CPV kód

71319000-7

Služby znalcov (expertíza)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 19 920 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 62 226 127 EUR
Mesto Žilina 135 19 633 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 197 700 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 388 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 288 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 91 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 42 33 959 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 80 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 10 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ÚEOS – Komercie, a.s. 7 151 000 EUR
Ing. Blažej Nagyidai 1 16 000 EUR
Ing. Miloš Kovaľ 2 23 000 EUR
Ing. Faško Cyril 1 45 500 EUR
Ing. Robert Gombár 1 35 500 EUR
Ing. Jozef Oravkin 1 24 500 EUR
Ing. Miloš Encinger 1 10 000 EUR
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 1 33 500 EUR
Ing. Jozef Ďuriš 1 1 500 EUR
Ing. Priška Pavlíková 1 3 000 EUR
Ing. Marta Odokienková 1 4 500 EUR
Ing. Ján Víťazka 1 4 000 EUR
Ing. Pavol Jurkovič 1 3 000 EUR
Ing. Jozef Žuffa 1 4 000 EUR
Ing. Peter Makóni 1 6 500 EUR
Ing. Ladislav Nagydai 1 7 500 EUR
Ing. Ján Zachar 1 6 000 EUR
Ing. Ladislav Nagy 1 4 500 EUR
Ing. Dušan Kvaska 1 4 200 EUR
Ing. Juraj Talian, PhD. 17 7 364 EUR
FINDEX, s.r.o. 11 16 786 EUR
PATRIA s r.o. 3 480 EUR
Ing.arch. Milan Haviar 11 9 633 EUR
PATRIA a.s. 6 826 EUR
KORUNA Finance s.r.o. 2 408 EUR
Ing. Juraj Grič - znalec 38 15 720 EUR
KOVAĽ Miloš, Ing. 7 1 655 EUR
Ing. Igor Niko NIKO 28 16 816 EUR
SEIPA, s.r.o. 1 520 EUR
Ing. Peter Juriga 1 50 EUR
Ing. Peter Martiška 8 6 050 EUR
ZNALEX, spol. s r.o. 2 15 745 EUR
Ing. Branislav Hajdučko 2 288 EUR
Jozef Rihák - Garáže Astra 2 60 000 EUR
SK ACTIVE, s.r.o. 1 10 000 EUR
Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 1 82 EUR
Ing. Dušan Považan 1 165 EUR
Ing. Ľubomír Mičuda 18 3 447 EUR
Copytrend, s.r.o. 75 14 450 EUR
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. 2 19 920 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 110 000 110000.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 000 46000.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Znalecké posudky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 170 700 do 206 999 170700 EUR 2015 Služby Nie 16
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 251 210 251210.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov, stavieb, nájmov a vecných bremien MH Invest, s.r.o. 80 000 80000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 251 210 251210.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 10 883 10883.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 1 880 1880.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 838 2838.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 960 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecných bremien formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie výšky ročného nájomného pozemkov Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 294 294.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie výšky ročného nájomného pozemku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie reálnej zostatkovej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 180 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 524 1524.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 540 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 430 1430.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 530 530.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 160 160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 150 4150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 525 1524.95 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 232.77 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ocenenie hodnoty štyroch akciových spoločností Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 30 000 30000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 093 2093.21 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 395 395.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 190 190.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 265 265.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 950 3950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125 125.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 527 527.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 638 638.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 340 340.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 815 815.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 560 560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 802 1802.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecký posudok na výpočet hodnoty vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96 96.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 515 515.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 130 2130.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 418 4417.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 133 2133.25 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 990 990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 558 557.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 076 6076.25 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 898 898.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie ročného nájomného za pozemok formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 180 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 970 969.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 997 996.66 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 850 2850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 546 546.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecké posudky na výpočet hodnoty vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 192 192.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 023 2023.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti a stanovenie výšky škody na vozidlách po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 228 227.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 895 2895.25 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 320 320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 334 333.75 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie ročného nájomného za pozemok formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie ročného nájomného za pozemok formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 1 024 1024.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 1 318 1318.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 080 2080.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 3 842 3842.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 4 517 4517.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 560 2560.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecký posudok na optimalizáciu rezervovanej kapacity elektrickej energie na odberných miestach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 520 11520.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Znalecký posudok na optimalizáciu rezervovanej kapacity elektrickej energie na odberných miestach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 540 12540.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Znalecké posudky Mesto Prešov 15 000 15000.0 EUR 13. Január 2021 20. Január 2021 Neuvedené 2021-01-13 00:00:00 UTC 2021-01-20 09:00:00 UTC
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 000 46000.0 EUR 14. August 2014 3. September 2014 Nie 2014-08-14 00:00:00 UTC 2014-09-03 11:00:00 UTC
Znalecké posudky Mesto Prešov 15 000 15000.0 EUR 7. Január 2020 15. Január 2020 Neuvedené 2020-01-07 00:00:00 UTC 2020-01-15 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×