Dodávateľ

Siemens s.r.o.

Bratislava-Karlova Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Siemens s.r.o.

IČO: 31349307

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava-Karlova Ves

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2789

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. November 2019

Záznam platný do: 7. November 2022

Posledná zmena: 4. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 907 853,00 EUR 10 10
2015 115 950 383,00 EUR 23 23
2016 16 296 532,68 EUR 13 13
2017 3 761 715,88 EUR 7 7
2018 3 391,25 EUR 1 1
2019 3 983 214,20 EUR 10 17
2020 14 016 013,00 EUR 7 7
2021 462 177,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 602 081,00 EUR 8 8
2015 115 985 196,00 EUR 23 23
2016 10 838 544,68 EUR 10 10
2017 3 170 644,88 EUR 8 8
2018 2 421 704,25 EUR 3 3
2019 4 616 042,20 EUR 5 6
2020 16 087 477,00 EUR 9 10
2021 1 522 302,00 EUR 6 10
2022 137 288,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 6 977,00 6977.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 213 901,00 213901.00 EUR
Mesto Žilina 2 488 145,00 488145.00 EUR
Mesto Trnava 2 226 010,00 226010.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 345 165,00 345165.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 16 606,01 16606.01 EUR
Obec Nová Ves nad Žitavou 1 146 990,00 146990.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 34 977,00 34977.00 EUR
Obec Veľký Ďur 1 151 955,00 151955.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 52 795,00 52795.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 505 417,00 505417.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 99 936,00 99936.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 6 318,65 6318.65 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 241 350,00 241350.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 46 026,00 46026.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 74 016,00 74016.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 518 940,00 518940.00 EUR
Mesto Šaľa 1 1 367 420,00 1367420.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 101 478,00 101478.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 168 311,00 168311.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 1 919 987,15 1919987.15 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 188 241,00 188241.00 EUR
Mesto Nováky 1 223 980,00 223980.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 540 585,00 540585.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 95 119,00 95119.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 239 537,00 239537.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 24 26 937 466,00 26937466.00 EUR
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1 110 720 000,00 110720000.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 4 9 148 782,00 9148782.00 EUR
SOVA Digital, a.s. 1 6 491,00 6491.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 498 000,00 498000.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 32 385,00 32385.00 EUR
BSH Drives and Pumps s.r.o. 1 17 973,20 17973.20 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Obec Nová Ves nad Žitavou 138 601,00 138601.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Ďur Obec Veľký Ďur 143 672,00 143672.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava riadiaceho systému regulácie UK a TUV Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 34 977,00 34977.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka náhradných dielov: RTG žiarič - 1 ks, rekonštrukčný počítač - 1 ks pre CT prístroj typ SOMATOM SENSATION10 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 84 565,00 84565.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradný diel do medicínskeho prístroja AXIOM Artis dTA Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 47 932,00 47932.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu k RTG prístroju MULTIXPRO (RTG lampa) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 204,00 22204.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy CT SOMATOM SENSATION 64 CARDIAC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 392,00 143392.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ.Štúra Mesto Žilina 230 345,00 230345.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Náhradný diel do RTG zariadenia Multix UM Manual. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 853,00 18853.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia a rekoštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina Mesto Žilina 220 620,00 220620.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Nákup náhradného dielu pre MEGALIX Cat 125/15/40/80-121GW - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 43 995,00 43995.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náhradný diel do RTG zariadenia AXIOM ArtisdFC - nákup a inštalácia RTG žiariča. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 49 678,00 49678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výmena RTG lampy systému Axiom Artis Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 250,00 43250.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vybudovanie CSS Balkánska Generálny investor Bratislavy (GIB) 54 858,00 54858.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dodávka Centrálneho ovládania telefónov núdzového volania (SOS hlások) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonstrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky - opakovaná Mesto Nováky 230 623,00 230623.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava Mesto Trnava 165 996,00 165996.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Zborov nad Bystricou Obec Zborov nad Bystricou 221 069,00 221069.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Náhradný diel: listový kolimátor, k lineárnemu urýchľovaču Siemens ONCORR Impression Plus. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 193 037,00 193037.