Dodávateľ

Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.

IČO: 36208922

Adresa: Ľudovíta Štúra 70, Michalovce

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1708

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. November 2019

Záznam platný do: 26. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 629 789,00 EUR 6 8
2015 3 089 815,00 EUR 6 6
2016 758 581,80 EUR 14 14
2017 165 464,44 EUR 11 11
2018 2 173 359,02 EUR 28 28
2019 554 427,45 EUR 7 7
2020 2 027 006,80 EUR 3 3
2021 12 558,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 629 789,00 EUR 6 8
2015 3 116 709,99 EUR 7 7
2016 731 686,81 EUR 13 13
2017 165 464,44 EUR 11 11
2018 1 713 606,02 EUR 18 18
2019 689 592,45 EUR 10 10
2020 2 209 219,80 EUR 7 7
2021 154 933,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 1 5 866,50 5866.50 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 2 805 682,50 2805682.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 833 441,29 833441.29 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 206 999,00 206999.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 192 019,00 192019.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 158 626,08 158626.08 EUR
Stredná odborná škola 1 3,00 3.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 917 352,00 917352.00 EUR
Mesto Trebišov 4 124 534,54 124534.54 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 11 1 182 682,00 1182682.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 8 311,98 8311.98 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 5 537,98 5537.98 EUR
Dom kultúry Dúbravka 1 34 905,00 34905.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 70 355,40 70355.40 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 149 803,00 149803.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 144 963,00 144963.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 36 676,00 36676.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 103 017,00 103017.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 132 652,00 132652.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 1 605 821,00 1605821.00 EUR
Správa účelových zariadení 1 39 900,00 39900.00 EUR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 1 32 076,00 32076.00 EUR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 1 29 210,00 29210.00 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 106 608,58 106608.58 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 421 180,80 421180.80 EUR
Environmentálny fond 1 59 999,98 59999.98 EUR
Národné osvetové centrum 1 2 777,88 2777.88 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb Stredná odborná škola 190 000,00 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečovanie strážnej, bezpečnostnej a informačnej služby v priestoroch DKD Dom kultúry Dúbravka 39 496,00 39496.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba. Technické služby mesta Prešov a.s. 204 422,00 204422.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba 2014 Správa účelových zariadení 39 900,00 39900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej a informačnej služby v administratívnej budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 38 000,00 38000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba Exportno-importná banka Slovenskej republiky 206 999,00 206999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Geodetický a kartografický ústav Bratislava 131 000,00 131000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 108 624,00 108624.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Strážna služba Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 27 275,00 27275.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Apollo Business Center I. a pre administratívnu budovu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Polianky 19 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410 800,00 410800.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Ochranná a strážna služba v administratívnych budovách MDVRR SR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 500 000,00 2500000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Strážna služba Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 487 035,00 487035.0 EUR 2016 Služby Nie 1
BEZPEČNOSTNÉ A STRÁŽNE SLUŽBY Slovenská inšpekcia životného prostredia 36 676,00 36676.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 368,00 20368.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 685 429,00 685429.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Recepčné služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 192 019,00 192019.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby informátora/Malacky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 26 816,40 26816.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Levice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 25 011,00 25011.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 944,00 34944.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby bez zbrane na stráženie výstavného priestoru - 1/2016_K Národné osvetové centrum 3 541,20 3541.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161 988,00 161988.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161 998,00 161998.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/SBS PD Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 20 581,08 20581.08 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 040,00 35040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400,00 42400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon strážnej a informačnej služby Výskumná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
zabezpečenie strážnej služby - sobota, nedeľa, sviatok alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážne služby Katolícka univerzita v Ružomberku 5 958,69 5958.69 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 71 600,00 71600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 470,00 4470.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400,00 42400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400,00 42400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 800,00 8800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 504,00 9504.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 910,00 8910.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 207,20 7207.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby, Bratislava Environmentálny fond 72 000,00 72000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 828,00 9828.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214 445,00 214445.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936,00 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 741,60 9741.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936,00 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 55 649,66 55649.66 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936,00 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400,00 42400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 430 317,00 430317.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 399 275,00 2399275.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 720,00 9720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 620,00 37620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 691,20 45691.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 620,00 37620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 122 436,00 122436.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 577 989,00 577989.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 137 855,00 137855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138,40 29138.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 793,60 20793.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 544 800,00 544800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,00 5.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 131 275,00 131275.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ochrana majetku a monitoring Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 605 821,00 1605821.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov (5) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 541 094,67 541094.67 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 137 709,00 137709.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 141 069,00 141069.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 139 355,00 139355.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 885,00 145885.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 885,00 145885.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 656,00 19656.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 128 426,00 128426.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 870,00 145870.0 EUR 2018 Služby Nie 1

sbsshield@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 278 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Drahomíra Adamová
Adresa:
Kyjevská 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Drahomíra Adamová
Adresa:
Kyjevská 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Drahomíra Adamová
Adresa:
Kyjevská 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Kucharčík
Adresa:
Štefánikova 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 24.05.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×