Dodávateľ

DANUBIASERVICE, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DANUBIASERVICE, a.s.

IČO: 31397549

Adresa: Rožňavská 30, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4256

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2020

Záznam platný do: 16. Júl 2023

Posledná zmena: 20. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 57 313,00 EUR 2 2
2015 1 122 806,00 EUR 9 10
2016 571 325,81 EUR 23 23
2017 484 494,16 EUR 16 16
2018 470 802,19 EUR 9 9
2019 1 403 952,73 EUR 15 17
2020 747 600,67 EUR 11 11
2021 551 408,00 EUR 4 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 57 313,00 EUR 2 2
2015 1 122 806,00 EUR 9 10
2016 571 325,81 EUR 23 23
2017 484 494,16 EUR 16 16
2018 470 802,19 EUR 9 9
2019 1 403 952,73 EUR 15 17
2020 680 437,67 EUR 10 10
2021 618 571,00 EUR 5 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 333 663,00 333663.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 202 414,00 202414.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 61 000,00 61000.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 88 814,00 88814.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 51 986,33 51986.33 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 50 124,00 50124.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 118 867,00 118867.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 217 500,00 217500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 182 590,00 182590.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 33 000,00 33000.00 EUR
Dopravný úrad 1 25 748,00 25748.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 13 333,33 13333.33 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 0,00 0.00 EUR
Anjelské Ruky,n.o. 1 29 667,00 29667.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 99 250,00 99250.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 303 928,00 303928.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 19 249,00 19249.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 375 982,00 375982.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 226 321,33 226321.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 169 144,99 169144.99 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 10 792 978,00 792978.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 115 416,67 115416.67 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 66 041,67 66041.67 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 17 323,33 17323.33 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 9 225 669,00 225669.00 EUR
Mesto Handlová 1 25 624,99 25624.99 EUR
Krajský súd v Žiline 1 24 416,67 24416.67 EUR
Krajská prokuratúra 1 29 625,00 29625.00 EUR
Okresný súd Komárno 1 16 100,00 16100.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 20 958,33 20958.33 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 84 589,90 84589.90 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 34 833,32 34833.32 EUR
Obec Klížska Nemá 1 24 975,00 24975.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 41 666,66 41666.66 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 483 615,00 483615.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 28 150,00 28150.00 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 18 250,00 18250.00 EUR
MH Manažment, a.s. 2 52 900,00 52900.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 38 000,00 38000.00 EUR
Okresný súd Malacky 1 15 583,33 15583.33 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 9 916,67 9916.67 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 9 870,83 9870.83 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 42 160,21 42160.21 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 57 500,00 57500.00 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 11 625,00 11625.00 EUR
Úrad komisára pre deti 1 22 291,67 22291.67 EUR
Ústav pamäti národa 2 41 666,66 41666.66 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 8 833,33 8833.33 EUR
MIESTNY PODNIK SLUŽIEB - BM s.r.o. 1 22 900,00 22900.00 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 1 9 196,16 9196.16 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 2 38 408,33 38408.33 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 1 8 916,67 8916.67 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 2 293 666,00 293666.00 EUR
InvEast SK, s.r.o. 1 55 127,18 55127.18 EUR
Detský domov 1 18 325,00 18325.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Anjelské Ruky,n.o. 23 773,00 23773.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Obec Klížska Nemá 23 000,00 23000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 155 000,00 155000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby SZRB a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 32 900,00 32900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 32 390,00 32390.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 18 831,00 18831.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 88 814,00 88814.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550,00 197550.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550,00 197550.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 100 036,00 100036.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 417 554,00 417554.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Osobné motorové vozidlá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50 275,00 50275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo Dopravný úrad 26 492,00 26492.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 64 500,00 64500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Style Mesto Handlová 34 630,00 34630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Okresný súd Komárno 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 30 769,20 30769.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový automobil MIESTNY PODNIK SLUŽIEB - BM s.r.o. 22 900,00 22900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Vysoká škola múzických umení v Bratislave 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobného automobilu Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 11 060,00 11060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 162 000,00 162000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 23 998,80 23998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 38 300,00 38300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 12 083,00 12083.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného osobného motorového vozidla Úrad komisára pre deti 28 000,00 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 27 459,00 27459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 57 500,00 57500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 32 542,00 32542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 22 234,87 22234.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 57 600,00 57600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo MPV Štátny veterinárny a potravinový ústav 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 12 140,00 12140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Active alebo "ekvivalent" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 10 600,00 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 27 041,00 27041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129 510,00 129510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi Drive alebo ekvivalent Stredná odborná škola letecko technická 12 620,00 12620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Malacky 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 600,00 48600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Active TSI alebo ekvivalent Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Krajský súd v Žiline 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MH Manažment, a.s. 35 800,00 35800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MH Manažment, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového osobného automobilu v roku 2017 Centrum výcviku Lešť 17 990,00 17990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Octavia Combi ambition alebo ekvivalent a Škoda Superb Liftback ambition alebo ekvivalent Slovenská konsolidačná, a.s. 38 700,00 38700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 kusy nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2ks motorových vozidiel - nižšia stredná trieda MH Invest II, s.r.o. 38 386,44 38386.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 26 800,00 26800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29 758,33 29758.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na podporu rozvoja sociálnych služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 33 781,00 33781.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil s pohonom všetkých kolies v počte 4 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 166 800,00 166800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík s diskami. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 13 680,00 13680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Centrum vedecko-technických informácií SR 65 570,00 65570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Slovenský zväz cyklistiky 23 200,00 23200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2018) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily Národný bezpečnostný úrad 43 175,70 43175.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 172 764,00 172764.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 51 600,00 51600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 136 000,00 136000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Ústav pamäti národa 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Slovenský zväz cyklistiky 23 660,00 23660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 131 774,40 131774.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Ústav pamäti národa 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2019) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 116 500,00 116500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier 293 666,00 293666.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 503 200,00 503200.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 500,00 81500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá InvEast SK, s.r.o. 55 127,18 55127.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb a Škoda Scala Slovenská konsolidačná, a.s. 47 800,00 47800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 230 400,00 230400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 33 875,00 33875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 13 750,00 13750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Inšpektorát práce Bratislava 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenská správa ciest 333 663,00 333663.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 725 320,00 725320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Referentské vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 232 083,00 232083.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla pre ŠT 1 a ŠT 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 87 674,16 87674.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo Detský domov 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 384 337,00 384337.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 503 200,00 503200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Referentské vozidlá - 14 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 166 619,00 166619.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 208 333,00 208333.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nové osobné motorové vozidlo SUV alebo ekvivalent Škoda Slovenské národné múzeum 19 700,00 19700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 245 890,00 245890.0 EUR 2021 Tovary Nie 2www.danubiaservice.sk


+42120511107


petranek@danubiaservice.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 190 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Michal Lazar
Adresa:
Strmý vŕšok 173 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lukeš
Adresa:
Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Rehák
Adresa:
Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Rehák
Adresa:
Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Lazar
Adresa:
Strmý vŕšok 8173/173 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lukeš
Adresa:
Tichá 28 Bratislava 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STEFANKOVA | law office s.r.o.
Adresa:
Vajnorská A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Meno:
STEFANKOVA | law office s.r.o.
Adresa:
Vajnorská A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 1.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×