemocnica Trnava 51 800 51800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Artroskopická zostava Nemocnica svätého Michala, a. s. 67 089 67089.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok do nemocničného prostredia Národný onkologický ústav 6 870 6870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videobronchoskopická zostava s príslušenstvom Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 95 400 95400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD stroboskopický systém a videoendoskopická jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 127 378 127378.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celotelová vaňa s hydromasážnym kúpeľom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Catalyst, Catalyst Sentinel zariadenie pre sledovanie polohy a pohybov pacienta Národný onkologický ústav 219 800 219800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napínací stolík (vyhrievaný) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 996 996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Technologické vybavenie hydrokineziterapie Národné rehabilitačné centrum 398 600 398600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Defibrilátory a chirurgické aspirátory Fakultná nemocnica Nitra 554 594 554594.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chladenie krvi Fakultná nemocnica Trenčín 49 220 49220.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 498 87498.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
EKG Fakultná nemocnica Trenčín 9 960 9960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická zdravotnícka technika Fakultná nemocnica Trenčín 301 585 301585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anesteziológia Fakultná nemocnica Trenčín 348 495 348495.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Endoskopické prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 114 425 114425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka Fakultná nemocnica Trenčín 67 860 67860.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 28 342 28342.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Diagnostika Nemocnica Zvolen a. s. 358 000 358000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroje Fakultná nemocnica Nitra 973 140 973140.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zariadenia pre neonatálnu starostlivosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 395 406 1395406.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Nákup operačných mikroskopov, fakovitrektómie a RTG Fakultná nemocnica Nitra 804 795 804795.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Centrálna sterilizácia a sterilizačné kontajnery Fakultná nemocnica Nitra 607 858 607858.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá, zobrazovacia technika Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 128 000 128000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica Trenčín 299 941 299941.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 138 477 138477.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 292 733 292733.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607 1638607.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607 1638607.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436 249436.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436 249436.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 71 638 71638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Počítačová tomografia Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 309 333 309333.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306 671306.0 EUR 2020 Tovary Áno 7
Prístroje na odsávanie pacientských tekutín Fakultná nemocnica Trenčín 63 240 63240.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 146 624 146624.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 250 832 250832.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 187 227 187227.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia Nemocnica Komárno s. r. o. 232 415 232415.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Imobilizačný systém k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 115 864 115864.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrazvukové aspirátory, cholangioskop a urologický holmiový laser Fakultná nemocnica Nitra 461 441 461441.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Dezinfekčné žiariče Fakultná nemocnica Trenčín 50 763 50763.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Resuscitácia Fakultná nemocnica Trenčín 175 120 175120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Diagnostické prístroje Obec Seňa 185 480 185480.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
SpO2 prstový senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 440 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroj s lineárnou sondou Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho autoklávu s montážou, inštaláciou, zaškolením a zabezpečením servisu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 978 1978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroj s lineárnou sondou Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 43 200 43200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL FULL HD VEŽA, 1 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 107 920 107920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - TOVARY Obec Čaňa 143 944 143944.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 652 651.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria NiMH odsávačky Laerdal LSU. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 280 3280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 622 622.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Nemocnica svätého Michala, a. s. 206 900 206900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - prístroje Obec Seňa 49 424 49424.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 536 536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 29 716 29716.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar - Mikroskúmavky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 359 358.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vortex mixér s hlavami nadstavcov, transilluminátor, sklenené platne, pipetor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 980 1980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria pre monitor / defibrilátor ZOLL X Series. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 818 10818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306 306.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430 429.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 670 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky nábytok do špecializovaných ambulancií Národný onkologický ústav 3 395 3395.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kardiacké kreslo Národný onkologický ústav 4 770 4770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ústne rúška Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 136 136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbový fonendoskop Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 358 358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria pre jednokanálový injekčný dávkovač SINO SN-50C6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 280 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 956 1955.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 196 020 196020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky-Figuríny na nácvik KPR vrátane vyhodnocovacieho programu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 000 3999.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chirurgické inštrumenty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 588 9588.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny PCR pracovný box , mikrocentrifúga s vortexom s 2 rotormi, programovateľná výkyvná trepačka na skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 573 1572.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Horizontálny parný sterilizátor - autokláv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 199 4199.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 977 4977.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 026 1026.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 266 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 853 4852.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dentálne inštrumenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 432 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotný a laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 545 11545.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky pre RAT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 074 3074.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologické vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 378 27377.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, SpO2 prstový senzor TruSignal - štipec 1m, resterilizovateľný a SpO2 ovinovací senzor TruSignal - pediatric Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 938 1938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duálny inkubátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 646 1646.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 020 2020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umelá kostra človeka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 679 1679.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 312 2312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inštrumentačný stolík hydraulický 2 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 396 2396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie 1 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 34 758 34758.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 845 2845.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálneho príslušenstva Masimo pre Corpuls C3 Záchranná služba 71 166 71166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 431 30431.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie nemocničných oddelení Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 516 8516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videoendoskopická operačná zostava pre ORL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 61 600 61600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ženský cievkovací simulátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 690 2690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 028 3028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada ošetrovateľských zranení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 016 6016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ústne rúška Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bežecký pás na funkčné vyšetrenie dýchania detí pri záťaži. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Anestéziologické moduly k monitorom vitálnych funkcií anesteziologických prístrojov Univerzitná nemocnica Bratislava 150 570 150570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na výrobu a aplikáciu autológneho fibrínového lepidla a fibrínu obohateného o krvné doštičky s možnosťou súčasnej aplikácie antibiotík, s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 53 445 53445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 880 7880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropný zdrojový statív DUO s dvomi ramenami Národný onkologický ústav 213 845 213845.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kryoablačná sonda Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 850 24850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Simulátor starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 756 10756.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompletná postava so svalmi a vnútornými orgánmi Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 585 2585.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie prístrojov Martinské centrum imunológie, s.r.o. 149 192 149192.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Artroskopická zostava Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 57 322 57321.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 887 27886.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka s príslušenstvom Národný onkologický ústav 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 1 866 992 1866992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 104 000 104000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov Národná transfúzna služba SR 3 133 333 3133333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny systém na hrudnú drenáž 38 ks Univerzitná nemocnica Bratislava 156 446 156446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Komárno s. r. o. 464 000 464000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia Nemocnica Levice s.r.o. 309 333 309333.