Dodávateľ

BINS s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BINS s.r.o.

IČO: 45510393

Adresa: Vašinova 61, Nitra

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2305

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2019

Záznam platný do: 20. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 500,00 EUR 1 1
2015 90 920,00 EUR 1 1
2016 73 961,50 EUR 14 14
2017 206 270,41 EUR 28 28
2018 243 702,50 EUR 20 20
2019 157 280,00 EUR 14 14
2020 184 960,00 EUR 15 15
2021 178 763,00 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 500,00 EUR 1 1
2015 90 920,00 EUR 1 1
2016 73 961,50 EUR 14 14
2017 206 270,41 EUR 28 28
2018 243 702,50 EUR 20 20
2019 157 280,00 EUR 14 14
2020 184 960,00 EUR 15 15
2021 178 763,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Považská Bystrica 1 1 958,33 1958.33 EUR
Mesto Poprad 1 68 015,00 68015.00 EUR
Obec Breza 1 15 500,00 15500.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 0,00 0.00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 9 647 770,00 647770.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 735,00 735.00 EUR
Obec Klčov 1 0,00 0.00 EUR
Obec Gbelce 3 1 443,00 1443.00 EUR
Mesto Piešťany 1 10 725,00 10725.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 817,50 817.50 EUR
Mesto Senec 1 1 083,33 1083.33 EUR
Mesto Trebišov 5 20 183,00 20183.00 EUR
Obec Liptovské Matiašovce 2 1 915,00 1915.00 EUR
Obec Pucov 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 4 5 600,00 5600.00 EUR
Mesto Galanta 4 12 065,00 12065.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 0,00 0.00 EUR
Obec Semerovo 4 1 891,92 1891.92 EUR
Obec Čachtice 5 3 585,00 3585.00 EUR
Obec Rudina 5 3 283,83 3283.83 EUR
Mesto Spišské Podhradie 2 21 660,00 21660.00 EUR
Obec Mojmírovce 1 525,00 525.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 6 405,00 6405.00 EUR
Obec Štiavnik 2 3 060,00 3060.00 EUR
Obec Šoporňa 1 13 580,00 13580.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 4 11 955,00 11955.00 EUR
Obec Malé Dvorníky 7 2 403,00 2403.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 3 3 015,00 3015.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 5 683,00 5683.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 159 552,00 159552.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 8 645,00 8645.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 7 16 710,00 16710.00 EUR
Obec Hubice 2 5 902,00 5902.00 EUR
Obec Dolné Kočkovce 3 2 200,00 2200.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 24 804,00 24804.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 59 092,50 59092.50 EUR
Obec Ľubá 2 0,00 0.00 EUR
Obec Polomka 1 9 275,00 9275.00 EUR
Obec Ľubá 1 320,00 320.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zberné nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný odpad Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 91 840,00 91840.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zefektívnenie a rozšírenie systému separovaného zberu v obci Breza. Obec Breza 176 500,00 176500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Trnovec nad Váhom 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový čierny kontajner Obec Rudina EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 86 980,00 86980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100L Obec Mojmírovce 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120L plastová - čierna alebo ekvivalent Obec Ľubá 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 240 l Obec Gbelce 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové odpadové nádoby na komunálny odpad Mesto Krásno nad Kysucou 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na zmesový komunálny odpad s uzatvárateľným poklopom a pojazdnými kolieskami Obec Jaslovské Bohunice 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120L plastová Mesto Bánovce nad Bebravou 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastová nádoba 120 l na odpad Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 240 l Obec Gbelce 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Trnovec nad Váhom 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Čachtice 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Obec Semerovo 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 240 l Obec Gbelce 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery - plastové Obec Rudina EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery - plastové Obec Rudina EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120L plastová Mesto Topoľčany 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 127 560,00 127560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120L plastová Mesto Bánovce nad Bebravou 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajner 240 l na plasty Obec Zborov nad Bystricou 8 910,00 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová nádoba 120 l na odpad Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120L plastová - čierna alebo ekvivalent Obec Ľubá 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Čachtice 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastová nádoba na odpad 240 l Obec Semerovo 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš 50l Mesto Považská Bystrica 2 788,00 2788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery - plastové a kovové Obec Rudina EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom Mesto Senec 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Čachtice 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová smetná nádoba na zber TKO Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 334,00 1334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120L plastová Mesto Bánovce nad Bebravou 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová nádoba 120 l na odpad Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné plastové kontajnery s oblým vekom Mesto Galanta 10 176,00 10176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na bioodpad 240 l Mesto Poprad 105 725,19 105725.19 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zberné nádoby na bioodpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny odpad - 1100 litrov bez zámku, Technické služby mesta Humenné 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová smetná nádoba na zber TKO Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 134,00 1134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné plastové kontajnery a nádoby Mesto Galanta 11 388,00 11388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Trnovec nad Váhom 1 110,00 1110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na BRKO Obec Klčov 8 900,00 8900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
