Dodávateľ

SLOVCLEAN a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVCLEAN a.s.

IČO: 35956526

Adresa: Račianska 96, Bratislava - mestská časť Rača

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3014

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2020

Záznam platný do: 11. Máj 2023

Posledná zmena: 5. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 623 236,00 EUR 4 4
2015 4 184 657,00 EUR 8 8
2016 1 356 728,00 EUR 5 5
2017 5 122 439,00 EUR 6 7
2019 3 473 000,00 EUR 1 1
2020 2 248 256,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 272 039,00 EUR 3 3
2015 4 145 685,00 EUR 7 7
2016 1 425 410,00 EUR 6 6
2017 2 669 972,00 EUR 5 5
2018 2 773 954,00 EUR 2 3
2019 3 473 000,00 EUR 1 1
2020 2 248 256,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 59 930,00 59930.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 33 588,00 33588.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 3 473 000,00 3473000.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 349 285,00 349285.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 2 556 728,00 2556728.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 703 972,00 703972.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 1 230 000,00 1230000.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 2 444 230,00 2444230.00 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 226 791,00 226791.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 17 7 930 792,00 7930792.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Umývanie okien a čistenie žalúzií v budove ústredia NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 59 930,00 59930.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace práce v objekte Gr?sslingova 35, Bratislava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 61 405,00 61405.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Správa a údržba obytného súboru Krasňany. Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 190 000,00 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 686 845,00 686845.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 118 713,00 118713.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 355 194,00 355194.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 364 706,00 364706.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoc Slovenská pošta, a.s. 345 792,00 345792.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 2 506 152,00 2506152.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 328 788,00 328788.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 365 835,00 365835.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 333 334,00 333334.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 351 197,00 351197.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 271 456,00 271456.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 264 813,00 264813.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 230 000,00 1230000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 321 487,00 321487.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 363 860,00 363860.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 343 579,00 343579.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 1 249 231,00 1249231.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 391 815,00 391815.0 EUR 2017 Služby Nie 1
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU Sociálna poisťovňa, ústredie 4 503 919,00 4503919.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. Slovenská pošta, a.s. 217 226,00 217226.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 473 000,00 3473000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 703 972,00 703972.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služby na 48 mesiacov Centrum vedecko-technických informácií SR 349 285,00 349285.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národný onkologický ústav 1 194 999,00 1194999.0 EUR 2020 Služby Nie 1

volanska@slovclean.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 130 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Helena Borguľová
Adresa:
Chorvátska 2 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Záhora
Adresa:
Hrušovská 52A Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Borguľa
Adresa:
Chorvátska 2 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Borguľa
Adresa:
Chorvátska 2 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Helena Borguľová
Adresa:
Chorvátska 2 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Záhora
Adresa:
Hrušovská 52A Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Kövesiová notár
Adresa:
Medená 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 12.04.2017 do: 11.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×