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika Nemocnica Levice s.r.o. 612 000 612000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Lôžka, sterilizácia Nemocnica Levice s.r.o. 399 340 399340.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Dýchací prístroj pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu pre všetky kategórie pacientov - Najvyššia trieda, zabudovaný sidestream O2+CO2 modul Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 300 36300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Lôžka, resuscitačná technika a monitoring Nemocnica Zvolen a. s. 100 400 100400.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Lôžka, resuscitačná technika a monitoring Nemocnica Zvolen a. s. 100 400 100400.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Zobrazovacia technika Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 419 700 419700.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 570 9570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Operačná technika Nemocnica Zvolen a. s. 447 491 447491.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Počítačová tomografia Nemocnica Zvolen a. s. 309 333 309333.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícka prístrojová technika II. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 506 278 506278.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov Národná transfúzna služba SR 420 000 420000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 236 682 236682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pumpy a dávkovače Fakultná nemocnica Trenčín 153 737 153737.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 225 694 225694.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia objektu polikliniky - vybudovanie CIZS - medicínske prístroje Mesto Dubnica nad Váhom 388 030 388030.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Zdravotnícke vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 937 937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vybavenia odborných učební - zdravotnícke vybavenie Nitriansky samosprávny kraj 58 828 58827.92 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pneumaticko-medicínsky turniket Univerzitná nemocnica Bratislava 14 949 14949.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia Nemocnica Komárno s. r. o. 302 216 302216.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Lôžka, stoly a svetlá Nemocnica Komárno s. r. o. 109 550 109550.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 651 195 651195.0 EUR 2020 Tovary Áno 9
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – Svetlá, operačné stoly a prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 430 000 430000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika Nemocnica Komárno s. r. o. 469 000 469000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Svetlá, monitory, anestéza, ventilátor, monitoring, resuscitácia, prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Levice s.r.o. 126 890 126890.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – monitoring a ventilácia, kardiotokografy a inkubátory Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 299 908 299908.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Imobilizačné pomôcky k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru. Univerzitná nemocnica Martin 182 912 182912.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – počítačová tomografia Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 319 962 319962.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia lll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 461 925 461925.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Prenosný 12 zvodový digitálny elektrokardiografický prístroj s integrovanou tlačiarňou. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Gynekologického oddelenia časť 2 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 012 3012.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný 12 zvodový digitálny elektrokardiografický prístroj s integrovanou tlačiarňou. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 550 6550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku –sterilizácia a lôžka Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 288 890 288890.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Počítačová tomografia Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 332 962 332962.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – Operačné stoly a lampy Nemocnica Zvolen a. s. 285 525 285525.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícka prístrojová technika III. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 128 800 128800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilné RTG a endoskopická a endosonografická technika Fakultná nemocnica Nitra 2 282 404 2282404.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Zdravotnícke vybavenie Gynekologického oddelenia - časť 1 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 32 730 32730.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém pre priamu digitalizáciu RTG. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 000 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – zobrazovacia technika Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 728 000 728000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ohrievač tekutých liečiv Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 444 444.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria pre monitor / defibrilátor ZOLL X Series. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 935 3935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria pre automatický defibrilátor ZOLL AED 3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 065 6065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre UZS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kreslo pre kardiakov 2ks Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 780 1780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ohrievač tekutých liečiv Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 444 444.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - kardiotokografy a inkubátory Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 83 680 83680.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 72 560 72560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