plastová nádoba na odpad 240 l Obec Semerovo 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna Mesto Bánovce nad Bebravou 7 400,00 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 265,00 5265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberné nádoby Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu obce Hubice Obec Hubice 9 284,60 9284.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu v obci Pucov Obec Pucov 9 420,00 9420.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie k zbernému dvoru: kontajnery a smetné nádoby Mesto Spišské Podhradie 49 080,00 49080.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberné nádoby na BRKO Obec Liptovské Matiašovce 3 675,99 3675.99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plastový kontajner 1100 litrový zelený, modrý Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 10 850,00 10850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a separovaný zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 39 000,00 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 250,00 8250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený zber odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 653,00 1653.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 170 000,00 170000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberné kontajnery Mesto Galanta 9 420,00 9420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Čachtice 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber plastov, Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber papiera, plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu Technické služby mesta Humenné 27 000,00 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na komunálny odpad Mesto Trebišov 12 599,00 12599.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 53 000,00 53000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Čachtice 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Obec Semerovo 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad Obec Dolné Kočkovce 1 420,00 1420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie k zbernému dvoru: kontajnery a smetné nádoby Mesto Spišské Podhradie 26 496,00 26496.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zberné kontajnery Mesto Galanta 6 084,00 6084.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový kontajner na zber komunálneho odpadu s objemom 240 L Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad Obec Šoporňa 35 000,00 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber plastov, Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber papiera, plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu, smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne Technické služby mesta Humenné 44 500,00 44500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 115 000,00 115000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu Obec Hubice 14 123,20 14123.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na BRKO Obec Liptovské Matiašovce 2 892,00 2892.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kontajnery - plastové Obec Rudina 975,00 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený zber odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 160,00 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smetné nádoby na zber TKO Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 280,00 1280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad 1 100 litrov. Obec Štiavnik 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smetné nádoby na zber TKO Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 6 670,00 6670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nádoby na triedený zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba 120 l plastová - čierna alebo ekvivalent Obec Ľubá 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na komunálny odpad Mesto Trebišov 15 830,00 15830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby na kuchynský odpad Mesto Trebišov 5 427,00 5427.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad 1 100 litrov. Obec Štiavnik 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby plastové na separovaný odpad Obec Polomka 18 952,00 18952.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Malé Dvorníky 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby na komunálny odpad Mesto Trebišov 6 206,00 6206.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby a kontajnery na komunálny a triedený zber Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 180 000,00 180000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby na kuchynský odpad Mesto Trebišov 2 025,00 2025.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad 1 100 litrov. Obec Dolné Kočkovce 980,00 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Mesto Piešťany 29 268,36 29268.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad Obec Dolné Kočkovce 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.bins.sk


+421376518343

+421376518343
+421376518343


bins@bins.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 142 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Kuna
Adresa:
Biela 4 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kuna
Adresa:
Biela 4 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Tatiana Kelemenová Gemmelová
Adresa:
Vašinova 16 Nitra 94901
Meno:
Ing. Tatiana Gemmelová
Adresa:
Vašinova 16 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×