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradný diel: žiarič, k CT prístroju Siemens SOMATOM Sensation 16. Národný onkologický ústav 79 266,00 79266.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava CT Somatom Sensation 16 Univerzitná nemocnica Bratislava 82 871,00 82871.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradný diel do medicínskeho prístroja AXIOM Artis dTA Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 97 438,00 97438.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy na CT SOMATOM SENSATION 64 CARDIAC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 645,00 22645.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servis a opravy prístroja CT Somatom Definition AS Plus Univerzitná nemocnica Bratislava 117 218,00 117218.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS 2015-2017 Fakultná nemocnica Trenčín 171 746,00 171746.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vybavenie jestvujúceho angiografického systému ARTIS náhradným zdrojom pre zabezpečenie bezpečnosti prevádzky. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 34 000,00 34000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice 463 910,00 463910.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia a rozšírenie centra zobrazovacích metód UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00 110720000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pozáručný servis zdravotníckeho prístroja CT na rádiologickom oddelení Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ Levice. Nemocnice s poliklinikami n.o. 241 350,00 241350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 7 414 524,00 7414524.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 150 620,00 150620.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2 143 894,00 2143894.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
MULTIDETEKTOROVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 498 000,00 498000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 273 772,00 273772.0 EUR 2014 Služby Nie 1
VVN plynom izolovaná zapuzdrená rozvodňa GIS Západoslovenská distribučná, a.s. 1 849 996,00 1849996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne Západoslovenská distribučná, a.s. 148 262,00 148262.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravy VSR Scala Hlavné mesto SR Bratislava 193 176,00 193176.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava Centrálneho automatického riadiaceho systému Univerzitná nemocnica Bratislava 145 076,00 145076.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 3. etapa Mesto Šaľa 1 399 712,00 1399712.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti NsP Sv. Jakuba formou poskytnutia garantovanej energetickej služby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 518 940,00 518940.0 EUR 2017 Služby Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 763 753,00 763753.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 548 000,00 1548000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 870 313,00 870313.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardwarové vybavenie pre dolnú vrstvu riadenia agenta priemyselného rekonfigurovateľného systému Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 566,44 3566.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
IO Link vzdialené periférie pre rekonfigurovateľné logistické systémy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 633,37 1633.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nasvietenie a zviditeľnenie priechodu pre chodcov Mesto Trnava 97 264,00 97264.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Hardvérové komponenty rozširujúce možnosti safety PLC Simatic Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Frekvenčné meniče (Statické meniče) s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 3 422,00 3422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre priemyselnú automatizáciu Technická univerzita v Košiciach 4 163,00 4163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestné stĺpy verejného osvetlenia -trojstupňové, pozinkované Hlavné mesto SR Bratislava 250 798,80 250798.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stĺpy pouličných lámp - dvojstupňové, pozinkované Hlavné mesto SR Bratislava 250 798,80 250798.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka PLC systémov s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 391,25 3391.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 2 214 270,00 2214270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 9 991,00 9991.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 369 348,00 2369348.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do ES Východoslovenská distribučná, a. s. 1 100 000,00 1100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dispečerský riadiaci informačný systém Východoslovenská distribučná, a. s. 6 050 000,00 6050000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN rozvádzače primárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 5 248 842,00 5248842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozširujúce moduly k PLC Simatic Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 830,00 1830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia Strediska praktického vyučovania pre PLC techniku k výučbe žiakov v duálnom vzdelávaní k príprave a rozvoju zamestnanosti BSH Drives and Pumps s.r.o. 20 540,00 20540.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka nových digitálnych ochrán generátora vrátane centrálnej jednotky budiaceho systému (1) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 39 076,80 39076.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie a modernizácia laboratória s PLC Simatic Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 757,00 2757.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batériové úložisko (BESS) - 630kW/1200 kWh Východoslovenská distribučná, a. s. 743 000,00 743000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne na programovanie PLC, edukačný hardvér a softvér Nitriansky samosprávny kraj 8 372,00 8372.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 384 029,00 384029.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 158 343,00 158343.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