EKG simulátor a EKG prenosný prístroj Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 14 416 14416.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 13 166 13166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné medicínske a rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 456 229 456229.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Vybavenie operačných sál operačnými stolmi, lampami a anestéziologickými prístrojmi Fakultná nemocnica Nitra 2 753 870 2753870.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Vybavenie KAIM a JIS Fakultná nemocnica Nitra 546 750 546750.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Endoskopická a endosonografická zdravotnícka technika Fakultná nemocnica Nitra 1 062 606 1062606.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 814 2814.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál operačnými stolmi, lampami a anestéziologickými prístrojmi Fakultná nemocnica Nitra 2 753 870 2753870.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Defibrilátor Centrum sociálnych služieb - Juh 1 920 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bežecký pás Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 180 1180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stomatologický materiál (Zubolekársky) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 007 25007.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS – Počítačová tomografia Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 389 000 389000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 12 750 12750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 12 300 12300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24 815 24815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kauterizačné pero k prístroju Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 85 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka prístrojového vybavenia a služieb s tým spojených pre SLaPA pracoviská ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 323 635 323635.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Lekárska súprava otoskop a oftalmoskop. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 209 6208.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 715 54715.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 31 320 31319.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzny stojan pojazdný. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 903 5903.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na diagnostiku Covidu Fakultná nemocnica Trenčín 118 857 118857.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Taktický stojan na nosidlá. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 043 11043.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbový model Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 030 7030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné statívy - 4 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 69 003 69003.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný výučbový virtuálny pitevný stôl vrátane software Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 000 100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Obec Gabčíkovo 46 574 46574.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž sauny Športové gymnázium 6 230 6230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku a vybavenia ambulancii Obec Gabčíkovo 115 957 115957.32 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 43 902 43902.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koagulácie a odsávačky Fakultná nemocnica Nitra 751 835 751835.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Defibrilátory Fakultná nemocnica Nitra 233 200 233200.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícke - učebné pomôcky pre PA Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 288 5288.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 430 30430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 393 213 393213.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 57 012 57012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 146 531 146531.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Defibrilátor Centrum sociálnych služieb - Juh 1 920 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chirurgické inštrumenty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 482 21481.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Imobilizačné pomôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru Fakultná nemocnica Trenčín 178 833 178833.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika Univerzitná nemocnica Martin 186 090 186090.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Zdravotnícka technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 399 110 399110.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Dezinfekčná umývačka nástrojov Univerzitná nemocnica Bratislava 30 830 30830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chirurgické inštrumenty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 482 21481.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 072 500 2072500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sonografické prístroje Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 303 000 303000.0 EUR 2020 Tovary Áno 6
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa Univerzitná nemocnica Martin 839 369 839369.0 EUR 2020 Tovary Nie 13
