Dodávateľ

AGROSERVIS spol. s r.o.

Komárno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGROSERVIS spol. s r.o.

IČO: 31441751

Adresa: Hadovská cesta 6, Komárno

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2375

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 949 868,00 EUR 41 45
2015 3 647 719,00 EUR 14 14
2016 2 714 125,00 EUR 12 12
2017 671 265,99 EUR 13 14
2018 1 830 272,67 EUR 14 16
2019 233 006,00 EUR 2 3
2020 1 049 673,00 EUR 7 10
2021 110 600,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 949 868,00 EUR 41 45
2015 3 647 719,00 EUR 14 14
2016 2 714 125,00 EUR 12 12
2017 671 265,99 EUR 13 14
2018 1 830 272,67 EUR 14 16
2019 233 006,00 EUR 2 3
2020 1 049 673,00 EUR 7 10
2021 110 600,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 591 609,66 591609.66 EUR
Alžbeta Baginová - Farma Bagin 1 81 420,00 81420.00 EUR
Obec Lazany 1 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 26 500,00 26500.00 EUR
Nová Bodva družstvo 1 254 000,00 254000.00 EUR
Obec Dvorníky-Včeláre 2 96 455,00 96455.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 6 700,00 6700.00 EUR
Agrofarm ELNOR, s.r.o. 1 762 045,00 762045.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 1 87 135,00 87135.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
BÁLINT a spol. s r.o. 1 229 670,00 229670.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo KOLTA 1 315 313,00 315313.00 EUR
Obec Zuberec 1 208 316,67 208316.67 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 2 278 559,00 278559.00 EUR
AGRO - MAT, s.r.o. 1 201 366,00 201366.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 1 852 354,00 852354.00 EUR
MKM-STRED, spol. s r.o. 1 301 265,00 301265.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 1 973 010,00 973010.00 EUR
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo 1 255 050,00 255050.00 EUR
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 1 335 808,00 335808.00 EUR
OPTIMUS s.r.o. 1 205 113,00 205113.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 33 057,00 33057.00 EUR
Obec Bohunice 1 119 983,33 119983.33 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 133 290,00 133290.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1 1 544 694,00 1544694.00 EUR
Jozef Sádovský, SHR 1 60 430,00 60430.00 EUR
RÓCZHÁZA s.r.o. 1 27 964,00 27964.00 EUR
Viera Šuvadová 1 114 777,00 114777.00 EUR
Krížový dvor s.r.o. 1 53 568,00 53568.00 EUR
Martin Kubulák 1 155 200,00 155200.00 EUR
František Neméthy 1 69 807,00 69807.00 EUR
Agrodružstvo Kameničná 1 22 270,00 22270.00 EUR
Mesto Detva 1 36 000,00 36000.00 EUR
AGROTERRA, spol. s r.o. 1 348 000,00 348000.00 EUR
Obec Mostová 1 103 333,33 103333.33 EUR
Obec Gabčíkovo 2 171 650,00 171650.00 EUR
Mesto Gbely 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola 1 165 942,00 165942.00 EUR
AGROSEV, spol. s r.o. 2 495 920,00 495920.00 EUR
Ing. Pavol Gunár 1 110 384,00 110384.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo 2 466 167,00 466167.00 EUR
Zoltán Uhrík 1 245 925,00 245925.00 EUR
Obec Domaniža 1 148 316,67 148316.67 EUR
Obec Pružina 1 155 816,67 155816.67 EUR
HENSIL, s.r.o. 1 46 976,00 46976.00 EUR
Ing. Robert K o v á c s 1 198 900,00 198900.00 EUR
Zoologická záhrada 1 39 500,00 39500.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov 1 45 972,00 45972.00 EUR
Ing. Ján Jelen 1 196 501,00 196501.00 EUR
Csank Štefan SHR 1 143 781,00 143781.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 34 333,33 34333.33 EUR
Ferenc Csepregi 2 425 620,00 425620.00 EUR
Obec Kozárovce 1 184 166,67 184166.67 EUR
ANDORA s.r.o. 1 318 786,00 318786.00 EUR
Anton Édes 1 150 491,00 150491.00 EUR
Družstvo AGRA Litava 2 99 778,00 99778.00 EUR
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 2 98 981,00 98981.00 EUR
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 1 467 817,00 467817.00 EUR
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o. 1 45 388,00 45388.00 EUR
Víno Levice s.r.o. 1 348 000,00 348000.00 EUR
Agrikolt, s.r.o. 1 157 253,00 157253.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1 1 302 969,00 1302969.00 EUR
PIAL - AGRO, s.r.o. 3 121 750,00 121750.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 0,00 0.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince 1 129 000,00 129000.00 EUR
Obec Sokolce 2 147 120,00 147120.00 EUR
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 1 53 760,00 53760.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Kosihovce 1 80 600,00 80600.00 EUR
Obec Veličná 1 102 408,33 102408.33 EUR
Obec Rabčice 1 208 316,67 208316.67 EUR
Obec Šutovce 1 83 250,00 83250.00 EUR
Obec Vasiľov 1 95 816,67 95816.67 EUR
Barnabáš Danko 1 212 394,00 212394.00 EUR
Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o. 1 380 600,00 380600.00 EUR
N - Lél, a.s. 1 447 357,00 447357.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove 1 447 357,00 447357.00 EUR
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 1 61 356,00 61356.00 EUR
Radovan Čičko - REGNUM 1 49 995,00 49995.00 EUR
Ing. Zoltán Horváth 1 250 160,00 250160.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Komoča 1 277 683,00 277683.00 EUR
Závodisko, š.p. 1 38 147,00 38147.00 EUR
Podielnícke družstvo Horná Lehota 1 85 360,00 85360.00 EUR
Obec Malý Krtíš 2 40 600,00 40600.00 EUR
Združenie obcí Púchovská dolina 3 203 549,00 203549.00 EUR
AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 198 317,00 198317.00 EUR
Jozef Petík SHR 1 584 347,00 584347.00 EUR
Obec Brestovec 1 140 360,00 140360.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 6 400,00 6400.00 EUR
NOVOVITAL 1 16 900,00 16900.00 EUR
VITALITA n.o. 1 29 575,00 29575.00 EUR
Obec Budkovce 1 18 800,00 18800.00 EUR
Obec Kocurany 1 81 583,33 81583.33 EUR
Obec Ňárad 1 83 292,00 83292.00 EUR
Obec Geča 2 149 740,00 149740.00 EUR
Obec Nálepkovo 1 66 658,33 66658.33 EUR
Obec Patince 1 115 180,00 115180.00 EUR
