Dodávateľ

DOSA SLOVAKIA, s.r.o.

Bytča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO: 36412678

Adresa: Dostojevského 12, Bytča

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2447

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Marec 2020

Záznam platný do: 4. Marec 2023

Posledná zmena: 6. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 513 070,00 EUR 4 4
2016 1 504 892,00 EUR 13 13
2017 177 013,99 EUR 3 3
2018 190 900,00 EUR 2 2
2019 252 184,00 EUR 1 1
2020 2 043 353,00 EUR 2 2
2021 657 834,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 513 070,00 EUR 4 4
2016 1 280 422,00 EUR 12 12
2017 401 483,99 EUR 4 4
2018 190 900,00 EUR 2 2
2019 252 184,00 EUR 1 1
2020 2 043 353,00 EUR 2 2
2021 657 834,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Kotešová 1 167 262,00 167262.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 115 959,00 115959.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 1 940 232,00 1940232.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 254 436,00 254436.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 252 184,00 252184.00 EUR
Mesto Košice 1 365 059,00 365059.00 EUR
Mesto Bytča 1 99 016,00 99016.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 37 495,00 37495.00 EUR
Obec Horovce 1 83 240,00 83240.00 EUR
Obec Horňany 1 81 988,00 81988.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 10 476,00 10476.00 EUR
Obec Súľov - Hradná 1 67 085,00 67085.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 179 000,00 179000.00 EUR
Obec Lutiše 1 83 997,00 83997.00 EUR
Mesto Trenčín 1 643 362,00 643362.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 2 321 202,00 321202.00 EUR
Mesto Púchov 2 127 249,99 127249.99 EUR
Obec Horné Orešany 1 224 470,00 224470.00 EUR
Mesto Nemšová 1 235 770,00 235770.00 EUR
Obec Nadlice 1 49 764,00 49764.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kotešová 199 854,00 199854.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská Mesto Považská Bystrica 131 482,00 131482.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Horovce Obec Horovce 74 522,00 74522.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov v obci Horňany Obec Horňany 70 718,00 70718.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia krytov v obci Súľov - Hradná Obec Súľov - Hradná 74 064,00 74064.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava cesty III/05034 Prusy- Ľutov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 130 584,00 130584.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava lávky pre chodcov cez rieku Oravu v Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 193 432,00 193432.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Korčuliarsky chodník Mesto Bytča 127 000,00 127000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka Ul. Športovcov Mesto Považská Bystrica 44 100,00 44100.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK v obci Lutiše Obec Lutiše 78 562,00 78562.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody - II. etapa Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 124 999,00 124999.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Premostenie potoka Parná, časť Majdan Obec Horné Orešany 224 470,00 224470.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Hurbanova Horné Kočkovce - Púchov Mesto Púchov 216 038,00 216038.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Nadlice - Pešia zóna obce Obec Nadlice 92 000,00 92000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B Mesto Kežmarok 179 000,00 179000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Cestný smerový stĺpik PVC nový Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41 666,66 41666.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií Mesto Košice 572 788,20 572788.2 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 225 427,00 225427.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 24 998,11 24998.11 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka, osadenie a odstránenie 1 455 ks drevených stĺpikov – smerových kolov Hlavné mesto SR Bratislava 13 153,20 13153.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie Mesto Púchov 15 277,00 15277.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Nákup nových dopravných zariadení - dopravné kužele Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia dialyzačného strediska v NÚDCH Bratislava, blok D/-1.p.p, Limbová 1, Bratislava - stavebné práce Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 252 184,00 252184.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Veľkoplošné vysprávky ciest II. a II. triedy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 399 991,00 1399991.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci - od ul. na Vinohrady po ul. Kasárenská Mesto Trenčín 1 182 365,00 1182365.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové Mesto Nemšová 376 023,00 376023.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Montáž, demontáž a prenájom drevených bariér Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 242 536,00 242536.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 179 528,00 179528.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anežka Muchová
Adresa:
Hliník nad Váhom 458 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Mucha
Adresa:
Hliník nad Váhom 458 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Kurtulík
Adresa:
Janka Kráľa 688/3 Námestovo 02901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Mucha
Adresa:
Hliník nad Váhom 458 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.
Adresa:
Mlynské nivy 73/a Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×