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 216 10216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS – Zobrazovacia technika Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 394 544 394544.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 19 909 19909.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie medicínskym zariadením pre jednotlivé ambulancie - CIZS - Mesto Jelšava 137 278 137278.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev. Mesto Medzev 98 353 98353.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Videonystagmografický prístroj Univerzitná nemocnica Bratislava 65 548 65548.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 45 363 45363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000 400000.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Prístroj so systémom na neinvazívnu terapeutickú hypothermiu a normothermiu pacientov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25 833 25833.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gynekologický kolposkop Univerzitná nemocnica Bratislava 13 998 13998.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický dezinfektor endoskopov Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 994 41994.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CIZS v Smoleniciach." Obec Smolenice 125 125 125125.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 424 2424.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami Fakultná nemocnica Trenčín 52 320 52320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke prístroje Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 167 163 167163.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Ultrazvukové zobrazovacie zariadenia Fakultná nemocnica Trenčín 245 885 245885.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Operačné stoly Fakultná nemocnica Trenčín 482 238 482238.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Intrapartálny fetálny monitor Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 760 14760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
UZV prístroj s opciou ECHO módu Fakultná nemocnica Trenčín 78 220 78220.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícka prístrojová technika I. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 535 326 535326.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Dodávka prístrojov a zdravotníckeho vybavenia do ambulancií CIZS Veľké Ripňany Obec Veľké Ripňany 85 149 85149.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Generátor medicínskeho kyslíka Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90 000 90000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 33 900 33900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 424 2424.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinik boxy – nádoby na medicínsky odpad Trenčiansky samosprávny kraj 4 418 4418.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nefelometer Univerzitná nemocnica Bratislava 37 825 37825.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Intenzívna medicína Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 108 173 1108173.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 6 772 6772.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 35 045 35045.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinik boxy – nádoby na medicínsky odpad Trenčiansky samosprávny kraj 2 986 2985.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kryoablačná sonda Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 850 24850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami Fakultná nemocnica Trenčín 17 432 17432.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami Fakultná nemocnica Trenčín 17 432 17432.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Mesto Dobšiná 130 837 130836.8 EUR 2021 Tovary Áno 1
Generátor medicínskeho kyslíka Nemocnica Poprad a. s. 122 459 122459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uzavretý germicídny žiarič Sociálna poisťovňa, ústredie 133 412 133412.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 15
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 52 365 52365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 195 26195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícka prístrojová technika IV. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 586 221 586221.0 EUR 2021 Tovary Áno 9
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Anestéziologický prístroj a RTG prístroj mobilný s C-ramenom Nemocnica Levice s.r.o. 49 900 49900.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík, transfúznych liekov a plazmy Národná transfúzna služba SR 141 923 141922.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uzavretý germicídny žiarič Sociálna poisťovňa, ústredie 133 412 133412.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinik box - nádoba na medicínsky odpad 60l Trenčiansky samosprávny kraj 6 653 6652.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie, rehabilitačné, transportné lehátka, sprchovacie lehátka a stoličky, mobilné zásteny Nemocnica svätého Michala, a. s. 40 452 40452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie KAIM a JIS Fakultná nemocnica Nitra 304 020 304020.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Infúzny stojan Nemocnica svätého Michala, a. s. 5 213 5212.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj mobilný s C-ramenom Nemocnica Levice s.r.o. 103 600 103600.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj Nemocnica Zvolen a. s. 188 500 188500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie Nemocnica Zvolen a. s. 202 800 202800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie Nemocnica Levice s.r.o. 202 800 202800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 121 206 121206.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 71 433 71433.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Obec Lehnice 334 317 334317.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 572 265 572265.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Digitálne mobilné pojazdné RTG III Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 000 298000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 588 4588.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CIZS - Diagnostické prístroje Obec Seňa 183 448 183448.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
CIZS - Prístroje Obec Seňa 48 357 48357.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Obec Lehnice 331 360 331360.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Sono prístroj so sondami – gynekolog. Vyšetrenia Obec Plešivec 27 600 27600.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Prístroje na dezinfekciu a skladovanie endoskopov, Sterilizácia a Kardiologický USG Nemocnica Komárno s. r. o. 459 185 459185.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Digitálny prístroj na hrudnú drenáž – 2 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 046 8046.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607 1638607.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov Národná transfúzna služba SR 3 596 3596.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 59 749 59749.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
