Dodávateľ

PEhAES, a.s.

Ľubotice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PEhAES, a.s.

IČO: 00155764

Adresa: Bardejovská 15, Ľubotice

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3364

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Jún 2020

Záznam platný do: 11. Jún 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 465 569,00 EUR 5 5
2015 3 011 986,00 EUR 10 10
2016 4 705 928,00 EUR 26 26
2017 2 541 776,00 EUR 14 14
2018 3 837 289,00 EUR 13 13
2019 4 937 592,00 EUR 11 11
2020 3 000 200,00 EUR 7 7
2021 1 459 106,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 431 972,00 EUR 4 4
2015 3 045 583,00 EUR 11 11
2016 4 444 873,00 EUR 23 23
2017 2 802 831,00 EUR 17 17
2018 3 837 289,00 EUR 13 13
2019 4 577 102,00 EUR 10 10
2020 3 360 690,00 EUR 8 8
2021 1 459 106,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Valaliky 1 485 028,00 485028.00 EUR
Mesto Prešov 2 72 368,00 72368.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 368 482,00 368482.00 EUR
Obec Proč 2 280 412,00 280412.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 206 389,00 206389.00 EUR
Mesto Medzilaborce 3 344 542,00 344542.00 EUR
Obec Lipníky 1 181 657,00 181657.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 61 980,00 61980.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 2 110 000,00 110000.00 EUR
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 1 162 976,00 162976.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 917 935,00 1917935.00 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 104 500,00 104500.00 EUR
Mesto Lipany 3 830 524,00 830524.00 EUR
Obec Svinia 1 143 173,00 143173.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 415 924,00 415924.00 EUR
Mesto Sabinov 1 178 799,00 178799.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 586 586,00 586586.00 EUR
Spojená škola 2 565 820,00 565820.00 EUR
Lesy Schytra, s.r.o. 1 1 125 093,00 1125093.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 935,00 200935.00 EUR
Obec Kalinov 3 256 384,00 256384.00 EUR
Obec Kamienka 1 319 935,00 319935.00 EUR
Obec Domaňovce 1 99 373,00 99373.00 EUR
Obec Čirč 1 95 016,00 95016.00 EUR
Obec Pavlovce 2 213 072,00 213072.00 EUR
Obec Varhaňovce 1 273 968,00 273968.00 EUR
Obec Ľubovec 1 84 462,00 84462.00 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 1 210 096,00 210096.00 EUR
Obec Rožkovany 1 199 955,00 199955.00 EUR
Obec Kvačany 1 137 108,00 137108.00 EUR
Mesto Stropkov 1 561 421,00 561421.00 EUR
Mesto Giraltovce 1 1 929 707,00 1929707.00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 712 473,00 712473.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 194 210,00 194210.00 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 2 732 620,00 732620.00 EUR
Pozemkové spoločenstvo Teplička 1 698 711,00 698711.00 EUR
FECUPRAL - FOREST s.r.o. 1 86 640,00 86640.00 EUR
Obec Brezina 1 90 813,00 90813.00 EUR
Obec Víťaz 1 87 500,00 87500.00 EUR
Obec Nový Ruskov 1 362 691,00 362691.00 EUR
Obec Radatice 1 57 390,00 57390.00 EUR
Obec Plechotice 1 55 452,00 55452.00 EUR
Obec Remeniny 1 71 666,00 71666.00 EUR
Obec Hniezdne 2 801 988,00 801988.00 EUR
Obec Zemplínske Hámre 1 69 094,00 69094.00 EUR
Obec Vlková 3 317 691,00 317691.00 EUR
Obec Trsťany 1 48 958,00 48958.00 EUR
Obec Malý Slavkov 2 537 660,00 537660.00 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 459 340,00 459340.00 EUR
Mesto Strážske 1 682 210,00 682210.00 EUR
Obec Mestisko 1 151 498,00 151498.00 EUR
Obec Šiba 1 75 654,00 75654.00 EUR
Obec Petrovce 1 259 947,00 259947.00 EUR
Obec Oľka 1 83 333,00 83333.00 EUR
Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky 1 82 079,00 82079.00 EUR
Obec Okrúhle 1 284 080,00 284080.00 EUR
Obec Červenica pri Sabinove 1 89 445,00 89445.00 EUR
Obec Kručov 1 170 833,00 170833.00 EUR
Lobelka, s.r.o. 1 187 047,00 187047.00 EUR
Obec Buzica 1 199 382,00 199382.00 EUR
Obec Dargov 1 154 432,00 154432.00 EUR
Obec Kendice 1 379 057,00 379057.00 EUR
Obec Radvanovce 1 110 200,00 110200.00 EUR
Špeciálna základná škola 1 549 900,00 549900.00 EUR
Obec Hlinné 1 273 045,00 273045.00 EUR
Obec Chmiňany 1 468 637,00 468637.00 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 154 902,00 154902.00 EUR
Obec Bajerov 1 79 201,00 79201.00 EUR
Obec Žipov 1 71 654,00 71654.00 EUR
Divadlo Alexandra Duchnoviča 1 218 923,00 218923.00 EUR
Obec Dravce 2 194 099,00 194099.00 EUR
Hotelová akadémia 1 347 878,00 347878.00 EUR
TAMALEX s.r.o. 1 303 319,00 303319.00 EUR
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou 1 280 174,00 280174.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dom smútku Proč Obec Proč 163 398,00 163398.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie turissticko rekreačnej infraštruktúry mesta Medzilaborce Mesto Medzilaborce 25 782,00 25782.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 167 671,00 167671.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky Košický samosprávny kraj 2 018 880,00 2018880.0 EUR 2015 Práce Áno 1
