Dodávateľ

ICZ Slovakia a.s.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ICZ Slovakia a. s.

IČO: 36328057

Adresa: Soblahovská 2050, Trenčín

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1847

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 7. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 525 024,00 EUR 1 1
2015 15 978 338,00 EUR 7 7
2016 82 992,00 EUR 2 2
2017 128 885,00 EUR 3 3
2018 79 199,00 EUR 2 2
2019 1 528 924,00 EUR 6 6
2020 10 644 570,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 525 024,00 EUR 1 1
2015 15 951 278,00 EUR 6 6
2016 110 052,00 EUR 3 3
2017 128 885,00 EUR 3 3
2018 79 199,00 EUR 2 2
2019 1 168 753,00 EUR 2 2
2020 10 866 924,00 EUR 3 3
2021 137 817,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 49 440,00 49440.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 10 644 570,00 10644570.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 7 2 053 948,00 2053948.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 306 492,00 306492.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 77 736,00 77736.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 20 060,00 20060.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 5 885,00 5885.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 15 440 002,00 15440002.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 368 800,00 368800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 999,00 999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
HW a SW riešenie update IS espis, poskytovanie služeb produktovej, technickej a metodickej podpory Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 23 616,00 23616.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a úprava systémov e-spis a jDOC Slovenský pozemkový fond 170 000,00 170000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb produktovej podpory E-spis Mestská časť Bratislava - Ružinov 18 000,00 18000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upgrade IS RUBIN a Integrácia do KNIS Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácií eScan, eDocLite, eDocLiteKlient a CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 206 512,00 206512.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory pre softwarové riešenie AMIS/DCS Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 27 060,00 27060.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prosduktovej podpory, /maitenance/, techbnickej podpory a metodickej podpory pre SW riešenie AMIS/dcs Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 27 060,00 27060.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho moduly implementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg), komunikácie APV Rubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačn Národná transfúzna služba SR 525 024,00 525024.0 EUR 2014 Služby Nie 1
„Poskytovanie komplexných servisných služieb a prevádzkovej podpory k Elektronickému systému monitoringu osôb“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15 440 002,00 15440002.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Licencie eScan a eDocsLiteKlient Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 72 000,00 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér pre podporu DRG Fakultná nemocnica Trenčín 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb spojených s údržbou a rozvojom informačných systémov e-spis a jDOC Slovenský pozemkový fond 147 600,00 147600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvér pre podporu DRG Fakultná nemocnica Trenčín 8 710,00 8710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DRG asistent Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 800,00 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb spojených s údržbou a rozvojom informačných systémov e-spis a jDOC Slovenský pozemkový fond 93 840,00 93840.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 985 120,00 985120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 180 204,00 180204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Jednotný informačný systém štatistických údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 644 570,00 10644570.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 42 150,00 42150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 71 513,00 71513.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 183 633,00 183633.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 66 304,00 66304.0 EUR 2019 Služby Nie 1http://www.icz.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 379 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jitka Rosendorfová
Adresa:
Běchorská 24 Praha 9, Horní Počernice 19300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jitka Rosendorfová
Adresa:
Běchorská 24 Praha 9, Horní Počernice 19300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×