COVID 19 - Ochranné pomôcky a potreby Hlavné mesto SR Bratislava 700 000 700000.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Zdravotnícka technika pre CIZS v obci Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 86 148 86148.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Digitálne mobilné RTG prístroje a monitory vitálnych funkcií Detská fakultná nemocnica Košice 98 220 98220.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a Celotelový USG Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 238 600 238600.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 212 400 212400.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Zdravotnícke vybavenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 388 850 388850.0 EUR 2021 Tovary Áno 6
Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 - Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 224 499 224499.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany Mesto Lipany 73 000 73000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II Obec Lehnice 115 676 115676.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča Obec Zemianska Olča 248 889 248889.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu Fakultná nemocnica Trenčín 145 666 145666.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 281 239 281239.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II Obec Lehnice 112 676 112676.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Mobilný RTG prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 237 500 237500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístroje na roboticky asistovanú rehabilitáciu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 137 490 137490.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Obec Pruské 129 208 129208.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Ultrazvukové sonografické prístroje - Projekt Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 511 000 511000.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 902 49902.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Prístroje na monitorovanie pacienta Fakultná nemocnica Trnava 263 339 263339.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 303 477 303477.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Automatizovaný náterový a farbiaci automat a digitálna morfológia v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 136 991 136991.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 73 169 73169.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov Národná transfúzna služba SR 1 904 1904.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 5 932 5932.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o. Nemocnica Snina, s.r.o. 132 067 132067.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
Ultrazvukové prístroje Univerzitná nemocnica Bratislava 90 000 90000.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Dodávka interiérového vybavenia pre Nemocnicu Poprad, a.s. Nemocnica Poprad a. s. 102 435 102435.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Stropné statívy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37 621 37621.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie centrálnych operačných sál Fakultná nemocnica Trnava 302 284 302284.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 281 219 281219.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Endoskopické zostavy Univerzitná nemocnica Martin 857 145 857145.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Vysokoprietoková kyslíková terapia s ohrevom Fakultná nemocnica Nitra 18 995 18995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 303 477 303477.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 98 250 98250.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Rehabilitačné prístroje Obec Pruské 24 890 24890.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zdravotnícke prístroje "COVID-19" NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 258 838 258838.0 EUR 2021 Tovary Áno 9
Digitálne mobilné RTG prístroje Detská fakultná nemocnica Košice 121 500 121500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 167 264 167264.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 52 800 52800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
RoRehab – prístroje na roboticky asistovanú rehabilitáciu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 158 989 158989.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Monitorovacia zdravotnícka technika Fakultná nemocnica Trenčín 253 585 253585.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 236 437 236437.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa Univerzitná nemocnica Martin 345 064 345064.0 EUR 2022 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 39 568 39568.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
High End USG prístroj Fakultná nemocnica Trnava 109 228 109228.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča – EKG prístroj, defibrilátor, elektrokoagulačný prístroj Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 73 684 73684.0 EUR 30. September 2020 7. Október 2020 Neuvedené 2020-09-30 00:00:00 UTC 2020-10-07 10:00:00 UTC
Gynekologický morcelátor Fakultná nemocnica Trenčín 17 383 17383.37 EUR 8. Február 2021 8. Marec 2021 Áno 2021-02-08 00:00:00 UTC 2021-03-08 10:00:00 UTC
Defibrilátory Fakultná nemocnica Trenčín 43 470 43470.0 EUR 9. Február 2021 9. Marec 2021 Áno 2021-02-09 00:00:00 UTC 2021-03-09 10:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia, a.s. 244 198 244197.54 EUR 23. Február 2021 10. Marec 2021 Áno 2021-02-23 00:00:00 UTC 2021-03-10 10:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 233 239 233239.0 EUR 25. Február 2021 12. Marec 2021 Áno 2021-02-25 00:00:00 UTC 2021-03-12 10:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 170 812 170811.6 EUR 8. Marec 2021 22. Marec 2021 Áno 2021-03-08 00:00:00 UTC 2021-03-22 12:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 581 722 581722.01 EUR 15. Marec 2021 29. Marec 2021 Áno 2021-03-15 00:00:00 UTC 2021-03-29 11:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 169 403 169402.75 EUR 15. Marec 2021 29. Marec 2021 Áno 2021-03-15 00:00:00 UTC 2021-03-29 11:00:00 UTC
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica – Obstaranie ... Trenčiansky samosprávny kraj 357 156 357156.06 EUR 6. Apríl 2021 16. Apríl 2021 Áno 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-04-16 09:00:00 UTC
