Dodávateľ

RM Gastro – JAZ, s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RM Gastro - JAZ s. r. o.

IČO: 34153004

Adresa: Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1823

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Júl 2019

Záznam platný do: 25. Júl 2022

Posledná zmena: 24. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 33 951,00 EUR 1 1
2015 91 000,00 EUR 1 1
2016 153 251,46 EUR 15 15
2017 240 439,17 EUR 5 5
2018 113 568,67 EUR 6 8
2019 5 663,33 EUR 2 2
2020 120 975,34 EUR 4 4
2021 2 835,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 33 951,00 EUR 1 1
2015 91 000,00 EUR 1 1
2016 153 251,46 EUR 15 15
2017 240 439,17 EUR 5 5
2018 113 568,67 EUR 6 8
2019 5 663,33 EUR 2 2
2020 120 975,34 EUR 4 4
2021 2 835,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 2 291,67 2291.67 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 240 439,17 240439.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 6 319,00 6319.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 788,33 1788.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 4 485,00 4485.00 EUR
Obec Rovinka 1 2 079,17 2079.17 EUR
Mesto Piešťany 3 107 246,00 107246.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 9 065,00 9065.00 EUR
Domov pri kríži 1 33 951,00 33951.00 EUR
Mesto Senica 4 12 130,43 12130.43 EUR
Mesto Holíč 1 91 000,00 91000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 101 295,83 101295.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 8 750,00 8750.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 5 496,10 5496.10 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 2 835,00 2835.00 EUR
Športové gymnázium 1 2 811,00 2811.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 3 96 527,00 96527.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 116,67 116.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 6 000,00 6000.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 11 331,67 11331.67 EUR
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 4 573,85 4573.85 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 1 426,66 1426.66 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 3 875,00 3875.00 EUR
Základná škola 1 5 850,42 5850.42 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávku zariadení do práčovne Domova pri kríži v Bratislave vrátane montážnych prác potrebných na ich zapojenie Domov pri kríži 33 000,00 33000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kult. poznávacieho cestovného, ruchu v regióne: Objekt č.2 Tabačiareň Zámok Holíč - vybavenie kuchyne Mesto Holíč 108 995,00 108995.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Doska plastová 500x300x15 mm Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky Mesto Piešťany 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - elektrická panva a sporák kombinovaný Mesto Senica 6 378,00 6378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická pračka Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 6 421,56 6421.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzitná nemocnica Bratislava 6 940,00 6940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nerezové veľkokuchynské stoly Mesto Piešťany 2 980,00 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová smažiaca panvica BR80-98G Obec Rovinka 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 608,47 12608.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Centrum sociálnych služieb - Jesienka 7 838,40 7838.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák tálový delený s rúrou Mesto Senica 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne Národný ústav reumatických chorôb 144 000,00 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický odšťavovač Gymnázium Milana Rúfusa 1 960,00 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná technológia pre školskú jedáleň Základná škola 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická alebo ekvivalent Mesto Senica 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička, ručný mixér Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 520,00 8520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s rúrou CFL - 90/80 - 21 E alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup gastrotechnológie do stravovacej prevádzky Zariadenia sociálnych služieb Nitriansky samosprávny kraj 250 200,00 250200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojrúra na pečenie TPE 30 ARS, alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlaková panvica 150 l s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 32 000,00 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smažiaca panvica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panva smažiaca elektrická Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 588,40 2588.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 7 645,65 7645.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 102,00 3102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 555,00 13555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik a odbornú prax Kuchár, Hotelová akadémia Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 96 528,00 96528.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Elektrický konvektomat Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 4 900,00 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup schladzovača potravín (šokéra) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 151,46 2151.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – technológia Mesto Piešťany 99 166,00 99166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60 l RE 22/60 s príslušentvom Mesto Senica 11 471,13 11471.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kotol elektrický 100 l Športové gymnázium 2 816,00 2816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný kotol s miešadlom Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 13 600,00 13600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická rúra - trojdielna Gymnázium M. R. Štefánika 3 780,00 3780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

tomecek@jaz.sk
tomeckova@jaz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 170 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ladislav Mrkvička
Adresa:
Kladenská 154 Jeneč 25261
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antonín Tomeček
Adresa:
Lieskovská 4 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Richter
Adresa:
Jilmová 10 Praha 3 - Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Richter
Adresa:
Jilmová 10 Praha 3 - Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Antonín Tomeček
Adresa:
Drahy III. 941 Strání 68765
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Mrkvička
Adresa:
Kladenská 154 Jeneč 25261
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslava Čapková
Adresa:
Námestie sv. Anny 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×