Dodávateľ

GEMMA CONSULTING, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEMMA stavebná firma a.s.

IČO: 45605076

Adresa: Bancíkovej 1/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4388

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. September 2020

Záznam platný do: 8. September 2023

Posledná zmena: 21. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 103 258,00 EUR 7 7
2019 2 483 883,00 EUR 5 5
2020 1 281 596,00 EUR 3 3
2021 814 089,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 103 258,00 EUR 7 7
2019 2 483 883,00 EUR 5 5
2020 1 281 596,00 EUR 3 3
2021 814 089,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 3 1 723 956,00 1723956.00 EUR
SDP "Kremeň", s.r.o. 1 1 993 708,00 1993708.00 EUR
Obec Lok 1 179 000,00 179000.00 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 389 500,00 389500.00 EUR
Mesto Komárno 1 487 678,00 487678.00 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 2 659 623,00 659623.00 EUR
Zámocké vinárstvo, s. r. o. 1 1 998 990,00 1998990.00 EUR
Obec Branovo 1 164 246,00 164246.00 EUR
Obec Bardoňovo 1 299 000,00 299000.00 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 650 000,00 650000.00 EUR
Obec Bajtava 1 233 023,00 233023.00 EUR
STATOK s. r. o. 1 1 994 036,00 1994036.00 EUR
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 1 1 981 007,00 1981007.00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 126 230,00 126230.00 EUR
Kolozsi Ranch, s. r. o. 1 1 483 593,00 1483593.00 EUR
A m a n t e, n. o. 1 319 236,00 319236.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV SDP "Kremeň", s.r.o. 1 993 708,00 1993708.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia priestorov bývalých Vinárskych závodov Pezinok Zámocké vinárstvo, s. r. o. 1 999 464,00 1999464.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia OcÚ a kultúrneho domu - Obec Branovo Obec Branovo 164 246,00 164246.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná 29 – Komárno Mesto Komárno 616 168,00 616168.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zázemie záprahového klubu s vidieckym turizmom Kolozsi Ranch, s. r. o. 1 486 569,00 1486569.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výroba ovocných destilátov a brandy a vybudovanie objektu pálenice Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 1 985 081,00 1985081.0 EUR 2016 Práce Áno 1
SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN STATOK s. r. o. 1 994 036,00 1994036.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj 1 092 360,00 1092360.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Obnova budovy MŠ Obec Bardoňovo 352 364,00 352364.0 EUR 2019 Práce Áno 1
NOVOSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE Obec Kalná nad Hronom 410 346,00 410346.0 EUR 2019 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU - BAJTAVA Obec Bajtava 279 908,00 279908.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 470 000,00 470000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia KS "SOS" Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov Nitriansky samosprávny kraj 349 236,00 349236.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany Obec Veľké Ripňany 754 394,00 754394.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Debarierizácia strediska Domadice - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice Nitriansky samosprávny kraj 282 360,00 282360.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou Obec Lok 179 000,00 179000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
DETSKÉ JASLE KOMÁRNO – VÝSTAVBA ZARIADENIA SLUŽIEB RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA A m a n t e, n. o. 332 815,00 332815.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Stavebné práce v ZPB OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 308 000,00 308000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou. Obec Dvory nad Žitavou 189 623,00 189623.0 EUR 2021 Práce Áno 1

gemmaconsultingas@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Denisa Moldová
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Hatina
Adresa:
Rozmarínová 2039/53 Šurany 942 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Denisa Moldová
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2017 do: 9.02.2021

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 16.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×