VN rozvádzače primárne Západoslovenská distribučná, a.s. 1 687 435,00 1687435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 331 750,00 331750.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do ES Východoslovenská distribučná, a. s. 460 957,00 460957.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 323 579,00 323579.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Servopohon – riadiaca jednotka a motor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 220,00 1220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 246 453,00 246453.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
VN rozvádzače sekundárne II Západoslovenská distribučná, a.s. 137 288,00 137288.0 EUR 2019 Tovary Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 201 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Slezák
Adresa:
440 Borinka 90032
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Lakatoš
Adresa:
Lamačská cesta 3/A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Daniela Armano-Wallner
Adresa:
Tupého 21/C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. September 2019
Záznam do:
13. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Carlos Camacho de Azevedo
Adresa:
Potocká 29 Brno 62300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Kanas
Adresa:
Kvetná 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ševc
Adresa:
Ľudovíta Fullu 9A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dajana Suchánková
Adresa:
Bagarova 16 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Monika Orbanová
Adresa:
Trnavská 82/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Modrovich
Adresa:
Západný rad 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jarmila Maliková
Adresa:
Štefunkova 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Fabian Ph.D.
Adresa:
Udenárska 15 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vittek
Adresa:
Mozartova 7 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Kotun
Adresa:
Jesenského 55 Štúrovo 94301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Mihalík
Adresa:
Dvojkrížna 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. December 2018
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Slezák
Adresa:
440 Borinka 90032
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Daniela Armano-Wallner
Adresa:
Tupého 21/C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Andrea Čobejová
Adresa:
Tupého 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adéla Mack
Adresa:
Drieňová 1/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ďuriančík
Adresa:
Tomášikova 50C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Jún 2018
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Hruška
Adresa:
Turecká 4 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Jún 2018
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondrej Chrappa
Adresa:
Nevädzová 1 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Jún 2018
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Gallo
Adresa:
Mengusovce 122 Mengusovce 05936
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. December 2018
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ožvold
Adresa:
Líščie údolie 19 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Magic
Adresa:
Floriánske nám. 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dolný
Adresa:
Za Mostom 7 Košice - mestská časť Krásna 04018
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Michnica
Adresa:
Na Pasienku 51 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adéla Mack
Adresa:
Drieňová 1/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Mihalík
Adresa:
Dvojkrížna 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Vanek
Adresa:
Furdekova 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
18. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ďuriančík
Adresa:
Tomášikova 50C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
18. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Hruška
Adresa:
Turecká 4 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
18. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Rajnoha
Adresa:
Skalická cesta 5 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
18. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Voška
Adresa:
Školské námestie 389 Rohožník 90638
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
18. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lisa Davis
Adresa:
Laimer Str. 50 München 80639
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roland Busch
Adresa:
Wilhelmstr. 2d Erlangen 91054
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janina Kugel
Adresa:
Siedlerstr. 5 Unterföhring 85774
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Helmrich
Adresa:
Kneippstraße 10 Norimberg 90491
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Josef Käser
Adresa:
Sindorf 15 Arnbruck Sindorf 93471
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Siegfried Rußwurm
Adresa:
Laurenzistr. 12 Michelau i. OFr. 96247
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ralf P. Thomas
Adresa:
Höhenweg 16 Marloffstein 91080
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 17.09.2019 do: 13.07.2021

StiahniZáznam platný od: 27.06.2019 do: 17.09.2019

StiahniZáznam platný od: 20.12.2018 do: 27.06.2019

StiahniZáznam platný od: 18.06.2018 do: 20.12.2018

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 18.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravy VSR Scala 208 000,00 EUR Služby 25. November 2016 Hlavné mesto SR Bratislava Siemens s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×