TRNAVA PRI LABORCI – REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA LESNÝCH CIEST Lesy Schytra, s.r.o. 971 616,00 971616.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia - náučný chodník I.a II. svetovej vojny. Obec Kalinov 66 325,00 66325.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kalinov. Obec Kalinov 87 931,00 87931.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér – (FOR-SOC) Mestské lesy Košice a.s. 110 000,00 110000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Školská jedáleň Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Čirč 95 016,00 95016.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova multifunkčného objektu Pavlovce Obec Pavlovce 121 622,00 121622.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rožkovany - Obytna skupina IBV Obec Rožkovany 152 979,00 152979.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Svinia kanalizácia SO 02 Kanalizácia (kanalizácia novej časti IBV) Obec Svinia 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sabinov - IBV- Stará tehelňa - komunikácia Mesto Sabinov 194 944,00 194944.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Červenica, Torysa, ľavý breh - neupravený tok rkm 87,100-88,000 - zabezpečovacie práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sabinov, Torysa, upravený tok, rkm 77,294-79,500 zabezpečovacie práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Úprava protipožiarnych ciest a výstavba protipožiarnych nádrží - Vyšný Slavkov FECUPRAL - FOREST s.r.o. 113 048,00 113048.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v rómskej osade v obci Chminianske Jakubovany. Obec Chminianske Jakubovany 84 660,00 84660.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia regulácie toku obce Drienovská Nová Ves Obec Drienovská Nová Ves 199 800,00 199800.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Odstránenie čiernych skládok a sanácia územia. Obec Radatice 49 872,00 49872.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plechotice Obec Plechotice 48 155,00 48155.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prešov – parkovisko ul. Októbrová č. 34-40-48 Mesto Prešov 66 508,00 66508.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy a zateplenie objektu kultúrneho strediska v obci Hniezdne Obec Hniezdne 327 140,00 327140.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Technológia hámra. Obec Zemplínske Hámre 59 102,00 59102.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova Základnej školy s materskou školou vo Vlkovej Obec Vlková 175 566,00 175566.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia športového a relaxačného centra - Proč Obec Proč 104 417,00 104417.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku Obec Kvačany 123 521,00 123521.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest v lesnom celku Mestské lesy Bardejov Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 485 958,00 485958.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta - Teplička Pozemkové spoločenstvo Teplička 594 138,00 594138.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov Obec Kalinov 131 666,00 131666.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie budovy obecného úradu Obec Víťaz 87 500,00 87500.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Centra ukrajinskej kultúry v Prešove Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky 82 079,00 82079.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Červenica pri Sabinove v lokalite Pod Briežkami - miestne komunikácie a dažďové odvodnenie Obec Červenica pri Sabinove 89 445,00 89445.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce Obec Domaňovce 99 373,00 99373.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko Obec Mestisko 151 498,00 151498.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu so zmenou funkcie na materskú školu Lobelka, s.r.o. 187 047,00 187047.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Kručov Obec Kručov 170 833,00 170833.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Remeniny Obec Remeniny 88 532,00 88532.0 EUR 2017 Práce Áno 1
SO01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Brezina Obec Brezina 90 813,00 90813.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Revitalizácia vybraných častí územia obce Pavlovce Obec Pavlovce 98 652,00 98652.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Chodníky pre peších v obci Ľubovec Obec Ľubovec 98 498,00 98498.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Chminianské Jakubovany - Materská škola Obec Chminianske Jakubovany 633 128,00 633128.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO-01 Úprava verejného priestranstva Obec Šiba 75 654,00 75654.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu“ Špeciálna základná škola 555 049,00 555049.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Radvanovce Obec Radvanovce 117 312,00 117312.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bajerove Obec Bajerov 84 956,00 84956.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia materskej školy Žipov Obec Žipov 75 817,00 75817.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Lipany Mesto Lipany 177 837,00 177837.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova Divadlo Alexandra Duchnoviča 221 334,00 221334.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom Krajské múzeum v Prešove 155 218,00 155218.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov Obec Malý Slavkov 370 997,00 370997.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky Obec Lipníky 181 657,00 181657.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Lipany - Komunitné centrum Mesto Lipany 292 197,00 292197.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémií na praktickom vyučovaní Hotelová akadémia 348 081,00 348081.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prešov – SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy Spojená škola 264 908,00 264908.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komplexná obnova „ZUŠ“ Mesto Stará Ľubovňa 210 713,00 210713.0 EUR 2018 Práce Áno 1
