Osoba

Ing. Peter Lukeš


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Lukeš
Adresa:
Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
64 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
15
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
147
Zmlúv:
152
V celkovej hodnote:
238,824,264 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 Áno
DITEC, a.s. 31385401 Áno
T.O.P. AUTO Bratislava, a. s. 35721014 Nie
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 Áno
MADICOR, s.r.o. 46366431 Nie
MELLIPHARM, s. r. o. 46366296 Nie
Immocap, a.s. 35944536 Nie
Immocap Group, a.s. 35944536 Nie
DITEC Commerce s.r.o. 50960369 Áno
Immocap Podchod, s. r. o. 52081184 Nie
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. 35874546 Nie
T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. 35970880 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
e-Dome a. s. 47256265 Áno
DITEC, a.s. 31385401 Áno
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 Áno
DITEC Commerce s.r.o. 50960369 Áno
Zdravie pri práci s.r.o. 36677698 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Klížska Nemá Špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou 24,975 EUR 12. September 2014
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobného motorového vozidla. 32,338 EUR 19. August 2014
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobných motorových vozidiel. 197,550 EUR 8. Október 2015
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel (1/2019) 104,000 EUR 25. Apríl 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2020/2021 122,250 EUR 28. Október 2020
Rozhlas a televízia Slovenska WiFi AP, prepínače, komonenty pre stohovanie prepínačov 91,620 EUR 8. Október 2019
Okresný súd Malacky Nové osobné motorové vozidlo 15,583 EUR 18. Apríl 2017
Slovenská konsolidačná, a.s. Škoda Octavia Combi ambition alebo ekvivalent a Škoda Superb Liftback ambition alebo ekvivalent 36,800 EUR 17. August 2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 23,350 EUR 26. September 2017
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobného motorového vozidla. 0 EUR 12. Júl 2016
Stredná odborná škola letecko technická Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi Drive alebo ekvivalent 9,871 EUR 13. Marec 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Upgrade už existujúcej páskovej knižnice Quantum Scalar i6000 na LTO8 149,750 EUR 27. Apríl 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 4,959,029 EUR 22. Október 2019
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel. 78,000 EUR 12. Marec 2021
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel. 41,650 EUR 12. Marec 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup čítačiek čipových kariet 1,234,900 EUR 15. Február 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Quantum - poskytovanie technickej podpory 139,950 EUR 23. Október 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Autentifikované pásky Quantum LTO Ultrium 8 (LTO-8) 27,500 EUR 12. Marec 2019
Slovenská konsolidačná, a.s. Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb a Škoda Scala 47,790 EUR 18. Júl 2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 12,760 EUR 5. Marec 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Referentské vozidlá 35,795 EUR 10. August 2020
Slovenský zväz cyklistiky Nové osobné motorové vozidlo Combi 19,075 EUR 22. Máj 2018
Národný bezpečnostný úrad Osobné automobily 34,833 EUR 18. Júl 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2021/2022 99,902 EUR 18. November 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Technologický infor. systém ŽSR – poskytovanie služieb tech. podpory a rozvoj funkcionality existujúceho TIS ŽSR 5,958,998 EUR 15. Október 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu neproamych daní - APV SYSNED 818,400 EUR 29. December 2014
Slovenský zväz cyklistiky Nové osobné motorové vozidlo Combi 19,333 EUR 1. Marec 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup osobných motorových vozidiel 99,250 EUR 12. Marec 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 120,499 EUR 3. August 2019
Detský domov 7-miestne motorové vozidlo 18,325 EUR 26. November 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 67,163 EUR 17. Marec 2020
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Nákup osobného motorového vozidla 20,958 EUR 29. September 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Rozšírenie kapacity páskovej knižnice Quantum 72,992 EUR 15. November 2017
Národný bezpečnostný úrad Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD) 28 EUR 9. Január 2018
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobných motorových vozidiel. 0 EUR 16. Jún 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Quantum - poskytovanie technickej podpory 125,230 EUR 20. September 2016
Slovenský hydrometeorologický ústav Energetický audit budov na základe zákona č. 321/2014 Z.z. 34,999 EUR 16. December 2016
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo 42,160 EUR 21. Jún 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 11,956,740 EUR 30. Júl 2021
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Služby informačných technológií-bezpečnostné testovanie 14,190 EUR 4. Marec 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb 18,831 EUR 13. Január 2015
