Dodávateľ

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

IČO: 35739347

Adresa: Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2019/10-PO-D2796

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Október 2019

Záznam platný do: 26. Október 2022

Posledná zmena: 24. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 678 670,00 EUR 4 5
2015 1 845 128,00 EUR 3 5
2016 903 512,00 EUR 6 6
2017 5 840 836,00 EUR 3 9
2018 327 000,00 EUR 1 1
2019 1 365 840,00 EUR 1 1
2021 1 646 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 678 670,00 EUR 4 5
2015 1 637 128,00 EUR 2 4
2016 1 017 240,00 EUR 6 6
2017 5 352 988,00 EUR 3 9
2018 909 120,00 EUR 2 2
2019 1 365 840,00 EUR 1 1
2021 1 646 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 10 091 256,00 10091256.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 100 000,00 6100000.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 29 880,00 29880.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 504 940,00 504940.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 2 457 070,00 2457070.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 3 012 340,00 3012340.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 198 000,00 198000.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 214 000,00 214000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Audítorské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 188 000,00 188000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKÚ SR (EVO) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 132 347,00 132347.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neaudítorských služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 157 500,00 157500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl (11649-MSS, 129/2013) Centrum vedecko-technických informácií SR 2 457 070,00 2457070.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 727 448,00 8727448.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 499 100,00 499100.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádz Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 6 100 000,00 6100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 006 830,00 1006830.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Doplňujúce služby k poskytnutiu audítorských služieb v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 198 000,00 198000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 855 320,00 11855320.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 002 027,00 12002027.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 647 736,00 647736.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 564 970,00 11564970.0 EUR 2017 Služby Áno 3
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 932 926,00 2932926.0 EUR 2017 Služby Áno 5
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 976 080,00 976080.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Audítorské služby - štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246 000,00 246000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 327 000,00 327000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z EPZF a EPFRV na finančné roky 2020-2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 365 840,00 1365840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 690 500,00 2690500.0 EUR 2021 Služby Nie 1http://www.pwc.comdana.strakova@pwc.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 135 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Radoslav Náhlik
Adresa:
Mliekárenská 19 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Výtvarová
Adresa:
Astlova 1 Praha Smíchov 150 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Tučný
Adresa:
J.Jesenského 5 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Gallovič
Adresa:
Kukučinova 1 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexander Šrank
Adresa:
Krčméryho 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Todd William Bradshaw
Adresa:
Lermontovova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mrnka
Adresa:
29.augusta 18 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2019
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Havalda
Adresa:
Ľudovíta Rajtera 52 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. December 2018
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alica Pavúková
Adresa:
Horná 5 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Hörning
Adresa:
Deviata 7 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
James Dalle Miller
Adresa:
307 Freitas, Ct.Danville California 94526
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Asif Khoja
Adresa:
Ashbrook drive 18 NJ 08820
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mrnka
Adresa:
29.augusta 18 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Charles John
Adresa:
Butyrsky Val 10 Moskva 125047
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Alexandrovich Lotakov
Adresa:
Butyrsky Val 10 Moskva 125047
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Stewart
Adresa:
Hvězdova 1734/2c Praha 4 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Russell Michael Wilder
Adresa:
Aleja Armii Ludowej 14 Warszawa 00-638
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Olga Barbara Grygier-Siddons
Adresa:
Aleja Armii Ludowej 14 Warszawa 00-638
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adrianus Jacobus Maria Klaver
Adresa:
Raamweg 1B Den Haag 2596HL
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Francis Lyonette
Adresa:
Van Lennepweg 38 Den Haag 2597LK
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Keith Murphy
Adresa:
Aleja Armii Ludowej 14 Warszawa 00-638
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Piotr Romanowski
Adresa:
Aleja Armii Ludowej 14 Warszawa 00-638
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
William Richard Gordon Latimir
Adresa:
Butyrsky Val 10 Moskva 125047
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bojidar Simeonov Neytchev
Adresa:
Maria Luisa Blvd 9-11 Sofia 1000
Krajina:
Bulharská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antoli Karlovski
Adresa:
Grivtsova lane 4-A Sankt - Peterburg 190000
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicolas Hubert Kós
Adresa:
Bajcsy-Zsilinszky út 78 Budapešť H-1094
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Julie Brandt Crockett
Adresa:
Butyrsky Val 10 Moskva 125047
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ago Vilu
Adresa:
Pärnu mnt 15 Tallin 10141
Krajina:
Estónska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Kazimierz Lubaczewski
Adresa:
Aleja Armii Ludowej 14 Warszawa 00-638
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Galina Naumenko
Adresa:
Butyrsky Val 10 Moskva 125047
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADEZ s.r.o.
Adresa:
Slovenská 40 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2020 do: 2.02.2021

StiahniZáznam platný od: 21.08.2019 do: 25.02.2020

StiahniZáznam platný od: 31.12.2018 do: 21.08.2019

StiahniZáznam platný od: 31.05.2018 do: 31.12.2018

StiahniZáznam platný od: 18.10.2017 do: 31.05.2018

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 18.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×