Dodávateľ

eDevelopment s.r.o.

Stupava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: eDevelopment s.r.o.

IČO: 35849428

Adresa: Dlhá 2, Stupava

Registračné číslo: 2020/1-PO-C1841

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Január 2020

Záznam platný do: 22. Január 2023

Posledná zmena: 6. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 297 582,00 EUR 2 2
2016 92 241,50 EUR 5 5
2017 82 687,50 EUR 4 4
2018 162 899,40 EUR 7 7
2019 177 699,40 EUR 6 6
2020 179 523,30 EUR 4 4
2021 42 702,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 297 582,00 EUR 2 2
2016 92 241,50 EUR 5 5
2017 82 687,50 EUR 4 4
2018 162 899,40 EUR 7 7
2019 177 699,40 EUR 6 6
2020 179 523,30 EUR 4 4
2021 42 702,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
DataCentrum 1 11 999,50 11999.50 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 211 439,00 211439.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 186 097,80 186097.80 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 469 178,00 469178.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 8 61 175,60 61175.60 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 47 840,00 47840.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 47 605,20 47605.20 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predĺženie technickej podpory a dodávky softvérových produktov Lotus Notes NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 146 000,00 146000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho ACSIS a jeho ďalší rozvoj Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999,00 133999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 14 592,00 14592.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 710,00 6710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory a dodávky softvérových produktov Lotus Notes. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 79 123,00 79123.0 EUR 2016 Služby Nie 1
IBM Domino Enterprise CAL licencie so softvérovou podporou Generálna prokuratúra SR 20 760,00 20760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
IBM licencie so softvérovou podporou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Lotus Domino a upgrade Lotus Domino serverov na najnovšiu verziu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 30 741,00 30741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maintenance podpora a upgrade modulov Administratívneho a analyticko-podporného komunikačného systému hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 62 500,00 62500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705,11 6705.11 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 13 900,00 13900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Lotus Domino Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 411,00 6411.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maintenance podpora a upgrade modulov Administratívneho a analyticko-podporného komunikačného systému hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705,00 6705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačný systém pre správu registratúry Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Integrácia Informačných systémov objednávateľa s Ústredným portálom verejnej správy. Kancelária prezidenta SR 28 800,00 28800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 700,00 14700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Integrácia Informačných systémov objednávateľa s Ústredným portálom verejnej správy. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 57 600,00 57600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Lotus Domino Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 411,00 6411.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maintenance podpora a upgrade modulov Administratívneho a analyticko-podporného komunikačného systému hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 83 998,00 83998.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705,00 6705.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Inštalácia HCL (IBM) Connections platformy (DB2/Connection/http serverov) Kancelária prezidenta SR 2 232,00 2232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická a licenčná aktualizácia komunikačného systému so službami na podporu prevádzky Generálna prokuratúra SR 105 900,00 105900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérová podpora na produkty HCL Domino (IBM Lotus Domino) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 410,88 6410.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb spojených s údržbou, zabezpečením a rozvojom ACSIS komunikačného systému (Administratívneho a analyticko-podporného komunikačného systému). Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 83 998,00 83998.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové podporné služby HCL NOTES DOMINO na 1 rok Kancelária prezidenta SR 7 620,00 7620.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická a licenčná aktualizácia komunikačného systému so službami na podporu prevádzky Generálna prokuratúra SR 117 480,00 117480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérová podpora na produkty HCL Domino (IBM Lotus Domino) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 173,60 7173.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
  Poskytovanie služieb spojených s údržbou a zabezpečením ACSIS komunikačného systému (Administratívneho a analyticko-podporného komunikačného systému). Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérové podporné služby HCL NOTES DOMINO na 1 rok Kancelária prezidenta SR 8 220,00 8220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+42160252600


info@edevelopment.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 171 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Uhlár
Adresa:
Moyzesova 3 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Uhlár
Adresa:
Višňová 14 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ing. Andrej Slezák
Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 5A Bánovce nad Bebravou 95701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho ACSIS a jeho ďalší rozvoj (r2016) 134 999,00 EUR Služby Dátum neuvedený Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky eDevelopment s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×