Elektrická impedančná tomografia Univerzitná nemocnica Bratislava 323 688 323687.5 EUR 21. Jún 2021 22. Júl 2021 Áno 2021-06-21 00:00:00 UTC 2021-07-22 09:00:00 UTC
Videoendoskopická gastroenterologická zostava a automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 179 456 179455.71 EUR 23. Jún 2021 21. Júl 2021 Áno 2021-06-23 00:00:00 UTC 2021-07-21 10:00:00 UTC
Gynekologická laparoskopická zostava Fakultná nemocnica Trenčín 180 235 180234.5 EUR 30. Jún 2021 29. Júl 2021 Áno 2021-06-30 00:00:00 UTC 2021-07-29 09:00:00 UTC
Ostatné zdravotnícke vybavenie Fakultná nemocnica Trnava 229 676 229676.32 EUR 1. Júl 2021 27. Júl 2021 Áno 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-27 10:00:00 UTC
Diagnostické, monitorovacie a podporné prístroje Fakultná nemocnica Nitra 400 721 400721.1 EUR 1. Júl 2021 28. Júl 2021 Áno 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-28 08:00:00 UTC
Zdravotnícke vybavenie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 208 662 208661.82 EUR 19. Júl 2021 16. August 2021 Neuvedené 2021-07-19 00:00:00 UTC 2021-08-16 10:00:00 UTC
Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy) Univerzitná nemocnica Bratislava 300 256 300256.0 EUR 26. August 2021 20. September 2021 Áno 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-20 10:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV) Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 81 344 81344.06 EUR 30. August 2021 23. September 2021 Áno 2021-08-30 00:00:00 UTC 2021-09-23 09:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia č. 2 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 88 429 88429.34 EUR 30. August 2021 23. September 2021 Áno 2021-08-30 00:00:00 UTC 2021-09-23 10:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia č. 2 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 114 836 114835.67 EUR 30. August 2021 23. September 2021 Áno 2021-08-30 00:00:00 UTC 2021-09-23 11:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia č. 2 Vranovská nemocnica, a.s. 107 830 107830.4 EUR 2. September 2021 27. September 2021 Áno 2021-09-02 00:00:00 UTC 2021-09-27 11:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia č. 2 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 60 102 60101.67 EUR 2. September 2021 27. September 2021 Áno 2021-09-02 00:00:00 UTC 2021-09-27 10:00:00 UTC
Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 210 001 210001.33 EUR 2. September 2021 28. September 2021 Áno 2021-09-02 00:00:00 UTC 2021-09-28 09:00:00 UTC
Rádiologické a základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 247 098 247097.6 EUR 9. September 2021 5. Október 2021 Áno 2021-09-09 00:00:00 UTC 2021-10-05 11:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV) Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 112 279 112279.07 EUR 9. September 2021 5. Október 2021 Áno 2021-09-09 00:00:00 UTC 2021-10-05 09:00:00 UTC
USG prístroj a infúzna technika Svet zdravia, a.s. 97 256 97256.33 EUR 13. September 2021 7. Október 2021 Áno 2021-09-13 00:00:00 UTC 2021-10-07 12:00:00 UTC
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Bánovce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 348 519 348518.85 EUR 29. September 2021 26. Október 2021 Áno 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-26 09:00:00 UTC
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Krompachy v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 275 173 275173.16 EUR 29. September 2021 26. Október 2021 Áno 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-26 09:00:00 UTC
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levoča v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 277 778 277778.17 EUR 29. September 2021 26. Október 2021 Áno 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-26 09:00:00 UTC
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Košice - Šaca Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 287 498 287498.18 EUR 29. September 2021 26. Október 2021 Áno 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-26 09:00:00 UTC
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 264 248 264248.17 EUR 29. September 2021 26. Október 2021 Áno 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-26 09:00:00 UTC
Ultrazvukové sonografické prístroje - projekt dokup, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 386 200 386200.0 EUR 11. Október 2021 9. November 2021 Áno 2021-10-11 00:00:00 UTC 2021-11-09 09:00:00 UTC
Základné medicínske zariadenia a USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 257 980 257979.86 EUR 11. Október 2021 5. November 2021 Áno 2021-10-11 00:00:00 UTC 2021-11-05 09:00:00 UTC
Zdravotnícke vybavenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 84 812 84812.03 EUR 26. Október 2021 22. November 2021 Áno 2021-10-26 00:00:00 UTC 2021-11-22 08:00:00 UTC
Kvalitnejšie verejné služby v Nemocnici s poliklinikou Revúca n.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 296 834 296834.11 EUR 4. November 2021 2. December 2021 Áno 2021-11-04 00:00:00 UTC 2021-12-02 10:00:00 UTC
Medicínske vybavenie CIZS Valaliky Obec Valaliky 197 055 197054.5 EUR 8. November 2021 19. November 2021 Neuvedené 2021-11-08 00:00:00 UTC 2021-11-19 14:00:00 UTC
Súbor prístrojov pre vysokorýchlostnú PCR a k nemu prináležiaci spotrebný materiál pre projekt IPMVDCov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 627 365 627365.0 EUR 9. December 2021 12. Január 2022 Áno 2021-12-09 00:00:00 UTC 2022-01-12 09:00:00 UTC
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia II Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 196 624 196624.11 EUR 23. December 2021 24. Január 2022 Áno 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-24 12:00:00 UTC
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia Nemocnica Poprad a. s. 1 218 427 1218427.41 EUR 16. Január 2022 11. Február 2022 Áno 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-02-11 10:00:00 UTC
Technické a materiálne vybavenie záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 285 838 285838.22 EUR 16. Január 2022 11. Február 2022 Áno 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-02-11 09:00:00 UTC
Zdravotnícke vybavenie Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 89 617 89616.66 EUR 26. Január 2022 8. Február 2022 Neuvedené 2022-01-26 00:00:00 UTC 2022-02-08 10:00:00 UTC
Modernizácia prístrojového vybavenia neštátneho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika ALEXANDRA NZZ, s.r.o. 181 678 181677.77 EUR 8. Jún 2015 20. Júl 2015 Áno 2015-06-08 00:00:00 UTC 2015-07-20 10:00:00 UTC