MsÚ Stropkov – zníženie energetickej náročnosti budovy Mesto Stropkov 573 216,00 573216.0 EUR 2018 Práce Áno 1
"Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce" Obec Varhaňovce 273 968,00 273968.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle Obec Okrúhle 306 353,00 306353.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka Obec Vlková 131 528,66 131528.66 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
výstavba miestnej komunikácie Obec Dravce 137 852,16 137852.16 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia domu kultúry alebo ekvivalent Obec Dravce 228 902,50 228902.5 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia historického parku v obci Obec Vlková 139 020,13 139020.13 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
OBNOVA CENTRA OBECNÝCH SLUŽIEB Obec Oľka 149 587,03 149587.03 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy Obec Malý Slavkov 299 989,54 299989.54 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Dom smútku – rekonštrukcia, Obec Trsťany 69 874,13 69874.13 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Doplnenie odvodnenia vozovky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 500,00 62500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní Spojená škola 307 576,00 307576.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice Obec Kendice 384 071,00 384071.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Bytový dom A, B (19+19bj) Mesto Giraltovce 1 929 707,00 1929707.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Materská škola Hlinné - zvýšenie kapacity Obec Hlinné 273 045,00 273045.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné úpravy budovy - Zníženie energetickej náročnosti KP Prešov Krajská prokuratúra v Prešove 194 210,00 194210.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov Obec Dargov 157 653,00 157653.0 EUR 2019 Práce Áno 1
OcU a KD Valaliky Obec Valaliky 489 044,00 489044.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce - časť stavebné práce Obec Petrovce 261 768,00 261768.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 586 586,00 586586.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy v obci Kamienka Obec Kamienka 341 115,00 341115.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 383 539,00 383539.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov Mesto Prešov 5 730,00 5730.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves - stavebné práce Mesto Spišská Stará Ves 717 754,00 717754.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Materská škola Hniezdne Obec Hniezdne 522 616,00 522616.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunitného centra – II. etapa stavebných prác Mesto Medzilaborce 122 887,00 122887.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rozšírenie MŠ na ul. Gen. Svobodu, Medzilaborce - časť stavebné práce Mesto Medzilaborce 198 218,00 198218.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske Mesto Strážske 669 143,00 669143.0 EUR 2020 Práce Áno 1
MŠ Nám. sv. Martina 80, Lipany Mesto Lipany 360 490,00 360490.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Materská škola v obci Chmiňany Obec Chmiňany 468 637,00 468637.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Predajňa stavebnín a železiarských potrieb TAMALEX s.r.o. 303 319,00 303319.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom Stredná odborná škola polytechnická 200 935,00 200935.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia podkrovia objektu č. 2 na FZO PU v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 415 924,00 415924.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Skvalitnenie bývania pre obyvateľov z MRK Bytový dom - 8 bj – prestavba Obec Buzica 247 104,00 247104.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou 280 174,00 280174.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Materská škola v obci Nový Ruskov Obec Nový Ruskov 399 948,00 399948.0 EUR 2021 Práce Nie 1

pehaes@pehaes.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 73 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Boľanovský
Adresa:
Slánska 73/12057 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Maroš Boľanovský
Adresa:
Tehelná 7300/29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Boľanovský
Adresa:
Slánska 73/12057 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Maroš Boľanovský
Adresa:
Tehelná 7300/29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK MAZANEC, s. r. o.
Adresa:
Metodova 12 Prešov 080 01
Meno:
Mgr. Ivan Mazanec
Adresa:
Metodova 12 Prešov 08001
Meno:
Mgr. Ivan Mazanec
Adresa:
Metodova 12 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 23.08.2017 do: 18.06.2021

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 23.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×