Ovocinárske družstvo Bonum 1 49 400,00 49400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie strojno - technologického vybavenia - Agrofarm ELNOR, s.r.o. Agrofarm ELNOR, s.r.o. 762 045,00 762045.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika a pestovanie drobného ovocia Poľnohospodárske družstvo Mestečko 111 000,00 111000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov BÁLINT a spol. s r.o. 230 000,00 230000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 336 000,00 336000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny OPTIMUS s.r.o. 318 000,00 318000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1 544 694,00 1544694.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia pestovania zeleniny Jozef Sádovský, SHR 60 430,00 60430.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zakladanie pestovania zeleniny RÓCZHÁZA s.r.o. 120 570,00 120570.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy pre SHR Viera Šuvadová Viera Šuvadová 95 700,00 95700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia Krížový dvor s.r.o. 44 647,00 44647.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investície do strojov na pestovanie zeleniny Martin Kubulák 156 200,00 156200.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky na pestovanie zeleniny František Neméthy 69 807,00 69807.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mulčovač poľných plodín Agrodružstvo Kameničná 22 272,00 22272.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky- predmet zákazky sa delí na šesť častí: I. časť rozdeleného predmetu zákazky - 2 traktory; predpokladaná hodnota zákazky : 176 000 Eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky postrekovač;predpokladaná hodnota z AGROSEV, spol. s r.o. 619 300,00 619300.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Poľnohospodárska technika Ing. Pavol Gunár 137 500,00 137500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo 439 000,00 439000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny Zoltán Uhrík 246 000,00 246000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kolesový traktor Ing. Robert K o v á c s 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky do ovocných sadov Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov 78 600,00 78600.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky Ing. Ján Jelen 212 000,00 212000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika na pestovanie a zber zeleniny Csank Štefan SHR 217 218,00 217218.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem HENSIL, s.r.o. HENSIL, s.r.o. 231 026,00 231026.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre ovocinársku produkciu PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo 533 930,00 533930.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi Ferenc Csepregi 396 000,00 396000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi Ferenc Csepregi 34 000,00 34000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - ANDORA s.r.o.-strojno - technologické vybavenie. ANDORA s.r.o. 320 000,00 320000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Anton Édes Anton Édes 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava Družstvo AGRA Litava 300 070,00 300070.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Modernizácia strojového vybavenia RD Cerovan, družstvo Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 883 980,00 883980.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Modernizácia fariem POD Abrahám Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 475 800,00 475800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstranie strojno-technologického vybavenia II Agrikolt, s.r.o. 158 000,00 158000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia PIAL-AGRO, s.r.o PIAL - AGRO, s.r.o. 350 400,00 350400.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 852 354,00 852354.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 973 010,00 973010.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1 302 969,00 1302969.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO – MAT, s.r.o. AGRO - MAT, s.r.o. 201 366,00 201366.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby MKM-STRED, spol. s r.o. MKM-STRED, spol. s r.o. 301 265,00 301265.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie kolesových traktorov a mulčovačov Poľnohospodárske družstvo KOLTA 320 000,00 320000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie kolesového traktora Alžbeta Baginová - Farma Bagin 81 500,00 81500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup traktora VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o. 48 883,00 48883.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia do vinohradu - PD Veľké Ludince Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince 150 000,00 150000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka strojno - technologických vinohradníckych zariadení Víno Levice s.r.o. 348 000,00 348000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vinohradnícky traktor a mulčovač RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 55 000,00 55000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
"PD Kosihovce - Dodávka strojov" Poľnohospodárske družstvo Kosihovce 124 036,00 124036.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín Poľnohospodárske družstvo 317 000,00 317000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín Barnabáš Danko 260 000,00 260000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín Nová Bodva družstvo 271 000,00 271000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o. 400 000,00 400000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín AGROTERRA, spol. s r.o. 372 000,00 372000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom N - Lél, a.s. 480 000,00 480000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove 480 000,00 480000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Radovan Čičko - REGNUM 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Ing. Zoltán Horváth Ing. Zoltán Horváth 265 064,00 265064.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Komoča Poľnohospodárske družstvo Komoča 294 523,00 294523.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Samochodná kosačka s predným žacím ústrojenstvom, zberným vyklápacím košom a klimatizovanou kabínou Závodisko, š.p. 40 000,00 40000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technika na farmu Podielnícke družstvo Horná Lehota 229 500,00 229500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby PIAL - AGRO, s.r.o. 274 963,00 274963.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s príslušenstvom. Stredná odborná škola 165 942,00 165942.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 866 068,00 1866068.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup poľnohospodárskych strojov Jozef Petík SHR 584 347,00 584347.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – obec Brestovec Obec Brestovec 142 620,00 142620.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup traktora a prídavných zariadení Bratislavské regionálne ochranárske združenie 266 839,00 266839.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie komunálnej techniky - Obec Ňárad Obec Ňárad 99 951,00 99951.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
„Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre“ Obec Dvorníky-Včeláre 97 457,00 97457.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. Združenie obcí Púchovská dolina 270 007,00 270007.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom Bratislavské regionálne ochranárske združenie 199 257,00 199257.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá kategórie T1 Zoologická záhrada 47 407,20 47407.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nového traktora Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 112,00 29112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberný kôš na malotraktor JOHN DEERE 268/DB 1026R Technická univerzita v Košiciach 8 040,00 8040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zber a úpravu mestskej zelene Mesto Detva 43 542,00 43542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vretenová kosačka John Deere 2653B so záberom 185 cm alebo ekvivalent TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor John Deere 1026R alebo jeho ekvivalent s príslušenstvom na lízing VITALITA n.o. 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor na komunálne účely Obec Budkovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Traktora Nitriansky samosprávny kraj 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor vrátane príslušenstva Obec Kráľová pri Senci 116 798,40 116798.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
profesionálny kosiaci stroj na trávu John Deer 1550 Terrain Cut ( 1ks) + kosiace zariadenie Fastback 158cm ( 1ks) NOVOVITAL 17 599,00 17599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mulčovacieho zariadenia za traktor Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 12 600,00 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Mesto Gbely 68 649,60 68649.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Strojné vybavenie zberného dvora Obec Lazany 206 351,18 206351.18 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Kocurany 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Šutovce 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor JD1026R s menovitým výkonom 18,5 kW s príslušenstvom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 20 470,00 20470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Domaniža 178 000,00 178000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Bohunice 144 000,00 144000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Vasiľov 115 000,00 115000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Rabčice 250 000,00 250000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Pružina 187 000,00 187000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Zuberec 250 000,00 250000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Veličná 123 000,00 123000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technické vybavenie Obec Kozárovce 224 352,00 224352.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový traktor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 522,00 51522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Mostová 161 120,00 161120.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s čelným nakladačom a nosičom kontajneru - 1 ks Obec Nálepkovo 79 992,00 79992.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 41 528,40 41528.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu Obec Gabčíkovo 195 260,00 195260.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Obstaranie lesnej techniky. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 194 381,00 194381.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce Obec Sokolce 150 810,00 150810.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Patince Obec Patince 208 996,00 208996.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Geča Obec Geča 161 190,00 161190.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Traktor do ovocných sadov so samochodným ovládaním Ovocinárske družstvo Bonum 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technická vybavenosť zberného dvora v obci Malý Krtíš Obec Malý Krtíš 151 890,00 151890.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Mulčovač Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 22 700,00 22700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia priestorov praktického vyučovania v COVaP" - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice Nitriansky samosprávny kraj 524 943,00 524943.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 105 000,00 105000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421357900612


kovacic@agroservis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Arpád Szabó CSc.
Adresa:
Csokonaiho 9 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Béla Molnár
Adresa:
Snežienková 10 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zsolt Szabó
Adresa:
Jarabinková 5 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Arpád Szabó CSc.
Adresa:
Csokonaiho 9 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Béla Molnár
Adresa:
Snežienková 10 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zsolt Szabó
Adresa:
Jarabinková 5 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Eva Horniaková
Adresa:
Kozačeka 6 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×