Vŕtací a rezací systém Fakultná nemocnica Trenčín 75 620 75620.1 EUR 13. November 2018 10. December 2018 Áno 2018-11-13 00:00:00 UTC 2018-12-10 08:00:00 UTC
Analyzátory Fakultná nemocnica Trenčín 87 733 87733.34 EUR 13. November 2018 10. December 2018 Áno 2018-11-13 00:00:00 UTC 2018-12-10 08:00:00 UTC
Laparoskopické a artroskopické veže Fakultná nemocnica Trenčín 423 289 423289.0 EUR 13. November 2018 10. December 2018 Áno 2018-11-13 00:00:00 UTC 2018-12-10 08:00:00 UTC
Zdravotnícka technika - vybavenie operačných sál Nemocnica na okraji mesta, n.o. 319 430 319430.0 EUR 11. Marec 2015 24. Apríl 2015 Áno 2015-03-11 00:00:00 UTC 2015-04-24 08:30:00 UTC
Ostatné zdravotnícke vybavenie Fakultná nemocnica Trenčín 42 547 42546.67 EUR 24. Apríl 2020 22. Máj 2020 Áno 2020-04-24 00:00:00 UTC 2020-05-22 10:00:00 UTC
Lampy Fakultná nemocnica Trenčín 255 622 255621.72 EUR 13. November 2018 10. December 2018 Áno 2018-11-13 00:00:00 UTC 2018-12-10 08:00:00 UTC
Zdravotnícka technika – diagnostické zariadenia (USG, RTG, CT) Nemocnica na okraji mesta, n.o. 673 410 673410.0 EUR 11. Marec 2015 24. Apríl 2015 Áno 2015-03-11 00:00:00 UTC 2015-04-24 08:30:00 UTC
Defibrilátory Fakultná nemocnica Trenčín 129 808 129808.33 EUR 16. Apríl 2020 19. Máj 2020 Áno 2020-04-16 00:00:00 UTC 2020-05-19 10:00:00 UTC
USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie – CIZS Lipany Mesto Lipany 127 333 127333.33 EUR 14. Máj 2020 4. Jún 2020 Neuvedené 2020-05-14 00:00:00 UTC 2020-06-04 13:00:00 UTC
Zdravotnícka technika Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 63 336 63336.25 EUR 8. August 2019 16. August 2019 Neuvedené 2019-08-08 00:00:00 UTC 2019-08-16 10:00:00 UTC
Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Levice s.r.o. – Monitoring a resuscitácia Nemocnica Levice s.r.o. 41 367 41366.67 EUR 2. Jún 2020 10. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-02 00:00:00 UTC 2020-06-10 10:00:00 UTC
Nákup prístrojového vybavenia pre ambulancie zdravotného strediska Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 120 832 120832.0 EUR 21. Október 2014 11. November 2014 Áno 2014-10-21 00:00:00 UTC 2014-11-11 10:00:00 UTC
Urgentný centrálny príjem s oper. centrom na miniinvazívne výkony a multif. chirurgickou JIS – Prístavba, Rekonštrukcia (prístrojové vybavenie) – Lehátka“ Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 30 723 30723.0 EUR 14. August 2020 26. August 2020 Neuvedené 2020-08-14 00:00:00 UTC 2020-08-26 12:00:00 UTC
Komplexná modernizácia zdravotníckeho vybavenia FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 151 709 1151709.0 EUR 11. Máj 2015 15. Jún 2015 Áno 2015-05-11 00:00:00 UTC 2015-06-15 09:00:00 UTC
Zdravotnícka technika VI. Nemocnice s poliklinikami n.o. 662 292 662292.0 EUR 13. Apríl 2015 25. Máj 2015 Áno 2015-04-13 00:00:00 UTC 2015-05-25 14:30:00 UTC
Zdravotnícka technika IV. Nemocnice s poliklinikami n.o. 75 638 75638.0 EUR 13. Apríl 2015 25. Máj 2015 Áno 2015-04-13 00:00:00 UTC 2015-05-25 14:30:00 UTC
Zdravotnícka technika III. Nemocnice s poliklinikami n.o. 206 262 206262.0 EUR 13. Apríl 2015 25. Máj 2015 Áno 2015-04-13 00:00:00 UTC 2015-05-25 14:30:00 UTC
Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 680 900 680899.88 EUR 22. Jún 2020 23. Júl 2020 Áno 2020-06-22 00:00:00 UTC 2020-07-23 10:00:00 UTC
Modernizácia zdravotníckeho vybavenia polikliniky v Levoči Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 620 900 620900.0 EUR 12. Jún 2015 27. Júl 2015 Áno 2015-06-12 00:00:00 UTC 2015-07-27 10:00:00 UTC
Dodávka medicínskeho prístrojového vybavenia a IKT NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 654 863 654863.0 EUR 17. Júl 2015 24. August 2015 Áno 2015-07-17 00:00:00 UTC 2015-08-24 10:00:00 UTC
Komplexná modernizácia zdravotníckeho vybavenia FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 765 448 765448.0 EUR 8. Jún 2015 14. Júl 2015 Áno 2015-06-08 00:00:00 UTC 2015-07-14 09:00:00 UTC
Zdravotnícka technika II. Nemocnice s poliklinikami n.o. 424 173 424173.0 EUR 7. Apríl 2015 18. Máj 2015 Áno 2015-04-07 00:00:00 UTC 2015-05-18 14:30:00 UTC
Zdravotnícka technika V. Nemocnice s poliklinikami n.o. 515 839 515839.0 EUR 8. Apríl 2015 18. Máj 2015 Áno 2015-04-08 00:00:00 UTC 2015-05-18 14:30:00 UTC
Zabezpečenie sofistikovaného prístrojového vybavenia pre komplexnú zdravotnú starostlivosť a podporu zdravia pacientov s ochorením obehovej sústavy IMEA - CC, s.r.o. 1 134 870 1134870.43 EUR 2. Marec 2015 13. Apríl 2015 Áno 2015-03-02 00:00:00 UTC 2015-04-13 10:00:00 UTC
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry - tovary Mesto Krompachy 1 621 999 1621999.23 EUR 10. Marec 2015 30. Marec 2015 Áno 2015-03-10 00:00:00 UTC 2015-03-30 14:00:00 UTC
Zdravotnícka technika I. Nemocnice s poliklinikami n.o. 222 162 222162.0 EUR 2. Apríl 2015 15. Máj 2015 Áno 2015-04-02 00:00:00 UTC 2015-05-15 14:30:00 UTC
Nákup prístrojového vybavenia pre ambulancie zdravotného strediska Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 120 832 120832.0 EUR 23. December 2014 20. Január 2015 Áno 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-20 10:00:00 UTC
Elektrochirurgický prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 171 332 171331.67 EUR 26. Február 2020 23. Marec 2020 Áno 2020-02-26 00:00:00 UTC 2020-03-23 13:00:00 UTC
Stropné statívy Fakultná nemocnica Trenčín 737 452 737452.33 EUR 8. Apríl 2020 5. Máj 2020 Áno 2020-04-08 00:00:00 UTC 2020-05-05 10:00:00 UTC
Ventilátory na umelú ventiláciu Fakultná nemocnica Trenčín 637 868 637868.0 EUR 25. Máj 2020 22. Jún 2020 Áno 2020-05-25 00:00:00 UTC 2020-06-22 10:00:00 UTC
Modernizácia prístrojového vybavenia neštátneho zdravotníckeho zariadenia Mediklinik CS - SALVUS spol. s r.o. 1 223 172 1223172.4 EUR 1. Jún 2015 13. Júl 2015 Áno 2015-06-01 00:00:00 UTC 2015-07-13 10:00:00 UTC
Modernizácia infraštruktúry pre vyššiu kvalitu vzdelávania v zdravotníctve Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 393 520 1393519.69 EUR 20. Júl 2015 28. August 2015 Áno 2015-07-20 00:00:00 UTC 2015-08-28 10:00:00 UTC
Dodávka zdravotníckeho prístrojového vybavenia s príslušenstvom pre potreby oddelenia Centrálnych operačných sál Nemocnica Poprad a. s. 130 000 130000.0 EUR 22. August 2014 7. Október 2014 Nie 2014-08-22 00:00:00 UTC 2014-10-07 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×