Vyhlásené obstarávanie

Prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy v meste Zlaté Moravce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
300 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
1. November 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
1. December 2017
Dátum otvárania ponúk:
1. December 2017
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie častí ponúk "ostatné" je neverejné
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 36

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Obstarávané služby sú v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Podrobnosti sú uvedené v priloženej dokumentácii zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Zlaté Moravce.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×