CPV kód

44600000-6

Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 0 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 095 EUR
Horská záchranná služba 1 19 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AB-STAV s.r.o. 1 19 600 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 0 EUR
FEREX, s.r.o. 1 2 095 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plastový box s vekom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 306 306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vaňový kontajner Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladový kontajner stohovateľný Horská záchranná služba 23 670 23670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×