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobných motorových vozidiel. 197,550 EUR 8. Október 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podpora prevádzky registračných autorít a poskytovanie certifikačných služieb 160,000 EUR 30. December 2015
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 50,124 EUR 18. Apríl 2018
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel 17,700 EUR 14. Apríl 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 138,950 EUR 25. September 2019
Inšpektorát práce Bratislava Nový osobný automobil 11,625 EUR 29. Apríl 2020
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy 2,156,267 EUR 14. December 2020
Rozhlas a televízia Slovenska Smerovač siete ethernet 11,150 EUR 20. August 2020
Krajský súd v Žiline Nové osobné motorové vozidlo 24,417 EUR 22. Máj 2017
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie zimných pneumatík s diskami. 0 EUR 18. December 2017
Mesto Handlová Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Style 25,625 EUR 29. Január 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Video postprodukčný reťazec 75,490 EUR 26. Apríl 2016
MIESTNY PODNIK SLUŽIEB - BM s.r.o. Dodávkový automobil 22,900 EUR 10. Máj 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 29,399 EUR 2. September 2016
Okresný súd Banská Bystrica Osobné počítače – All in One 57,148 EUR 24. November 2016
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel. 33,690 EUR 14. September 2021
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel. 212,200 EUR 14. September 2021
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby SZRB a.s. (EVO) 39,440 EUR 10. Marec 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 103,860 EUR 23. Marec 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 200,068 EUR 23. Marec 2015
Dopravný úrad Služobné motorové vozidlo 25,748 EUR 2. Júl 2018
Fakultná nemocnica Trenčín Softvér - prevod hlasu na písaný text 110,110 EUR 27. Máj 2019
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na podporu rozvoja sociálnych služieb 28,150 EUR 20. Október 2017
Trnavský samosprávny kraj Nákup nových osobných motorových vozidiel 34,903 EUR 24. November 2020
MH Invest II, s.r.o. Nákup 2ks motorových vozidiel - nižšia stredná trieda 38,000 EUR 11. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobný automobil s pohonom všetkých kolies v počte 4 ks 139,990 EUR 23. Október 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nákup nových osobných motorových vozidiel 61,000 EUR 27. Január 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy 24,833 EUR 22. Apríl 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 25,149 EUR 31. August 2016
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých Osobné motorové vozidlo 9,917 EUR 25. November 2016
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel (1/2018) 47,445 EUR 4. Júl 2018
Obec Dolná Súča Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a KD v obci Dolná Súča 736,386 EUR 21. Október 2021
Obec Podolie Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí 687,860 EUR 21. December 2021
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky rezortnej elektronickej podateľne 1,199,520 EUR 15. December 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Informačný systém RIS - prevádzka 10,000,000 EUR 1. Jún 2015
Rozhlas a televízia Slovenska Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb 100,036 EUR 28. Máj 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SysNeD 4,149,946 EUR 1. Jún 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ 750,420 EUR 30. Január 2018
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 25,000 EUR 23. Máj 2019
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nákup motorových vozidiel 33,977 EUR 5. November 2019
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nákup motorových vozidiel 324,036 EUR 5. November 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Autentifikované pásky Quantum LTO Ultrium 8 (LTO-8) 26,800 EUR 30. September 2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 33,721 EUR 17. Október 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 100,744 EUR 17. Marec 2020
Slovenská správa ciest Nákup motorových vozidiel 333,663 EUR 22. Jún 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Osobné motorové vozidlá 33,000 EUR 11. August 2020
Trnavský samosprávny kraj Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent 17,083 EUR 19. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Referentské vozidlá - 14 ks 166,619 EUR 17. Marec 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup osobného motorového vozidla pre ŠT 1 a ŠT 2 66,042 EUR 12. Október 2020
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) 7,993,116 EUR 24. Február 2020
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Active TSI alebo ekvivalent 8,917 EUR 4. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup osobných automobilov strednej kategórie 42,600 EUR 28. Apríl 2017
Centrum vedecko-technických informácií SR Osobné motorové vozidlá 0 EUR 8. Január 2018
