Osoba

Denisa Moldová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Denisa Moldová
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
47 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
8
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
54
Zmlúv:
54
V celkovej hodnote:
45,483,067 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
GEMMA CONSULTING, a.s. 45605076 Áno
KUL Slovakia s. r. o. 47234601 Áno
PAKS, s.r.o. 46252088 Nie
EKOSEL s.r.o. 50579355 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
GEMMA CONSULTING, a.s. 45605076 Áno
C.E.I. consulting a.s. 35926856 Áno
FOR FAMILY s.r.o. 46161023 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
András Fazekas, PhD. Sklad ovocia a zeleniny 1,198,648 EUR 29. September 2014
SS-GROUPE, s.r.o. Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa - zmena 260,803 EUR 21. December 2015
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Veličná. 810,000 EUR 22. Október 2015
Agropole, s.r.o. Hotel BUTORKY 2,980,499 EUR 28. Marec 2016
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky 1,092,360 EUR 3. Apríl 2019
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia KS "SOS" Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov 349,236 EUR 16. Marec 2020
SDP "Kremeň", s.r.o. SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV 1,993,708 EUR 4. Júl 2016
KROK, spol. s r.o. Úprava priestorov sýpky na pálenicu 1,975,000 EUR 19. Júl 2016
András Fazekas, PhD. Modernizácia fariem- András Fazekas, PhD. 290,315 EUR 6. Október 2014
Optima consulting s.r.o. Drevenice Terchová - dostavba komplexu cestovného ruchu s celoročným využitím v Malej Fatre 1,498,000 EUR 21. August 2015
Kolozsi Ranch, s. r. o. Zázemie záprahového klubu s vidieckym turizmom 1,483,593 EUR 21. Marec 2016
SS-GROUPE, s.r.o. Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa 1,458,244 EUR 13. August 2014
TENIS CENTRUM, s.r.o. Modernizácia Hotel Tenis 221,150 EUR 6. Máj 2015
Šintavan s.r.o. Dostavba vinárskej prevádzky – Šintavan, s.r.o. 1,057,856 EUR 12. August 2016
Bryndziareň, s.r.o. Technológia na spracovanie mlieka 321,358 EUR 16. August 2016
Jaroslav Sivý - SIBA STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE USKLADNENIE OVOCIA - Jaroslav Sivý 338,479 EUR 30. December 2014
LIGNUM, s.r.o. Modernizácia fariem - Technológia- Lignum s.r.o. 552,817 EUR 15. Október 2014
Beata Janštová STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV NA SPRACOVANIE A SKLADOVANIE OVOCIA A TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA OVOCIA 1,980,551 EUR 7. Júl 2016
ZARA - S, s.r.o. Rekonštrukcia skladu ovocia 997,115 EUR 19. Február 2016
RAB, s.r.o. Sklad na pozberovú úrodu zeleniny - RAB s.r.o. Semerovo 902,569 EUR 29. September 2014
Agro-Farm Weber, s. r. o. MODERNIZÁCIA FARMY AGRO-FARM WEBER S.R.O. 1,301,236 EUR 17. Október 2014
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Zabiedovo 527,999 EUR 22. Október 2015
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. Výroba ovocných destilátov a brandy a vybudovanie objektu pálenice 1,981,007 EUR 3. Marec 2016
Jaroslav Sivý - SIBA STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE SPRACOVANIE MLIEKA – RODINNÁ FARMA MYSLINA 600,269 EUR 7. Jún 2016
Attila Bartalos - ZEL-FRUKT zákazky Modernizácia fariem - stroje- Attila Bartalos 129,550 EUR 2. Október 2014
A m a n t e, n. o. DETSKÉ JASLE KOMÁRNO – VÝSTAVBA ZARIADENIA SLUŽIEB RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA 319,236 EUR 28. Apríl 2021
Obec Branovo Rekonštrukcia OcÚ a kultúrneho domu - Obec Branovo 164,246 EUR 18. Apríl 2016
Mesto Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná 29 – Komárno 487,678 EUR 16. Máj 2016
Ferdinand Mikos SHR Rekonštrukcia nevyužitého objektu na bitúnok so spracovaním mäsa a predajom výrobkov Ferdinand Mikos 1,294,559 EUR 19. August 2014
Bryndziareň, s.r.o. Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka 1,073,158 EUR 23. August 2016
Obec Bardoňovo Obnova budovy MŠ 299,000 EUR 19. Jún 2019
Nitriansky samosprávny kraj Debarierizácia strediska Domadice - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice 282,360 EUR 8. Jún 2020
Obec Lok Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou 179,000 EUR 15. Február 2021
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb Stavebné práce v ZPB 126,230 EUR 29. Jún 2021
Obec Veľké Ripňany Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany 650,000 EUR 26. Marec 2020
GAZDOVSTVO s. r. o. Modernizácia fariem -stavba - GAZDOVSTVO s.r.o. 1,496,326 EUR 3. Október 2014
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť Modernizácia fariem - závlahy - Supro Marcelová 689,839 EUR 16. September 2014
Vinársky závod Pezinok, s. r. o. Rekonštrukcia skladovacích priestorov pre uskladnenie muštov a ovocných štiav_VZP 717,056 EUR 14. Október 2014
KOLLEX, s.r.o. Akumulačná nádrž na protipožiarnu ochranu KOLLEX, s.r.o. 268,838 EUR 22. Október 2015
Obec Bajtava REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU - BAJTAVA 233,023 EUR 4. September 2019
Zámocké vinárstvo, s. r. o. Rekonštrukcia priestorov bývalých Vinárskych závodov Pezinok 1,998,990 EUR 3. Marec 2016
Agrovera s.r.o. Modernizácia fariem - traktor - Agrovera s.r.o. 98,500 EUR 6. Október 2014
Pro Wood, a.s. Modernizácia fariem - technológia - Pro Wood 191,650 EUR 15. Október 2014
Pro Wood, a.s. Stavba-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. 652,994 EUR 19. August 2014
STATOK s. r. o. SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN 1,994,036 EUR 6. Júl 2016
Bimbula, s.r.o. Modernizácia fariem - stavba- Bimbula, s.r.o. 1,197,896 EUR 3. Október 2014
Dobrá úroda, s.r.o. Modernizácia fariem - sklad - Dobrá úroda s.r.o. 1,496,258 EUR 3. Október 2014
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť Modernizácia fariem - sklad zeleniny - Supro Marcelová 531,699 EUR 6. Október 2014
ROĽAN, spol. s r.o. Modernizácia fariem - Roľan spol. s r.o. - stavba 629,433 EUR 17. Október 2014
KOLLEX, s.r.o. Rekonštrukcia lesných ciest KOLLEX, s.r.o. 310,000 EUR 21. Október 2015
GAMOTA, výrobné družstvo Modernizácia fariem - stroj - Gamota 374,200 EUR 16. September 2014
Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia prístupovej lesnej cesty PS urbáru Dolnej Lehoty 565,000 EUR 22. Október 2015
Obec Kalná nad Hronom NOVOSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE 389,500 EUR 9. Júl 2019
Obec Dvory nad Žitavou Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou 470,000 EUR 10. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×