Slovenská inšpekcia životného prostredia Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie – Komplexný informačný systém environmentálneho dohľadu (KSED) 3,687,910 EUR 29. December 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Služby podpory prevádzky a údržby APV SYSNED a súvisiacich modulov 11,141,806 EUR 8. Jún 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Osobné motorové vozidlá 136,000 EUR 18. Október 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Osobné motorové vozidlá 81,500 EUR 15. November 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu 13,230,000 EUR 5. December 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 33,581 EUR 17. Marec 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Komplexný interoperabilný systém ŽSR 13,267,085 EUR 13. Júl 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Ostatné systémy ZVJS - SW 19,115,400 EUR 29. December 2020
Rozhlas a televízia Slovenska Quantum - poskytovanie technickej podpory 129,387 EUR 4. August 2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 12,000 EUR 11. August 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Licencie pre rozšírenie kapacity páskovej kniznice Quantum 89,599 EUR 21. September 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 24,850 EUR 1. December 2016
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nákup motorových vozidiel 17,969 EUR 24. Október 2019
Slovenské národné múzeum Nové osobné motorové vozidlo SUV alebo ekvivalent Škoda 19,249 EUR 26. Júl 2021
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 146,990 EUR 28. Máj 2015
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 88,814 EUR 23. December 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Technická podpora prevádzky a rozvoj APV Portálu finančnej správy (APV PFS). 6,463,450 EUR 12. August 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) 26,819,660 EUR 30. August 2018
Ústav pamäti národa Osobné motorové vozidlo kategórie M1 25,000 EUR 16. Apríl 2019
Ústav pamäti národa Osobné motorové vozidlo kategórie M1 16,667 EUR 5. Február 2019
MH Manažment, a.s. Osobné motorové vozidlo 19,400 EUR 20. Júl 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Rozšírenie funkcionality Portálu finančnej správy 1,816,294 EUR 29. September 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich 379,299 EUR 10. August 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich 2,328,131 EUR 31. December 2018
InvEast SK, s.r.o. Nové osobné motorové vozidlá 55,127 EUR 16. August 2019
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Active alebo "ekvivalent" 8,833 EUR 1. December 2016
Anjelské Ruky,n.o. Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 29,667 EUR 23. Október 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) 3,390,672 EUR 27. Apríl 2018
Centrum výcviku Lešť Nákup a dodávka nového osobného automobilu v roku 2017 13,333 EUR 27. Júl 2017
Krajská prokuratúra 2 kusy nové osobné motorové vozidlá 29,625 EUR 30. August 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb technickej podpory softvérového riešenia APV PUZUV 100,000 EUR 28. December 2015
Okresný súd Komárno Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. 16,100 EUR 14. Marec 2016
Štátna pokladnica Licencie 3,833 EUR 9. Jún 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich 9,653,915 EUR 3. Január 2017
Generálna prokuratúra SR Vypracovanie plánu a realizácia výmeny existujúcich mandátnych certifikátov 113,334 EUR 28. Január 2021
Generálna prokuratúra SR Vypracovanie plánu a realizácia výmeny existujúcich mandátnych certifikátov 100,042 EUR 19. Február 2021
Štátny veterinárny a potravinový ústav Osobné motorové vozidlo MPV 17,323 EUR 27. Október 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 103,408 EUR 22. December 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Procesné zabezpečenie zavedenia aktualizácie agend v IS CEP 29,990 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich 13,948,661 EUR 30. December 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) 4,529,316 EUR 25. Jún 2015
Úrad pre reguláciu hazardných hier Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier 240,516 EUR 16. Júl 2019
Úrad pre reguláciu hazardných hier Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier 53,150 EUR 16. Júl 2019
MH Manažment, a.s. Osobné motorové vozidlo 33,500 EUR 20. Júl 2017
Technická inšpekcia, a.s. Osobné motorové vozidlo 57,500 EUR 9. September 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 47,967 EUR 11. Október 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vytvorenie, dodávka a implementácia modulu elektronického dovozu (eDovoz) 5,485,970 EUR 3. Jún 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 7,290,569 EUR 1. Júl 2019
Národné rehabilitačné centrum Softvér, prevod hlasu na písaný text. 37,500 EUR 25. Júl 2019
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Kúpa nového osobného motorového vozidla 0 EUR 19. Máj 2016
Úrad komisára pre deti Nákup jazdeného osobného motorového vozidla 22,292 EUR 23. August 2016
Štátna pokladnica Licencie - rozšírenie 18,598 EUR 18. Október 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 36,064,000 EUR 1. Júl 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 185,250 EUR 28. August 2019
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Motorové vozidlá 41,667 EUR 30. September 2019
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV nákup osobného automobilu 9,196 EUR 20. Jún 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent 18,250 EUR 8. Júl 2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel 115,417 EUR 4. Júl 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×